Kungliga biblioteket får nasjonalt ansvar

Publisert Sist oppdatert

Kungliga biblioteket i Sverige er nå i
full gang med å meisle ut en ny nasjonal bibliotekpolitikk. –
Åpenhet er
et stikkord i prosessen, mener Gunilla Herdenberg (bildet).

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør
Kungliga biblioteket i Sverige er nå i
full gang med å meisle ut en ny nasjonal bibliotekpolitikk. – Åpenhet er
et stikkord i prosessen, mener Gunilla Herdenberg.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

 

Etter at den borgerlige regjeringen
hadde inntatt kontorene i 2006, satte den i gang en bred gjennomgang av den
svenske kulturpolitikken. Resultatet ble Kulturutredningen (2009). Et
gjennomgående trekk i den er at man skal minske antallet myndigheter innenfor
kultursektoren og samordne ressursene.

      Utredningen
foreslår at Kungliga biblioteket – Sveriges nasjonalbibliotek – skal få et
nytt, utvidet ansvar for svenske folke- og skolebiblioteker. Tidligere har
Kungliga biblioteket hatt ansvar for koordinering og utvikling av universitets-
og høgskolebibliotekene. Nå skal Kungliga bibliotekets ansvar dekke alle de
offentlige bibliotekene i Sverige.

      Den
svenske Kulturutredningen fikk tilslutning seinhøsten 2009. Nå er Kungliga
biblioteket i ferd med å stake ut den nye bibliotekpolitiske kursen.

 

Åpenhet. – Kulturutredningen
inneholdt flere viktige og moderne synspunkter på bibliotek. Den understreket
blant annet at bibliotekene er en viktig del av samfunnets informasjons- og
kunnskapsinfrastruktur, poengterer avdelingssjef Gunilla Herdenberg i
Avdelningen för Nationell samverkan ved Kungliga biblioteket.

      Hun
har lenge ment at Kungliga biblioteket burde ha det nasjonale ansvaret for hele
biblioteksektoren og ønsker det nye vedtaket velkommen.

      –
Sverige er et lite land, vi har begrensede ressurser, vi gjør mye
dobbeltarbeid. Iblant settes det i gang spennende utviklingsprosjekter
regionalt eller lokalt, men etter prosjektperioden finnes det ingen som kan ta
ansvar for den videre driften. Kungliga biblioteket er imidlertid et operativt
bibliotek som vil kunne gå inn i driften av suksessfulle prosjekter, noe for
eksempel ikke Kulturrådet kan.

      – Men som i Norge, er vel også Sverige
preget av en sterk distriktspolitikk?

      –
Regionene og kommunene står meget sterkt i Sverige og har en stor grad av
selvstyre. Slik er det også på biblioteksektoren, og slik må det være. Det er
ikke meningen at Kungliga biblioteket skal bli en sentralistisk makt som
detaljstyrer alt som skjer ute i distriktene. Det viktigste nå i 2010 blir å
definere hva man kan gjøre nasjonalt og hva som bør gjøres regionalt og
kommunalt.

      Hun
understreker at Kungliga biblioteket selvsagt ikke kan samarbeide direkte med
alle Sveriges 290 kommuner. Derfor blir de 21 länsbibliotekene (tilsvarer våre
fylkesbibliotek) viktige kanaler ut til folkebibliotekene.

      –
Länsbibliotekene får i dag omkring 30 prosent av sine penger frå Kulturrådet,
men vil i framtiden få disse via Kungliga biblioteket, dersom det går i den
retningen som er trukket opp i Kulturutredningen.

      – Dere legger vekt på åpenhet i prosessen?

      –
Ja, det ser vi på som viktig. Vi har satt ned et nasjonalt samråd med
representanter fra hele biblioteksektoren, vi har etablert en blogg hvor vi
inviterer til innspill og i mars skal vi gjennomføre en rekke dialogmøter
omkring i landet. Vårt mål er at hele biblioteksektoren skal føle et eierskap
til den nye politikken. Vi tror det er viktig for at den skal bli vellykket.

 

Positive svensker. De svenske bibliotekmiljøene er positive til
utviklingen. Blant annet sa generalsekretæren
i Svensk Biblioteksförening Niclas Lindberg,
i en pressemeldning i 2009 at
det er positivt at "Kulturutredningen innser at en nasjonal
bibliotekpolitikk er nødvendig for at innbyggerne skal få en mer likeverdig
tilgang til bibliotektjenester."

      Lindberg
synes også det er bra at utredningen kommer med et konkret forslag om å gi én
myndighet, Kungliga biblioteket, i oppdrag å samordne den nasjonale
bibliotekpolitikken.

      På
Biblioteksbloggen
kan vi lese følgende: "For oss i folkebibliotekene er det betydningsfullt
at fylkes- og folkebibliotekene nå inkluderes i den helhetlige
bibliotekpolitikken som Kungliga biblioteket foreslås å få ansvaret for."

      Den
nye politikken skal etter planen skal iverksettes 1.1.2011.

 

 

 

Powered by Labrador CMS