Inspirerende bokutstilling på Eidsvoll 1814

Publisert Sist oppdatert

At bøker påvirker oss følelsesmessig og intellektuelt, vet vi. Men bøker er også en del av samfunnets intellektuelle infrastruktur, og kan bidra til samfunnsmessige omveltninger. Det er utgangspunktet for bokutstillingen «Bøkene som forandret verden» på museet Eidsvoll 1814 (Eidsvollsbygningen).

Museene har god erfaring med å stille ut og puste liv i historiske gjenstander. En bok skiller seg imidlertid fra gjenstander som kjerrehjul og møbler ved at den både er en gjenstand i seg selv og en gjenstand som, med sitt meningsinnhold, står i et interaktivt forhold til samfunnet.

– Å lage en utstilling av bøker byr på en rekke utfordringer. Bøker som ligger på et bord har et todimensjonalt preg, det er derfor viktig med en utstillingsdesign som ikke gir et flatt bilde av bøker som i en monter, sier museets direktør, Bård Frydenlund. – For det andre er bøker gjerne så fulle av informasjon, kunnskap og perspektiver at det kan være vanskelig å yte dem rettferdighet gjennom noen få linjers informasjon.

– Det er alltid en avveining hvor mye informasjon man skal gi i tillegg til selve objektet i en utstilling, legger prosjektkoordinator André Larsen Avelin til, som har jobbet konkret med utforming av utstillingen. – Gir man for mye, risikerer man at publikum ikke orker å lese og faller av underveis, gir man for lite, kan man komme i fare for at det blir for knapt og intetsigende.

Ideene bak Grunnloven

Bortsett fra tre montre i den gamle Eidsvollsbygningen, befinner hoveddelen av utstillingen seg i Wergelands hus ved siden av. I et nokså mørkt rom er langveggene dekket av portretter av Eidsvollsmennene, mennene som skapte det moderne Norge med en grunnlov som sikret folkesuverenitet og maktfordeling. Nå henger de der og titter ned på bøkene i utstillingen.

– Den historien vi ønsker å fortelle med bøkene, er at hendelsene i 1814 ikke skjedde i et vakuum. Den norske grunnloven som ble skapt på Eidsvoll var et produkt av de politiske ideene som preget samtiden i verden for øvrig, sier Avelin.

Utstillingsmontrene i Wergelands hus er spesialbygd for utstillingen. Montrene er i tre og glass, og ikke spesielt påkostet. Bøkene er ordnet i idémessige kategorier: Klassisk dannelse, De lærdes republikk, Sensurlover og ytringsfrihet, Hva er opplysning? De store opplysningstenkerne, Makt må stanse makt, Fra ideer til revolusjoner, Amerikansk frihetstrang, og Fra revolusjon til statsbygging. I enden av utstillingen finner vi en faksimile av Grunnloven, som direkte og indirekte er et resultat av de bøkene som finnes i utstillingen.

Skape rom

Når man stiller ut bøker, er det ofte fristende å bare legge dem på rekke og rad med omslaget eller tittelbladet opp. Det gir ofte et monotont uttrykk.

– Vi har derfor forsøkt å utnytte alle dimensjonene i montrene, ved å la noen bøker ligge på et annet plan enn andre, ved å brette ut kart, og supplere med bilder av noen av forfatterne. På den måten kan vi skape romfølelse og variasjon, sier Avelin.

I enden av utstillingen finner vi også en «bibliotekreol» med enkelte moderne bruksversjoner av opplysningstidens bøker, som man kan låne med seg mens man nyter en kopp kaffe. 

Utstillingen er en del av Bokåret 2019 og vil vare ut året. Dersom du er i nærheten av Eidsvoll, sving gjerne innom Eidsvoll 1814. Å lage en spennende bokutstilling, trenger ikke å være et uoverkommelig prosjekt. Det er utstillingen «Bøkene som forandret verden» et inspirerende eksempel på.

– Odd Letnes, red.

Powered by Labrador CMS