Mens vi venter på b6

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen overdrivelse å kalle Karl Ove Knausgårds ”Min kamp” for det største litterære fenomenet for tiden. Bøkene har klart å holde debatten og interessen oppe i godt over ett år nå, noe som må sies å være nokså enestående. Vi skal ikke her gå inn i debatten om kvaliteten på verket eller de moralske utfordringene knyttet til prosjektet. Men det kunne være interessant å få en liten stemningsrapport fra folkebibliotekene om hvordan Knausgård-bølgen har slått an der, tenkte vi.

Les hva de svarte ved bibliotekene i Vadsø, Tromsø, Molde, Bergen, Kristiansand, Hol (Geilo), Nord-Aurdal (Fagernes), Larvik og Kongsberg.

Det er ingen overdrivelse å kalle Karl Ove Knausgårds ”Min kamp” for det største litterære fenomenet for tiden. Bøkene har klart å holde debatten og interessen oppe i godt over ett år nå, noe som må sies å være nokså enestående. Vi skal ikke her gå inn i debatten om kvaliteten på verket eller de moralske utfordringene knyttet til prosjektet. Men det kunne være interessant å få en liten stemningsrapport fra folkebibliotekene om hvordan Knausgård-bølgen har slått an der, tenkte vi.

 

Les hva de svarte ved bibliotekene i Vadsø, Tromsø, Molde, Bergen, Kristiansand, Hol (Geilo), Nord-Aurdal (Fagernes), Larvik og Kongsberg.

 

Vi stilte disse spørsmålene:

1) Hvor lange har ventelistene på «Min kamp» vært?

2) Er det noen tendens i pågangen, er de siste bindene like etterspurte som bind 1?

3) Hvem er den typiske Knausgårdleseren?

4) Hvor mange eksemplarer har dere kjøpt inn?

5) Har det vært noen diskusjon hos dere om Knausgård-fenomenet, som prosjekt hvor biografi og fiksjon flyter sammen på en nokså uvanlig måte?

 

Her er svarene:

 

Vadsø bibliotek: Biblioteksjef Anne Marta Steinnes

1)

Bok 1: Reserveringer 33, Utlån 47

Bok 2: Reserveringer 16, Utlån 31

Bok 3: Reserveringer 8, Utlån 27

Bok 4: Reserveringer 5, Utlån 15

Bok 5: Reserveringer 5, Utlån 13

(Tallene inkluderer reserveringer og utlån av Mp3 og CD)

2)

Har inntrykk av at noen faller fra etter hvert. Ikke alle leser alle bind, men de ivrigste står på…

3)

Kvinnene er i absolutt flertall. Alder 26-70 år med overvekt på 40-70 gruppa.

Menn: Alder fra 25 og oppover, flest i 40-67 gruppa.

Inntrykk: Litteraturinteressert, samfunnsorientert, følger med nyhets- og debattsaker.

4)

Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek har felles samlinger og har til sammen 3 eksemplarer av hver bok. I tillegg har Vadsø bibliotek kjøpt inn lydbøkene i Mp3-format og CD-format.

5)

Mellom kolleger har bøkene vært tema, spesielt etter lesning av bøkene eller anmeldelser, mediainnslag osv. Men det er en ganske vanlig foreteelse og ikke spesielt i forhold til denne forfatteren. Noen lånere spør for øvrig hva vi mener, eller gir uttrykk for sin mening etter egen lesning.

– – – – –

Tromsø bibliotek: Biblioteksjef Paul Henrik Kielland

1)

Ventelistene har vært oppe i 25. Det er egentlig ikke mye, men leserne har kunnet fordele seg over flere bøker. Vi har definitivt hatt lengre ventelister på andre topper de siste årene.

2)

Selve Knausgårdbølgen er nok allerede mindre enn den var tidligere. Det var spesielt da bok to og tre kom at det var stor interesse. Hos oss i Tromsø var det også en spesiell interesse rundt bok fire som omhandlet hans periode på Senja. En del skulle nok bare lese den boken.

3)

Den typiske Knausgårdleseren er nok en kvinne mellom 25 og 55. Blant de som mister interessen etter hvert (og det er nok ganske mange), finner du nok mest menn.

4)

Bok 1: 16

Bok 2: 15

Bok 3: 14

Bok 4: 16

Bok 5: 17

Både bøker og lydbøker er tatt med i oversikten.

5)

Vi har om lag 100 arrangement for voksne i året, men vi har ikke hatt noe spesielt møte om Knausgårdbøkene. Da burde vi hatt forfatteren på besøk, og han har ikke vært mye tilgjengelig.

– – – – –

Molde bibliotek: Biblioteksjef Evy Sisilie Bergum

1)

Ventelistene har vært jevne hele tida. Per dato:

12 på nr. 1

2 på nr. 2

1 på nr. 3

0 på nr. 4 (men alle utlånt)

2 på nr. 5

Det er ventelister per dato fra 1-3 på 3 av lydbøkene (disse har vi 1 eksemplar av).

2)

Trykket størst på nummer 1. De fleste ønsker å lese bøkene i rekkefølge. Noen faller nok av på veien.

3)

Variert lesergruppe i forhold til alder, dog med vekt på de velvoksne fra 35-40. Flere kvinner enn menn.

4)

6 eksemplarer av bok 1

4 eksemplarer av bok 2

3 eksemplarer av bok 3

3 eksemplarer av bok 4

3 eksemplarer av bok 5

Vi har også lydbokutgavene som også er populære.

5)

Ingen spesiell diskusjon utover at vi som personlige lesere, og noen av oss i lesesirkler og ellers som ansatte, deltar i og følger med i den generelle debatten.

– – – – –

Bergen Offentlige Bibliotek: Avdelingsleder Elin Huseby

1)

Hvor lange ventelistene har vært til enhver tid kan jeg ikke finne ut – men jeg har notert tallene for reserveringer per i dag, og totalt antall reserveringer på hvert bind. Hvordan tallene fordeler seg på 2009 og 2010 har naturligvis med utgivelsestidspunkt å gjøre.

Bind 1 – totalt utlån 610 – totalt reservasjoner 780

Bind 2 – totalt utlån 359 – totalt reservasjoner 494

Bind 3 – totalt utlån 337 – totalt reservasjoner 361

Bind 4 – totalt utlån 298 – totalt reservasjoner 215

Bind 5 – totalt utlån 154 – totalt reservasjoner 184

Lydbøkene har vært utlånt 660 ganger og reservert 530 ganger.

2)

Det ser ut til å være en nedgang i interesse, selv om bøkene er kommet på forskjellige tidspunkt slik at bind 1 har vært til utlån mye lenger enn bind 5.

3)

Den typiske Knausgårdleser er en kvinne, med en liten topp i aldersgruppen 51-55, men det er nokså jevn fordeling fra 35-70 år. Faktisk er det 80% kvinner blant de som har lånt Knausgård. Blant aktive lånere totalt er fordelingen 65% kvinner og 35% menn.

4)

Totalt innkjøp bøker for alle avdelinger: 235, og 109 eksemplarer av lydbøker.

5)

Knausgård har vært diskutert mange ganger. Meningene om prosjektet er delte, men det virker som om det er enighet om at det har litterære kvaliteter. Uenigheten går på om det er greit at hensynet til privatpersoner skal vike for forfatterens prosjekt. Det går også igjen at de to første bindene vurderes som bedre enn de tre siste, selv om bind 5 naturligvis har vært lest med interesse siden den foregår her i Bergen.

– – – – –

Kristiansand folkebibliotek: Ansvarlig for samlingsutvikling og formidling av skjønnlitteratur, Kari Lien

1)

På det meste var det cirka 80 på venteliste. Vi har hatt hurtiglån (7 og 14 dager) for å regulere køen. I skrivende stund har vi bare korte ventelister på lydbøkene. Alle bøkene, med unntak av et par eksemplarer, er utlånt.

2)

De siste bindene har vært like etterspurte som bind 1. Vi har tatt i mot forhåndsbestillinger, og pågangen har vært like stor for hvert bind. Bind 6 kommer som kjent ikke ut før i 2011, men allerede nå står 49 på venteliste!

3)

Bøkene passer kanskje godt for menn i midtlivskrise? Helt sikkert er det menn i den kategorien som leser bøkene. Vi har imidlertid sett at det er kvinner (i alle aldre) som låner Knausgårds romaner. Kanskje ikke så rart, siden det tradisjonelt er flest kvinner som leser skjønnlitteratur. Vi har et konkret tall som underbygger den påstanden. Foreløpig står 49 lånere på bind 6-ventelista. 40 kvinner og 9 menn.

Siden vi befinner oss i Kristiansand, så er det mange som kjenner Karl Ove Knausgård, samt foreldrene og besteforeldrene hans. Vi vet derfor at det er mange venner, medelever, lærere og naboer som er opptatt av ”Min Kamp”.

4)

Tallene gjelder for hovedbiblioteket, 1 bydelsbibliotek og 2 filialer:

Vi har cirka 55 eksemplarer av bind 1 (bøker pluss lydbøker). Eksemplarene er ikke innkjøpt samtidig. Vi har supplert samlingen i takt med etterspørselen. Antallet for de neste bindene er: 42, 35, 34 og 31.

5)

Diskusjonens bølger har gått høyt, men vi har egentlig ikke opplevd ”Knausgårdbølgen”. Det har snarere vært en emosjonell tsunami som har skylt inn over byen vår.

– – – – –

Hol folkebibliotek: Biblioteksjef Anne Marie Bekk

1)

De har stått jevnt på venteliste siden de kom ut – nå er vi gjennom. Men merker at folk som ikke gadd å stå på venteliste har begynt å spørre litt igjen (Hol har cirka 4.000 innbyggere og har hovedbibliotek og to filialer. Har lånt inne fra hverandre ved behov).

2)

Helt klart noen lesere som har gitt seg utover i serien. Noen har gitt seg etter første bok, noen har gitt den litt større sjanse, og noen venter utålmodig på siste bok i serien.

3)

Hos oss er det de litteraturinteresserte, mest kvinner 40-50. Vi har ikke lagt merke til noen nye lesere som er grepet av fenomenet.

4)

Vi har til sammen 3 eksemplarer av hver gjennom kulturfond. I tillegg har vi lydbokutgaven gjennom lydbokabonnement. Også har vi kjøpt inn et ekstra. 4 eksemplarer + et eksemplar lydbok (CD).

5)

Litt – mer småprat med lånere om fenomenet enn direkte diskusjoner. Vi har en i personalet som venter utålmodig på siste boken og har likt de andre bøkene veldig godt. Også har vi enten bladd litt i første bok, eller bare ventet på at de som vil lese får lest ham før vi begynner selv. Lite diskusjon om selve sammenblandingen fiksjon/biografi.

– – – – –

Nord-Aurdal folkebibliotek: Biblioteksjef Renate Remme Øverseth

1)

Min kamp står under Kikkhullet i katalogen vår som en av de mest reserverte bøkene. Første bind er reservert 19 ganger og bind 2 15 ganger.

2)

Bind 1 er mest reservert, og så har det dabbet litt ut. Men alle bøkene er etterspurte.

3)

Knausgård appellerer til mange: kvinner, menn, eldre, yngre. De som leser det mest avanserte, men også noen som normalt kun leser serie-litteratur. (Kanskje fordi det er Se og Hør-stoff???? Bare en frekk personlig kommentar)

4)

2 av eneren + lydboka, 1 av bok 2 + lydbok, og 1 av de andre. Vi deler base med Etnedal og Vestre Slidre, der står bøkene litt fortere på hylla, så vi har bestilt noen eksemplarer derfra + fra andre bibliotek som har dem ledige på hylla.

5)

Ja, det blir litt snakk om dem over skranken. De som normalt leser ”høyverdig” litteratur trekker frem at han skriver godt. Flere kommer og sier at de er positivt overrasket.

– – – – –

Larvik bibliotek: Avdelingsleder voksenavdelingen Irene Nørberg

1)

Status per 28. oktober 2010

Første bok:      85 utlån/ekspedert 116 reserveringer

Andre bok:     49 utlån/ekspedert 52 reserveringer

Tredje bok:     46 utlån/ekspedert 38 reserveringer

Fjerde bok:     45 utlån/ekspedert 23 reserveringer

Femte bok:      18 utlån/ekspedert 20 reserveringer

(ekspederte reservering er det vi har levert, i tillegg kommer den ventelista vi fortsatt har, se under)

2)

Vi merker nok en dalende interesse blant publikum etter hvert som de leser.

3)

Det er godt voksne lesere. I hvert fall 40+, men hovedvekten ligger nok over 50+ og opp til over 80 år. Det er kun noen få lesere mellom 30 og 40 år. Det er kanskje lesere som leser en del og følger med.

4)

Første bok:      8 eksemplarer, 13 på venteliste.

Andre bok:     4 eksemplarer, ingen venteliste.

Tredje bok:     4 eksemplarer, ingen venteliste, 1 eksemplar inne.

Fjerde bok:     5 eksemplarer, ingen venteliste, 2 eksemplarer inne.

Femte bok:      3 eksemplarer, 1 på venteliste.

Sjette bok:      Ikke fått ennå, 3 på venteliste.

5)

Det er ikke så mange blant personalet som har lest bøkene. Det har ikke vært mye diskusjon, men litt snakk har det jo blitt etter hvert som han har fått mye omtale og bøkene etterspørres.

– – – – –

Kongsberg bibliotek: Biblioteksjef Geirr Karlsen

1)

Etter de første månedene med 60-70 personer på liste, har bind 1 i snitt hatt en venteliste på 6-8 uker, og har det fortsatt.

2)

De siste bindene har ikke hatt venteliste. Noen slutter etter bind 1-2. Synkende pågang etter hvert som man kommer utover i serien.

3)

Ingen typiske Knausgårdlesere, men som med alle andre bøker som media drar fram, skal ”alle” lese dem. Det vil si at det også kommer lesere som tidligere bare har lest Margit Sandemo. Det er kanskje derfor snakk om et naturlig frafall i punktet over.

4)

5 eksemplarer av hvert bind. 4 på hovedbibliotek og en på filial.

5)

Lite diskusjon: Jeg tror det bare er meg som har lest alle sammen, og da er det ikke moro å diskutere.

 

– Tekst og foto: Kjetil S. Grønnestad (frilansjournalist) og Odd Letnes (redaktør)

Powered by Labrador CMS