NBF: – vi savner fortsatt et løft for bibliotekene

Publisert Sist oppdatert

Norsk Bibliotekforenings leder, Anne Hustad, sier i en
kommentar til regjeringens kulturbudsjett for 2009 at hun ikke finner noe der som tyder
på vilje til å gi bibliotekene det nødvendige løftet.
Norsk Bibliotekforenings leder, Anne Hustad, sier i en
kommentar til regjeringens kulturbudsjett at hun ikke finner noe der som tyder
på vilje til å gi bibliotekene det nødvendige løftet.

 

– I dagens aviser varslet kulturministeren et økonomisk løft
for bl.a. bibliotekene. Jeg finner ikke noe i budsjettet for 2009 som kan
forsvare en slik karakteristikk. Den stadige utsettelsen av regjeringens
varslede stortingsmelding om bibliotek, får oss jo til å stille spørsmål ved
regjeringens prioritering av bibliotekutviklingen her i landet.

– Det betyr dessverre også at denne regjeringen har
fraskrevet seg ansvaret for den økonomiske oppfølgingen av Bibliotekutredningen
som ble lagt fram for to år siden. Selv om Stortinget får behandlet en melding
om bibliotek første halvår 2009, vil det være den neste regjeringen som får
ansvaret for å bære fram de nødvendige tiltakene – også økonomisk.

– Det kan virke som kulturministeren ser seg litt blind på
innkjøpsordningene, i stedet for å satse på nye nasjonale tiltak som kan løfte
folkebibliotekene lokalt, sier Hustad.

Hustad peker samtidig på at det er flere poster i budsjettet
som økes, og som enkeltvis er av betydning for biblioteksektoren. Bl.a. trekker
hun fram de økte tilskuddene til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og til
Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt.

 

(Pressemelding 7.10.08)

 

Powered by Labrador CMS