Nasjonalbiblioteket legitimerer tyveri?

Publisert Sist oppdatert

I 2000 inngikk Nasjonalbiblioteket en avtale med antikvitetssamleren Martin Schøyen om å publisere deler av samlingen på bibliotekets nettsted. Siden har det framkommet, bl.a. i NRKs «Brennpunkt» at samlingen innholder verdifulle, buddhistiske skrifter fra Afghanistan. Hvordan skriftene har kommet i Schøyens hender er i beste fall uklart. Tidsskriftet «Memento» har i sitt siste nummer en grundig gjennomgang av saken. «Er Nasjonalbiblioteket bevisstløst?» spør bladet på lederplass og viser til hvordan manuskriptenes eierhistorie er blitt systematisk tåkelagt av Schøyen. Til tross for dette ligger katalogen fortsatt på NBs server, drives for NBs regning og redigeres av Martin Schøyen selv. Schøyen påsto bl.a. at han selv, i 2001, sto bak en aksjon for å få smuglet ut buddhistiske skrifter som ellers ville blitt ødelagt av talibanregimet. mange av skriftene viste seg seinere å være kjøpt i London i 1993–94. Siden ble det bare verre, med manipulering og fortielse av informasjon og verdianslag. Flere anmodninger fra afghanske myndigheter om tilbakelevering er blitt avslått av norske myndigheter under henvisning til «manglende lovhjemmel ». Siste ord i denne saken er neppe sagt.

CE

Powered by Labrador CMS