Utgave: 1/2020

Medlemsintervju med Marianne Hirzel

Marianne (50) har vært biblioteksjef i Haugesund i vel 4 år. Marianne er leder av Bibliotekmøtets lokale organisasjonskomité (LOK).
Klipp

Hva er mest gøy med jobben din? Og hva kan være utfordrende?

Da jeg begynte i jobben for vel fire år siden var det en sak hvor jeg tenkte – hvem har mandat til å ta den avgjørelsen? Når svaret kom – det er jo meg, så stod det ganske klart for meg hvor mye jeg kunne få til, i kraft av stillingen som biblioteksjef. Jeg liker den friheten det gir til å skape nytt innhold og samarbeid internt i kommunen og mot eksterne. Det har gjort at vi har fått et mye bredere innhold og tilbud til publikum.

Hvilke bibliotekpolitiske saker opptar deg?

Skolebiblioteket er en bibliotekpolitisk sak, som jeg er opptatt av. Når forskning viser hvor viktig leselyst er for all videre læring, så fatter jeg ikke hvorfor det ikke satses mer på skolebibliotekene. Vi er to på biblioteket her som er politisk aktive og som har jobbet for å få skolebibliotek inn på den politiske dagsordenen.

Med et par unntak av de ni grunnskolene i Haugesund, må vi dessverre bare bøye hodet i skam når vi viser frem hva vi har å tilby barna på skolebibliotekene. Jeg har hatt leserinnlegg i lokalavisen, hvor jeg gikk høyt ut på banen og sa at for en så geografisk liten kommune som Haugesund er, så er det ikke noe problem for folkebiblioteket å drifte alle skolebibliotekene i byen – forutsatt at vi får midler til å gjøre jobben.

Hvorfor er det viktig å være medlem av Norsk Bibliotekforening?

Jeg har en veldig hektisk hverdag hvor jeg må mene mye om så mangt – å ha Norsk Bibliotekforening som vaktbikkje for alt som gjelder bibliotekpolitiske spørsmål er for meg helt uvurderlig. NBF følger med på samfunnsdebatten i et bibliotekperspektiv, kommer med innspill til høringer, er på banen og på ballen. NBF er min stemme når jeg ikke har tid til å gjøre det selv. De er den stemmen jeg ønsker å være.

Powered by Labrador CMS