-Klønete!

Publisert Sist oppdatert

-Kultur og kirkedepartementet har skaffet seg et legitimitetsproblem allerede før de har startet arbeidet.

Det er Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbundet som på denne måten kommenterer opplegget rundt den forestående bibliotekutredningen. Hun sier dette i et større intervju i denne utgaven av Bok og bibliotek (se side 15-21). Sammensetningen av utredningens referansegruppe har vakt vantro, sjokk og undring høyt og lavt i folkebiblioteksektoren. Av gruppens elleve medlemmer er det kun en som kan spores direkte til sektoren, nemlig Svein Arne Tinnesand, fylkesbiblioteksjef i Rogaland.

-De sier jo at folkebiblioteklandskapet står overfor store strukturendringer. Da er det underlig at den sida nesten ikke er representert i utredningsarbeidet. Jeg skulle gjerne visst hvorfor. Er det en tabbe? En forglemmelse? Hvis ikke er det i såfall en veldig tydelig markering. Tenk deg: Hvis de konkluderer med at det må store omlegninger til på folkebiblioteksida, så kan du tenke deg hvor stor legitimitet utredninga vil ha i folkebibliotekmiljøene. Da vil man jo ha all rett til å spørre: Vet dere egentlig hva dere snakker om? Nei, der har KKD vært klønete, sier Deildok.

Full balanse
-Hvorfor er folkebiblioteksiden så svakt representert i referansegruppa for bibliotekutredningen, Ingvar Engen, seniorrådgiver i Kirke og kulturdepartementet?

-Det er en beskrivelse jeg ikke kan gå god for. Prinsippene for sammensetning av referansegruppen ble drøftet med Utdannings- og forskningsdepartementet og ABM-utvikling på et tidlig tidspunkt i prosessen. I tråd med det vi her kom fram til, er det oppnevnt tre medlemmer som antas å kunne vurdere folkebiblioteksektoren fra ulike synsvinkler, én fra bibliotekarsiden, én fra brukersiden og én fra eiersiden. På samme måte er det oppnevnt tre medlemmer som kan se fag- og forskningsbibliotekene fra tilsvarende synsvinkler. Her er det altså tenkt i helt parallelle tankebaner, og det er så langt full balanse mellom de to hoveddelene av biblioteksektoren.

-Slik ser det ikke ut ute i felten. En allmen oppfatning er at fag-og forskningsbibliotekene er langt tyngre representert?

-Det er det vanskelig å være enig i ut fra det jeg nå nettopp har forklart. Det må understrekes at medlemmene ikke formelt er oppnevnt som representanter for bestemte interesser, men ut fra ulike former for tilknytning til forskjellige deler av biblioteksektoren. Det er ellers flere andre medlemmer som antas å ha godt kjennskap til folkebibliotekene, selv om de ikke primært er oppnevnt med det for øye. I tillegg til lederen av referansegruppen, som er oppnevnt på fritt grunnlag, er det oppnevnt én fra Norsk Bibliotekforening, én fra Nasjonalbiblioteket, én fra Utdanningsdirektoratet og én ungdomsrepresentant, de to sistnevnte bl.a. med tanke på skolebibliotekene.

Full tillit
-Vi har full tillit til at referansegruppen vil være i stand til å fylle den rolle den er tiltenkt. Det må likevel understrekes at det er ABM-utvikling som skal gjennomføre utredningsarbeidet, og som først og fremst vil stå ansvarlig for resultatet. I dette arbeidet vil ABM-utvikling utnytte flere kanaler ut til bibliotekmiljøene, ikke bare referansegruppen.

Mitt råd er at man holder fast ved den positive innstillingen og ikke trekker forhastede slutninger om et arbeid som bare så vidt er kommet i gang, sier Ingvar Engen

CE

Mer informasjon om bibliotekutredningen finner du på nettet:
http://odin.dep.no/kkd/norsk/043031-210002/dok-bn.html

Her er referansegruppen

Frode Sannum, fylkeskultursjef i Oppland (leder), Frode Bakken, leder i Norsk Bibliotekforening, Saadia Bibi, elev ved Sandaker videregående skole, Anne Hustad, hovedbibliotekar ved Høgskulen i Molde, Roger Jøsevold, assisterende nasjonalbibliotekar, Per Olav Kaldestad, forfatter, Irene Valstad Simonsen, kommunalsjef i Tromsø kommune, Trond Singsås, organisasjonsdirektør ved NTNU, Ellen Sundt, rådgiver i Utdanningsdirektoratet, Svein Arne Tinnesand, fylkesbiblioteksjef i Rogaland, Elin Nesje Vestli, prorektor ved Høgskolen i Østfold.

 

Powered by Labrador CMS