NB + Kopinor = Bokhylla

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalbiblioteket inngikk i 23.4.09 avtale med Kopinor om
prosjektet Bokhylla. I løpet av en treårsperiode vil publikum ved et
enkelt tastetrykk få tilgang til 50
000 norske bøker.
 

Administrerende direktør i Kopinor,
Yngve Slettholm og Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein signerer avtalen.

Foto: Nasjonalbiblioteket/Anne Tove
Ørke

 
Nasjonalbiblioteket inngikk i 23.4.09 avtale med Kopinor om
prosjektet Bokhylla. I løpet av en treårsperiode vil publikum ved et
enkelt tastetrykk få tilgang til 50
000 norske bøker.

 

– Jeg er veldig glad for den avtalen som Nasjonalbiblioteket
og Kopinor har inngått i dag. Den følger opp ett av de viktigste momentene i
den ferske stortingsmeldinga om digitalisering, nemlig at folk skal få tilgang
til et stort antall digitale bøker via internett. Dessuten er jeg imponert over
at det har gått så raskt å realisere dette viktige politiske målet. Jeg er
sikker på at det er flere enn meg som gleder seg til å kunne ta Bokhylla i bruk
i slutten av mai, sier kulturminister Trond Giske.

Med bakgrunn i resultatene fra Nordområdeprosjektet vil Nasjonalbiblioteket gjennom dette
prosjektet tilgjengeliggjøre på internett alle bøker utgitt i Norge i tre tiår,
nærmere bestemt fra 1790-99,1890-99 og 1990-99. Kultur- og kirkedepartementet
(KKD) nedsatte i november 2008 en arbeidsgruppe som bl.a. skulle anbefale prinsipper for
beregning av vederlag for tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig beskyttet
materiale i Nasjonalbibliotekets samlinger.  Med anbefalingene fra gruppen
som utgangspunkt, ga KKD Nasjonalbiblioteket fullmakt til å forhandle med
Kopinor for å komme fram til vederlagsordninger for prosjektet Bokhylla.
Partene har jobbet raskt og har i løpet av de siste ukene forhandlet seg frem
til en avtale om økonomiske vilkår og rammebetingelser for prosjektet.

23. april, på Verdens bok- og opphavsrettsdag, møttes
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og administrerende direktør i Kopinor
Yngve Slettholm for å undertegne avtalen.

I løpet av en treårsperiode vil publikum dermed ved et
enkelt tastetrykk få tilgang til en betydelig mengde norsk litteratur, ca. 50
000 bøker. 10 000 bøker vil være klare alt ved lanseringen av tjenesten.
Betaling for tilgjengeliggjøringen av materialet vil ikke belastes den enkelte
internettbruker, men dekkes gjennom den kollektive avtalen som Kopinor på vegne
av rettighetsorganisasjonene har inngått med Nasjonalbiblioteket.
Tilgjengeliggjøringen forutsettes i første omgang å skje i en tidsavgrenset
prøveperiode, fra mai 2009 og ut 2011.

– Prosjektet vil kunne gi ny og viktig informasjon, og vil
derfor være et viktig skritt på veien mot permanente ordninger for nettilgang
til norsk litteratur, sier Vigdis Moe Skarstein.

– Dette viser at det er mulig å finne gode løsninger for
formidling av vår kulturarv på internett, sier Yngve Slettholm. Som kollektiv
forvaltningsorganisasjon kan Kopinor inngå avtaler på vegne av mange, og dette
er en milepæl som også internasjonalt vil bli møtt med betydelig interesse,
sier Slettholm.

 

Kilde: Nasjonalbiblioteket

 

 

 

Powered by Labrador CMS