Nettkulturelt

Publisert Sist oppdatert

KULTURNETT.NO Den offisielle inngangen til norsk kultur på nettet, lanseres i ny drakt i disse dager. Nettportalen er opprettet på initiativ fra Kultur- og kirkedepartementet for å få norske kunstnere og kulturinstitusjoner og deres samlinger presentert på Internett.

– Kulturnett.no tar mål av seg å inneholde rubb og stubb av hva som rører seg innen kultur i Norge, sier prosjektleder Lars Wenaas. – Portalen inneholder blant annet informasjon om norske kulturinstitusjoner, som arkiv, bibliotek, museum og teater. Vi vedlikeholder et kunstnerregister i samarbeid med kunstnerorganisasjonene, og vi har en kulturkalender som gir oversikt over ulike kulturarrangementer. I tillegg har vi en omfattende lenkesamling til nettressurser innen kultur, alt sammen blir bygd opp i samarbeid med våre partnere. Samarbeidet med de regionale kulturnettene står svært sentralt for kulturnett.no. Dette samarbeidet skal sørge for at det til enhver tid finnes nyttig, oppdatert og interessant kulturstoff fra hele landet i portalen.

Første versjon av kulturnett.no ble lansert i 1998. Kulturportalen besto av sektornettene Biblioteknett, Museumsnett, Kunstnett og Arkivnett og var et første steg mot bedre integrasjon av ressursene i fagmiljøene. I den nye versjonen som er lagt til ABM-utvikling, er sektornettene slått sammen til én nasjonal kulturportal. Informasjonen kan blant annet aksesseres geografisk ved å klikke på et kart over Norge. Det er også mulig å bruke tematiske innganger, eller søke.

SØMLØST Visjonen for det nye kulturnett.no er å utgjøre grunnlaget for en nasjonal
kunnskapsbase for kultur, der stoff fra mange informasjonsleverandører
bindes sammen til "sømløs kunnskap". Det som muliggjør en slik visjon er en ny generasjon webteknologi som i stor grad er utviklet i Norge. Denne teknologien, som har fått navnet "emnekart" på norsk ("Topic Maps" på engelsk), gjør det mulig å kople sammen kunnskap på tvers av organisasjoner og datasystemer.

– Vi har store forventninger til det nye nettstedet og har valgt både
teknologi og leverandører med omhu, sier Lars Egeland,
informasjonsdirektør i ABM-utvikling. – Med den nye løsningen ønsker vi å fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for alle som vil formidle informasjon om norsk kultur på nettet.

URL: www.kulturnett.no

SIK

 

Følgende dokumenter fra Storting og Regjering danner grunnlaget for Kulturnett Norge:

Den norske IT-veien – bit for bit. Rapport frå Statssekretærutvalget for IT, januar 1996
Skape Bevare Formidle. Grunnlagsmateriale for en IT-plan for kultursektoren, Kulturdepartementet, oktober 1996.
IT-politisk redegjørelse. Planleggingsminister Rugaas’ utgreiing for Stortinget 28. januar 1997.
Handlingsplan for IT på kulturområdet 1998 – 2001 . Kulturdepartementets IT-plan, september 1997.
Stortingsmelding 22, 1999 – 2000 ”Kjelder til kunnskap og oppleving”, Stortingsmelding om arkiv, bibliotek og museum i en IKT-tid, 1998
Stortingsmelding 48, 2002 -2003, ”Kulturpolitikk fram mot 2014”, 2003.
Stortingsinnstilling 155, 2003-2004. Innstilling fra familie, kultur- og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk frem mot 2014. Komiteen behandlet St.meld. nr. 48, 2002-2003: ”Kulturpolitikk fram mot 2014”.

 

 

Powered by Labrador CMS