Utgave: 4/2022

Notiser

Dette er tittelen på ei sak om IFLA publisert av svenske Biblioteksbladet den 24. november. Sidan har dei følgt opp med fleire saker knytt til skuldingane mot generalsekretær Gerald Leitner (biletet).

Frykt. Sjukdom. Tausheit.

Biblioteksbladet sitt arbeid med å avdekka kva som eigentleg går føre seg bak dei stengte kontordørene i den internasjonale bibliotekorganisasjonen er blitt møtt med ein mur av tausheit, med unnatak av eit trugsmål om juridisk forfølging levert via leiaren av den svenske bibliotekforeininga Karin Linder.

IFLA er arbeidsstaden der 20 av 22 tilsette sluttar i løpet av få år, mange av dei med historier om utbrentheit og depresjon. Fleire fortel om bøllete og manipulerande framferd frå leiaren Gerald Leitner, men nesten ingen ønskjer å stå offentleg fram med klagene. Styret bestilte i vår to uavhengige rapportar som resulterte i at Leitner blei permittert, rapportar som styret fekk lesa i papirversjon over bordet, for deretter å måtta levera tilbake. Etter dette ser rapportane ut til å forsvinna frå jordas overflate. Leitner si løn er blitt nær dobla på få år, for så å bli til det dobbelte av dette igjen i etterløn då han må gå.

I dag sit Leitner framleis som leiar i IFLA sitt underforetak SIGL, som forvaltar millionar donert av Bill & Melinda Gates Foundation. IFLA er ein dysfunksjonell organisasjon, skriv sjefredaktør Thord Eriksson på leiarplass.

Sakene kan lesast på biblioteksbladet.se, både på svensk og engelsk.

Bok & bibliotek

Dårlig informasjon til flyktninger

Over 70 prosent av ukrainske flyktninger slet med å finne riktig informasjon da de kom til Norge.

Det viser en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning laget på oppdrag fra UDI og IMDi. Selv høyt utdannede ukrainere slet med å få tak i kunnskapen de behøvde. Mange hadde vansker med å navigere mellom nettsidene til de forskjellige statlige aktørene. De sier at de ønsker seg én samlet nettside med all nødvendig informasjon.

Mange oppsøkte og delte også informasjon i sosiale medier, noe som kunne gi grobunn for ryktespredning og feilinformasjon, skriver forskerne. De litt under halvparten av flyktningene som ikke bor på offentlig mottak, er dårligst informert.

Kilde: Forskning.no 3.11.2022

Deichman får penger til inkluderende design

Oslos hovedbibliotek får støtte fra DOGA (Stiftelsen Design og arkitektur Norge) til brukerforståelse, universell utforming og designtenkning.

Alle innbyggere skal få lik mulighet til å ta del i både de 22 fysiske bibliotekene i Oslo og det digitale tilbudet. Workshoper i lokalbibliotekene skal sammen med intervju av lånere og ansatte avdekke behov og muligheter. Målet er en helhetlig designstrategi og verktøykasse for de ansatte, som Deichman ønsker også skal komme andre biblioteker til gode når de skal utvikle sine inkluderende strategier.

DOGA deler ut i overkant av to millioner kroner årlig. 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kroner hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov, skriver Pressenytt.

Powered by Labrador CMS