Nederlag for Wiig Bryn

Publisert Sist oppdatert

Politikerne skal ikke blande seg inn i det bibliotekfaglige, mener Oslo bystyres kulturkomité

Av Signy Irene Karlsen

DEICHMAN Medievalg er en bibliotekfaglig oppgave. Dette slår flertallet i Oslo bystyres kultur- og utdanningskomité fast etter å ha behandlet bystyremeldingen ”Deichmanske bibliotek i det 21. århundre”. Meldingen vakte oppsikt da den ble lagt fram av FrPs kulturbyråd Anette Wiig Bryn i vår. Behandlingen av filialene, mangelen på omtale av de flerspråklige bibliotektjenestene og detaljstyring av medievalget fikk både bibliotekenes ansatte og brukere til å steile. Flere sentrale personer, blant annet SVs Kari Pahle, uttalte at de oppfattet meldingen som faglig tynn. Pahle meldte på bakgrunn av dette en grundig behandling i Kultur- og utdanningskomiteen. Og 6. april ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle forberede komiteens behandling av saken. Et stort engasjement og mange høringsuttalelser både fra bydelene, organisasjoner, ABM-utvikling, bibliotekpressen og privatpersoner har nå gitt et resultat som er blitt betydelig bedre enn utgangspunktet, der komiteen samler seg om at Deichmanske bibliotek skal være Oslos sentrale møtested for kunnskap og kultur.

Komiteens flertall mener at avisenes nettutgaver ikke er fullgode som erstatning for papirutgavene, og ønsker ikke at utvalget av verken norske eller utenlandske papiraviser reduseres i forhold til dagens nivå. Det understrekes også at det er en bibliotekfaglig oppgave å vurdere hva som skal tilbys publikum. Det kan fort virke som om politikere påberoper seg å ha mer faglig innsikt enn bibliotekarene dersom bystyret skal blande seg inn i slike detaljerte spørsmål, skrives det. Flertallet mener også at det er uhyre viktig at politikken ikke får et preg av sensur, hvor det kan bli gitt forskjellige signaler fra forskjellige politiske flertall i bystyret.

Komiteen vil videreføre driften av alle nåværende filialer og ser det som et mål at det skal være lokalbibliotek i alle bydeler. Byrådet bør lage en hensiktsmessig struktur for et helhetlig nettverk av lokalbibliotek i Oslo. Fire av lokalbibliotekene skal tilføres ekstra ressurser og få et utvidet ansvar for nærmere bestemte oppgaver, herunder drift av ulike nærbibliotek. Majorstua, Gamle Oslo, Stovner og Lambertseter foreslås som slike ressursbibliotek.

 

 

Powered by Labrador CMS