Ikke bibliotekarsk

Publisert Sist oppdatert

NORSK DIGITALT BIBLIOTEK Portal eller ikke portal – det er ikke spørsmålet! Det sentrale er å gjøre det enkelt for sluttbrukere å finne fram til de mange kvalitetstilbudene som offentlige institusjoner har lagt ned enorme ressurser i å utvikle.

Budskapet over kom fra Paul Miller, Direktør i UKs Common Information Environment, på "Den digitale perleporten" 10. mai. De 210 utvalgte som var tidlig nok ute med påmelding til å sikre seg en plass på dette populære seminaret, kom strømmende fra fjern og nær for å få vite mer om ulike portalløsninger, og få nærmere informasjon om hvilken rolle ABM-utvikling og Norsk digitalt bibliotek skal spille i portalfloraen.

I framtida vil kvalitetssikret innhold få sin renessanse, forespeilet Miller. I hans visjon vil relevant informasjon for den enkelte leveres direkte til det medium (f.eks. mobil) som brukeren ønsker. Også flere andre av innlederne kom inn på prinsippet om at innhold derfor bør være uavhengig av presentasjon slik at man kan søke på tvers, og slik at materiale kan leveres i en form som er tilpasset den enkelte. I denne sammenhengen ble det understreket at standarder for søk, beskrivelse og gjenfinning er viktig. Forsamlingen ble eksempelvis presentert for emnekart-standarden som ligger i bunnen av Kulturnett Norge.

I følge prosjektleder Kristine Abelsnes ønsker man med Norsk digitalt bibliotek nettopp dette; å gjøre bibliotekenes ressurser mest mulig tilgjengelig på ulike måter. Når tilgjengeligheten av tilbudene bare er god nok, vil den kvalitetsmessige utvelgelsen som ligger til grunn for tilbudet være bibliotekenes konkurransefortrinn foran kommersielle leverandører.

PERLEPORTER FOR SVIN? -Enten skal det være gratis, eller så får det koste hva det koste vil, var Ole Husby fra BIBSYS fyndige beskrivelse av manglende kost/nytte tenking innenfor biblioteksektoren. – Hvert år brukes hundretusenvis av årsverk og milliarder av kroner på å lage noe som er bedre enn Google. Er resultatet så mye bedre at det er verd prisen, utfordret han.

– Brukerne vil ha det enkelt. De vil ikke ha det bibliotekarsk, sa Anne Gry Skonnord fra UBO under presentasjonen av universitetsbibliotekenes samarbeidsprosjekt om biblioteksportaler. – Vi ser på dette som et oppryddingsaksjon som skal presentere innholdet vårt på en enklere måte.

Ole Husby satte på bakgrunn av universitetenes initiativ imidlertid spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er mulig å få til den type samarbeidstiltak, disaggregering og standardisering som alle snakket så varmt om, og som gjør det mulig for mange å benytte seg av data uavhengig av presentasjon. I et markedsliberalistisk samfunn vil man ikke uten videre gi avkall på muligheten til å profilere egen institusjon. – Det er ikke uten grunn at universitetsbibliotekene skal ha 4 portaler i stedet for èn, det er for at man skal ha plass til 4 logoer, påpekte han.

SIK

 

Norsk Digitalt bibliotek
Prosjektleder Kristine Abelsnes presenterte planene for Norsk digitalt bibliotek.

NDB skal omfatte:
– Innhold (fra flere kilder/eiere/leverandører)
– Et sett med tjenester som omfatter
o søk (fellessøk)
o dokumentlevering
o referansetjeneste
o adgangskontroll
o publisering
o med mer
– Rammeverk
– Brukergrensesnitt

Mer informasjon og innleggene fra konferansen finnes på
URL: www.norskdigitaltbibliotek.no

 

 

Powered by Labrador CMS