-Kompetansen trues

Publisert Sist oppdatert

-Det er lettere enn noensinne å skaffe fagutdanna biblioteksjefer. At ABM-utvikling vil endre forskriftene under påskudd av rekrutteringsproblemer ser jeg som et forsøk på å uthule paragraf 5 i bibliotekloven som pålegger alle kommuner å ha fagutdannet biblioteksjef, sier leder i Bibliotekarforbundet, Monica Deildok i et intervju på side 15-21.

Det har i flere år stått strid rundt spørsmålet om fagutdanning for deltidsansatte biblioteksjefer i små kommuner. Det har til tider vært vanskelig å rekruttere til stillingene og derfor har ABM-utvikling foreslått å lempe på kravene til fagutdanning i et forslag til forskriftsendringer som i skrivende stund er ute til høring. Men med økt arbeidsledighet blant bibliotekarer er grunnlaget for forskriftsendringene borte, mener Deildok.

-Stortinget har vedtatt at vi skal vente med ny lov til bibliotekutredningen er ferdig. Da er det underlig at de kommer med det forslaget nå.

Politisk kamp
-Vi holder på med en politisk kamp. Det er stort press på biblioteksektoren. I den situasjonen synes jeg det er rart at et statlig utviklingsdirektorat som er, og skal være, opptatt av folkebibliotekutvikling, ikke er opptatt av å bevare den loven som sikrer fagkompetansen ute i kommunene, sier hun.

-Hvorfor vil ABM-utvikling endre forskriftene om fagutdanning for biblioteksjefer? Spørsmålet går til Leikny Haga Indergaard, avdelingsdirektør i ABM-utvikling.
-For det første er vi like opptatt av fagkompetanse som Bibliotekarforbundet er. Men det ligger vel i sakens natur at BF først og fremst er opptatt av å forsvare bibliotekarprofesjonen mens vi også er opptatt av å forsvare brukernes interesser. Det er gledelig at søkingen til disse stillingene tar seg opp men det er et utslag av konjunkturer så det kan vi ikke basere oss på. Problemet er å sikre fagkompetansen når f.eks. en 20 prosentsstilling skal besettes. Før var det slik at man først måtte sende søknad om dispensasjon, deretter tok det hele to år før opplæring kunne gis. I følge vårt forslag kan vedkommende ansettes med en gang og opplæring settes i gang med en gang. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være bedre for alle parter.
-Men hvorfor kommer dette nå, før Bibliotekutredningen og før det nye lovforslaget?
-Vi kan ikke vente til både utredning og en eventuell ny lov er ferdig. Det kommer til å ta flere år, og det problemet vi snakker om må løses så fort som mulig, sier Indergaard.

CE

 

Powered by Labrador CMS