Litteraturformidling: Fylkesbibliotek med nasjonal kurspakke

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker å styrke litteraturformidlingen ved å tilby folkebibliotekene tilrettelagte kurs av høy kvalitet, sier Hege Solli (bildet) ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Av Odd Letnes, red.

– Vi ønsker å styrke litteraturformidlingen ved å tilby folkebibliotekene tilrettelagte kurs av høy kvalitet, sier Hege Solli (bildet) ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Av Odd Letnes, red.

Det blomstrer på litteratur- og kulturfeltet på Sørlandet for tiden, og bibliotekene spiller en viktig rolle. I sommer gjennomførte Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Arendal bibliotek for eksempel landets første lesemaraton: I et helt døgn, i god «Hurtigruten-stil», ble det lest fra Karl Ove Knausgårds «Min kamp».Spennende og lærerikt, er bibliotekarene i Arendal enige om. Folk strømmet til biblioteket på torget for å ta del i arrangementet.

Et annet inspirerende lese-stimuleringsprosjektet, er «Agder rundt: Les & Reis», hvor to kofferter fulle av tekster om reiser og reising, gamle som nye, vandrer fra bibliotek til bibliotek i Agder-fylkene for til slutt å ende på Lindesnes fyr 2. desember.

Men det er noe annet som er grunnen til Bok og Biblioteks besøk denne dagen i juni, mens byen forbereder seg til det store turistinnrykket. Hege Solli har invitert meg til Arendal for å fortelle om et bredt anlagt kurstilbud som nå er under utvikling i et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Aust-Agder, Buskerud og Østfold.

 

Faglige utfordringer. De tre fylkesbibliotekene har allerede lang erfaring med tiltak for å heve kompetansen innenfor litteraturformidling. Men å arrangere eller gjennomføre et formidlingstiltak, krever en bevisst tankegang om en rekke faktorer, mener Solli, som er prosjektleder for utvikling av kurspakken.

– Hva skal man tenke på når man ønsker å formidle, spør hun. – Hvem er målgruppen? Hvem skal stå for formidlingen, bibliotekansatte eller personer fra andre yrkesgrupper? Hvor og hvordan skal formidlingen skje? Hva kjennetegner god skriftlig formidling, for eksempel på nett? Hvordan lede en lesesirkel på best mulig måte? Hvordan blir man en god eventyrforteller for barn? Hva kjennetegner formidling for voksne i forhold til barn?

For å kunne svare på disse spørsmålene og øke formidlingskompetansen i norske bibliotek, er derfor de tre fylkesbibliotekene i ferd med å utvikle et kursopplegg med ni moduler (se egen oversikt). Dette er kurs som fylkesbibliotek, enkelte bibliotek eller flere bibliotek i spleiselag kan bestille etter behov. Man trenger ikke å reise noe sted for å gjennomføre kursene, meningen er at kurset skal holdes på bestillerens bibliotek eller i regionen dersom et fylkesbibliotek er kursarrangør.

 

Kostpris. Noen av kursene er allerede ferdig produsert og kvalitetssikret, mens andre er under arbeid. I 2013 vil hele kursprogrammet være ferdig. Endelig prisliste er ikke klar, men Solli forteller at kursene skal selges til kostpris og at det ikke vil bli snakk om avskrekkende summer.

– Kommuneøkonomien er presset. Vi ønsker å holde prisene på et overkommelig nivå, slik at flest mulig kan ha mulighet til å gjennomføre dem.

Kompetansebygging innenfor bibliotekfeltet er en av fylkesbibliotekenes viktigste oppgaver, mener Solli.

– Den siste stortingsmeldingen om bibliotek legger vekt på at fylkesbibliotekene skal være en utviklingsaktør på bibliotekområdet. Vi ønsker imidlertid å se ut over regionen og legger an et nasjonalt perspektiv. I første omgang er det fylkesbibliotekene som får informasjon om kursene dersom de ønsker å stå som arrangør i sine regioner. Men alle bibliotek som ønsker det, uansett hvor de befinner seg i landet, kan bestille kurs. Prosjektet om formidlingskompetanse er støttet av Nasjonalbiblioteket.

– – – –

 Formidlingskompetanse i norske bibliotek: -produksjon, arrangement, formidling.

Kurset har følgende moduler:

– Å skrive for nett – digital formidling (1 dag)

– Lesesirkelledelse (1 dag)

– Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag)

– Publikumsutvikling/litterære arrangementer i biblioteket (1 dag)

– Generell formidlingskompetanse (2 dager)

– Eventyrfortelling: Formidling for barn (1 dag)

– Bokkofferter og lesestund: Formidling for barn (1 dag)

– Babysang: Formidling for barn (1 dag)

– Bokprat: Formidling for voksne (2 dager)

 

Nærmere informasjon:

Hege Solli, Aust-Agder bibliotek for kulturformidling

E-post: hege.solli@aabk.no

Tlf: 37 01 76 88

 

Mona Eklund, Østfold fylkesbibliotek

E-post: moneke@ostfoldfk.no

 

Camilla Sørbye, Buskerud fylkesbibliotek

e-post: Camilla.sorbye@bfk.no

 


Powered by Labrador CMS