”Kom deg videre!”

Publisert Sist oppdatert

Noen inntrykk fra Online Information 2005 Del 1

Av Even Flood, førstebibliotekar

Det var merkbart færre besøkende enn før under den årlige Online Information i London fra 29. november til 1. desember.. Det har for mitt vedkommende ført til en forskyvning av oppmerksomheten fra utstillingen til selve konferansen. Utstillingen viste at industrien konsoliderer seg og satser på å utbygge og forbedre eksisterende tjenester, men det var lite revolusjonerende denne gangen. Konferansen var derimot bedre enn på lenge, med mange spennende sesjoner.

De aller fleste onlinemøtene har et gjennomgangstema. I år kan man si det var: Samfunn (communities). Mange mange mener at den viktigste informasjonen i dag kommer i brukergrupper med åpen dialog og diskusjon. Eksempler er blogging, wikier og et nytt ord: Folksonomy. Veldig mye av informasjonen vi trenger og handler ut fra kommer i fora som er resultater av diskusjon og samarbeide mellom enkeltpersoner.

Men slike fora er ikke, slik mange synes å tro, noe nytt. Det har vært prøvet ut lenge før verdensveven ble oppfunnet. De aller første tjenestene som kom på internett var epost, ftp for å overføre datafiler, telnet for blant annet å søke i datamaskiner og sist, men ikke minst i denne sammenhengen: Usenet eller netnews. Dette var, og er fremdeles diskusjonsfora, organisert etter emne. Her kan alle bidra, unntatt i de få gruppene som er moderert. I dag er usenet nesten ikke nevnt blant seriøse informasjonstjenester. Grunnen er enkel, de mest ytterliggående og fanatiske er også de som har størst energi og skrivelyst (jeg vil ikke bruke ordet skriveglede, mange av fanatikerne virker meget gledesløse). Så fritt frem for alle uten videre er ikke nødvendigvis en god ting. For dem som vil se skyggesidene vil jeg anbefale et besøk på gruppen no.samfunn.politikk.innvandring, den kan man lese via Google Groups, groups.google.com.

“The New Shape of Knowledge”

Først ut var David Weinberger fra Harvard Law School som holdt åpningsforedraget: ”The new shape of knowledge: Everything is miscellaneous”. Hans hovedpoeng var at strukturen av informasjon er forandret. I ”gamle” dager, og med det mente han spesielt Dewey, var indekseringen inndelt i ti kategorier, med underkategorier og under-underkategorier, stringent og hierarkisk og med en konkret målsetting, at det skal ha en konkret plass i en lineær liste. Ryggraden i det hele var et tre av klassifikasjon, en stamme som man festet bladene på. Målsetting: Et sted må boken stå! I dag er informasjonen på nettet mye mer ustrukturert og hans program var: Glem treet, konsentrer dere bare om bladene. Det gir et helt nytt perspektiv på tingene når alt digitaliseres. Han redefinerte kunnskap ut fra hvordan den oppstår: Hva: Det som er viktig for oss. Hvordan: Gjennom samtaler. Hvem: Alle. Hvor: Fra hele verden. Hvorfor: Fordi vi har lyst til å vite det.
            Kort sagt, informasjon kommer i dag i fora hvor samtaler og dialog er det viktige. Han trakk frem Wikipedia som noe av det viktigste som er skjedd i dette århundret. Hva er den viktigste kilden til det folk bryr seg om, Britannica eller Wikipedia? Klassifikasjon oppstår i lignende fora hvor folk legger inn emneord og lager dermed en brukergenerert klassifikasjon. Det har fått navnet Folksonomy, dannet av folk og taksonomy. Blogging er en svært viktig del av denne fagre nye verden. Der formidles synspunkter og utveksles lenker, samtidig som man sendes videre til andre kilder. Man kan si at bloggernes mottto er ”Kom deg videre”, i motsetning til store portaler og nyhetstjenester og aviser som sier ”Bli her!”. Det er kanskje den essensielle siden av det nye kunnskapsuniverset, at alle sier ”Kom deg videre!” Kunnskap i dag er globale samtaler.

Og hva med kvaliteten? Han avsluttet med kampordet: ”Pretty good is good enough!” Og der var det naturlig nok at jeg og sikkert mange med meg, som til da hadde fulgt fascinert med, reagerte. Informasjon skal føre til handling, og da er ”ganske bra” ikke godt nok. Enten man har kreft eller sitter i et fly så vil du ikke at legen som behandler deg eller flymekanikeren som sjekker flyet skal handle ut fra informasjon som er ”ganske bra”!

Even Floods rapport fra Online Information fortsetter i neste nummer

Lenker:

1) Generelt om møtet: Infotodays blogg: www.infotodayblog.com/ har mange og omfattende kommentarer til alt som skjedde.

2) DavidWeinberger. Hans synspunkter finnes også i artikkelen ”Den store samtalen”, www.cluetrain.com/norwegian.html. Weinbergers egen blogg er ”Joho the Blog”, www.hyperorg.com/blogger/ og hjemmesiden hans er: www.evident.com/. Det er lagt ut en video av et foredrag han hold omtrent samtidig i Oxford og meget likt det han hadde på Online møtet: webcast.oii.ox.ac.uk/?view=Webcast&ID=20051130_109
:Foredraget hans er også kommentert her: www.perfectpath.co.uk/archives/000326.html
Stedet som skapte begrepet ”folksonomy” er del.icio.us/, en internettadresse som er lett å uttale og umulig å huske.

Andre artikler av Even Flood: http://home.broadpark.no/~evflood/artikler.html

 

Powered by Labrador CMS