Utgave: 4/2022

Mye helseinformasjon for penga

Bibliotek er ikke nødvendigvis en fysisk samling med bøker. Helsebiblioteket er et digitalt bibliotek som gir deg og meg og alle deler av helsetjenesten i landet tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap. Men denne nettjenesten kan bli sterkt redusert på grunn av nedskjæringer. Norsk Bibliotekforening har engasjert seg og kjemper mot kutt.

Tina Halkinrud og Vidar Lund fra Norsk Bibliotekforening, forbundsleder i Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli på Stortinget for å delta på høring i helse- og omsorgskomiteen.

Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk, retningslinjer, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell i Norge. Helsebiblioteket driftes av Folkehelseinstituttet som finansieres over statsbudsjettet.

Helsebiblioteket har i flere år fått reduserte bevilgninger. Folkehelseinstituttet er også pålagt å redusere sine utgifter kraftig i 2023. Dermed står denne nettjenesten i fare for å bli betydelig nedskalert. Tilganger til viktige tidsskrifter har blitt sterkt redusert.

Norsk Bibliotekforening har engasjert seg i å kjempe mot kutt i denne viktige tjenesten. Sammen med andre aktører jobber vi for at politikerne skal få øynene opp for Helsebiblioteket. Vi ønsker at Helsebiblioteket skal få en fast post på statsbudsjettet.

Helsebiblioteket ble opprettet av en rødgrønn regjering i 2006, og var et pionerprosjekt med sitt arbeid med nasjonale avtaler. Det brukes både av primær- og spesialisthelsetjenesten. Biblioteket bidrar til likhet og til desentralisering ved å sikre god tilgang til kunnskapsressurser over hele landet.

Opprettelsen av Helsebiblioteket har spart landet for mye penger ved å kjøpe kunnskapsressurser nasjonalt i stedet for at hver enkelt institusjon kjøper selv. Det sikrer at alt helsepersonell får lik tilgang til helseinformasjon.

De færreste kommuner har et eget helsefaglig bibliotek å støtte seg til, og det er sjelden midler i kommunebudsjettene til å abonnere på sentrale helsefaglige tidsskrifter. Det lille fastlegekontoret ute i distriktene får gjennom Helsebiblioteket samme tilgang til oppdatert medisinsk kunnskap som sykehusene i de store byene.

Helsebiblioteket vant prisen for Årets bibliotek i 2011. Juryens begrunnelse var blant annet at «nettbiblioteket sikrer tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap for hele Norges befolkning, bibliotek innen medisin og helsefag og hele helsesektoren, og bidrar til å dekke et stort informasjonsbehov.»

Norsk Bibliotekforening jobber for at regjeringen og stortingspolitikere skal satse på Helsebiblioteket.

– Det er engasjerte enkeltpersoner, blant annet fra Høgskolen i Innlandet, som har satt fokus på Helsebiblioteket. Vi i Norsk Bibliotekforening har også engasjert oss i denne viktige saken. Bibliotekforeningen vedtok i 2020 en landsmøteuttalelse om Helsebiblioteket. Sammen med Spesialgruppen for medisin og helsefag og Bibliotekarforbundet har foreningen hatt kontakt med politiske partier og stortingspolitikere, sier generalsekretær Ann Berit Hulthin.

– Vi har tidligere fått Helse- og omsorgskomiteen med på en budsjettmerknad om Helsebiblioteket. En merknad som vi nå håper de vil stå inne for. Foreningen har i tillegg en god dialog med Helsebiblioteket for å få fram fakta som kan legges fram for politikerne. For statsbudsjettet 2023 har foreningen deltatt på høringsmøter i Stortinget og sendt informasjon til regjeringspartiene og SV med tanke på at disse skal danne flertall for neste års budsjett.

– Politisk arbeid kan oppleves som svært langsomt arbeid og til tider frustrerende, men det er viktig å ikke gi opp! Vi mener Helsebiblioteket er et genialt tiltak, og Norsk Bibliotekforening skal gjøre vårt for å få informasjon og argumenter om Helsebiblioteket fram til politikerne, avslutter Hulthin.

Powered by Labrador CMS