Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet – hvorfor så hemmelighetsfulle?

Publisert Sist oppdatert

Hva er det som er så vanskelig i forholdet mellom Nasjonalbiblioteket (NB) og ABM-utvikling (ABM-u) at
Kulturdepartementet må unndra dokumenter offentlighet?

 
«Sdo_AMNavn»

Hva er det som er så vanskelig i forholdet mellom Nasjonalbiblioteket (NB) og ABM-utvikling (ABM-u) at
Kulturdepartementet må unndra dokumenter offentlighet?

 

Etter at ABM-ut hadde lagt ut sitt notat
"Oppgavefordelingen mellom ABM-u og Nasjonalbiblioteket" 22. januar, kom det reaksjoner på biblioteksektorens diskusjonsforum, Biblioteknorge. Det som utløste reaksjonene er mangel på offentlighet i en sak som opptar svært mange i biblioteksektoren. Notatet fra ABM-u er et svar på et tilsvarende notat fra
Nasjonalbiblioteket, om oppgavefordelingen mellom ABM-u og NB, men notat fra NB er
foreløpig ikke offentliggjort.

 

Blant annet skriver førsteamanuensis Unni Knutsen ved Høgskolen i
Oslo, på Biblioteknorge:

     "Jeg
kan ikke erindre å ha sett NBs innspill publisert noe sted. Herved er NB
oppfordret til å legge til rette for at biblioteksektoren enkelt kan få innsyn."

     Dette
forsterkes av biblioteksjefen ved Høgskolen i Telemark, Frode Bakken:

     "NB
bør offentliggjøre sine dokumenter i saken. Dette er jo verken militærhemmeligheter
eller sensitive persondata – bare helt tradisjonelle drakamper om vegvalg og
strategi i det lille norske bibliotekvesenet…"

     Anders
Ericson skriver i forlengelsen av kommentarene ovenfor: "Jeg kan bekrefte at
jeg som nettredaktør i Norsk Bibliotekforening i høst fikk avslag på
henvendelse om innsyn i dette dokumentet, med henvisning til § 15, første ledd
(Dokument innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga)."

 

Hvilket resonnement Kulturdepartementet har lagt til grunn for å
unndra NBs dokument offentlighet, er vanskelig å si. Et annet spørsmål er om
NB, til tross for at departementet har hemmeligstemplet notatet, kan legge det
ut på sine nettsider slik ABM-u har gjort med sitt?

     I
sitt følgebrev til departementet skriver ABM-u:

     "Uansett
løsning på oppgavefordeling (mellom NB og ABM-utvikling, red. anm.) er det
viktig å etablere et tett og konstruktivt samarbeid mellom ABM-utvikling,
Nasjonalbiblioteket, fagbibliotekene og folkebibliotekene, samt alle de andre
aktørene i abm-sektoren og tilstøtende deler av norsk kulturliv. Skal vi lykkes
med dette er det viktig med et tillitsklima som kan underbygges av
gjennomsiktighet i beslutningsprosessene og åpenhet virksomhetene imellom."

     Slik
jeg tolker siste setning i sitatet ovenfor rommer den implisitt en oppfordring til
departementet om å offentliggjøre NBs innspill i saken. Verken departementet – eller
NB – har noe å tape på å gjøre det. Tvert i mot.

 

 

– Odd Letnes, redaktør

 

 

Les ABM-utviklings notat

 

Les tidligere kommentar "ABM-u og NB – viktig med en åpen prosess"

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS