Jakten på mashup-katalogen

Publisert Sist oppdatert

Digitaliseringen
åpner for helt ny bruk av katalogdatene, og et nytt prosjekt
skal utvikle infrastruktur og grensesnitt for å sammenkoble
katalogdata med data fra andre relevante informasjonskilder.

 

Av Odd Letnes, red.

Uten katalogen ville alt vært et ukoordinert kaos. Digitaliseringen
åpner for helt ny bruk av dataene. Et nytt prosjekt
skal nå utvikle en infrastruktur og et grensesnitt for å sammenkoble
katalogdata med data fra andre relevante informasjonskilder.

 

Av Odd Letnes, red.

 

Hva er en katalog – et sett data
som kan settes sammen og gi et bilde av innholdet i bibliotekets samlinger? Men
en slik definisjon får noe tørt og kjedelig over seg. Særlig i kjølvannet av
web 2.0-utviklingen.

     Å
lage en annerledes, mer innholdsrik og brukervennlig katalog, er noe mange er
opptatt av. Det står også på Biblioteklaboratoriets dagsorden. Høsten 2007
utlyste laboratoriet en bredt anlagt konkurranse hvor det ene temaet var å lage
det som i dag kalles "mashup" – altså å kombinere to eller flere egenskaper og
muligheter, slik at resultatet blir en utvidet funksjonalitet.

     Resultatet
fra delkonkurransen for beste mashup har nå blitt til et prosjekt støttet av
ABM-utvikling og ledet av Deichmanske bibliotek.

     Prosjektet
skal kort fortalt utvikle en infrastruktur og et grensesnitt for å sammenkoble
katalogdata med data fra andre relevante informasjonskilder. Piloten skal
basere seg på åpen kildekode og vil modulvis eller i helhet kunne bli en del av
et nasjonalt fellessøk. Eksempler på mashup kan være å koble bilder,
anmeldelser, omtaler og levende innhold til katalogens bibliografiske poster. Målsetningen
er å sørge for at brukeren i så stor grad som mulig kan få dekket sitt
informasjonsbehov gjennom søk i katalogen, enten hun er på jakt etter en bok,
et musikkstykke eller liknende.

     –
Tenk deg at du søker opp en bok. Du får ikke bare opp metadata og sammendrag av
boka. Med på søket får du også relevante bilder og illustrasjoner, et filmklipp
dersom boka er filmatisert, lydspor fra filmmusikken og en anmeldelse. Du får
kanskje også vite hvor i landet boka befinner seg og om den er til salgs i
bokhandelen og til hvilken pris. I sluttproduktet bør det også bli mulig for
brukeren å legge inn sine egne tagger og kommentarer, sier Anne-Lena Westrum,
Deichmanske bibliotek, som står bak ideen til prosjektet.

     Det
å sammenstille informasjon fra flere kilder er for så vidt ikke noe nytt, men
noe som gjøres daglig av brukere og bibliotekarer. Prosjektet tar sikte på å
gjøre denne koblingen for sluttbrukeren. Dette vil gi langt større
brukervennlighet og brukernærhet enn vi finner i dagens kataloger. Men
prosjektet er fortsatt i startfasen, innrømmer prosjektleder Anne Karine Sandberg
ved Deichmanske bibliotek.

     Veien
fram inneholder en rekke utfordringer i forhold til tekniske løsninger og
opphavsrettigheter og eierskap til det innholdet man ønsker å koble sammen

     –
Biblioteksystemene ble til i en annen tid og må nå tilpasse seg de nye
webteknologiene. Det er i dag ikke bare å koble åndsverk og annet beskyttet
materiale. For å få til en tjeneste av den typen vi ser for oss, er det
nødvendig med gode kollektive avtaler som gjør det mulig for bibliotekene å bruke
et vidt spekter av materiale, uten at vi kan risikere å bli dratt for retten,
sier Sandberg.

 

Se http://www.biblioteklaboratoriet.no
for mer informasjon.

 

 

 

Powered by Labrador CMS