Mer bråk

Publisert Sist oppdatert

NASJONALBIBLIOTEKET Av 250 søkere til de nylig besatte direktørstillingene i Nasjonalbiblioteket ble det ansatt fire med Rana-bakgrunn. Ingen av de ansatte fra avdelingen i Oslo kom i betraktning. I tillegg kommer at Nasjonalbibliotekaren og hennes nestkommanderende er ranværinger. En anonym kilde gir overfor Morgenbladet uttrykk for at interne søkere er blitt forbigått til fordel for "visse personer som man skulle ha".

Vigdis Moe Skarstein har som leder matriseorganisert seg gjennom kommunen, universitetsbiblioteket og universitetet i Trondheim. Nå er det omorganisering av Nasjonalbiblioteket Oslo/Rana som står for tur. Men altså allerede i forbindelse med direktøransettelsene inn i den nye organisasjonsstrukturen, murres det blant de ansatte i hovedstaden.

MARGINALISERING Det fryktes at den faglige utviklingen skal overføres til Rana, mens NB-Oslo ender opp som en "strippet formidlingsdivisjon". Tidligere har bekymringen for Oslo-marginalisering blant annet ført til en underskriftskampanje, og de ansatte har heller ikke vært tilbakeholdne med å gi uttrykk for hva de mener i sakens anledning. Denne gangen er det imidlertid ingen som er villige til å stå fram med navn i pressen. Skarstein benekter imidlertid at staben har fått munnkurv.

UROLIG – Jeg er urolig etter disse tilsettingene, sier professor Vigdis Ystad ved Universitetet i Oslo til avisen. I følge henne handler det ikke om geografi i seg selv, men om ulike kulturer og kompetanse. I Rana er man gode på innsamling og bevaring. Ystad etterlyser imidlertid fra et brukersynspunkt kompetansen som NB Oslo har utviklet, nemlig forskningsmessig bruk av dokumenter. -Vi som arbeider med Ibsenprosjektet har et utmerket samarbeid med Oslo-avdelingen. Men med ansettelsene av dem med Rana-bakgrunn er det neppe dette aspektet ved Nasjonalbiblioteket som styrkes, sier professoren.

– Jeg vil helt avvise at Rana skulle ha mindre forståelse for forskernes behov, uttaler Vigdis Moe Skarstein. – Når det er sagt så er noe av hensikten med vår nye organisering på tvers av geografien nettopp at vi skal bli en enhet, der vi tar med det beste fra hverandre.

SIK

(Se også leder)

 

Tungt
– Ved omorganiseringer får ikke alle det slik de har ønsket det. Og det kan oppleves tungt, det kan bli en del misfornøyde ansatte. Men ofte opplever en at når slike prosesser er over, er det mange som i utgangspunktet var negative til forandring som etterhvert har fått et annet syn . Akkurat det er det viktig å huske når det er på det tøffeste.

– Jeg er minst flink til å legge av meg personalsaker. Medarbeidere som tar seg nær av ting som gjør dem vondt, men som sjef er jeg nødt til å ta avgjørelser. Da kan det hende at jeg ligger søvnløs. Som på de fleste områder er det viktig å balansere riktig, for jeg vil gjerne leve med meg sjøl i de valg jeg tar og kjenne på at jeg ikke går på kant med mine egne verdier.
(Vigdis Moe Skarstein i Bok og bibliotek nr. 6, 2003)

 

Powered by Labrador CMS