Utgave: 4/2022

Hva er best for innbyggerne?

Bildet viser Smaalenene bru. Den har knyttet sammen Spydeberg og Askim siden 2010. Nå bygges det nye broer i Indre Østfold. Ikke over Glomma denne gangen, men over profesjonskløfter og mellom fagbredder. Til tross for færre møteplasser, redusert bemanning og mindre lørdagsåpent: Innbyggertorg og bibliotek i samdrift er vinn–vinn, hevder de ansvarlige i Indre Østfold.

– Velkommen til vårt innbyggertorg og bibliotek, sier Elin Brandsrud og John Andrew Firing. Hun er avdelingsleder for Mysen innbyggertorg og bibliotek. Han er seksjonsleder for alle innbyggertorg og bibliotek i Indre Østfold kommune. De står ved skranken på rådhuset i kommunesenteret Askim. Bak skranken arbeider bibliotekpersonalet sammen med de som før jobbet på kommunens servicetorg. Alle ansatte har felles oppgaver, samtidig som de er spesialister på forskjellige tema.

Indre Østfold kommune har fem felles innbyggertorg og bibliotek, i Askim, på Mysen, Skjønhaug, Spydeberg og Tomter i det som tidligere var de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

Kraftig redusert bemanning

– I bibliotekloven står det at alle kommuner skal ha et bibliotek. Derfor var det ingen selvfølge at vi skulle få beholde alle bibliotekene våre etter kommunesammenslåingen. Vi ønsket å beholde alle for å være relevante for våre innbyggere. Vi vil gi dem best mulig service på ett sted. Innbyggertorget og biblioteket skal være et møtested og en samskapingsplass, sier Brandsrud.

Men ordningen er ikke bare bra, slik de ser det.

– Før hadde vi fem servicetorg og fem bibliotek. Det var ti møteplasser. Nå har vi bare fem. Bemanningen er kraftig redusert. Vi har redusert antall ansatte med om lag en tredel. Før hadde vi over 40 ansatte. Nå har vi om lag 30. Det ble tatt for hardt i. Antall ansatte er redusert for mye, sier Firing.

Brandsrud er enig. Ingen ansatte er sagt opp. Tre ansatte i bibliotekene har gått av med avtalefestet førtidspensjon. Færre ansatte førte til blant annet kortere åpningstider, det vil si at kun to av fem avdelingsbibliotek holder åpent om lørdagene nå.

– Det ble tatt for hardt i. Antall ansatte er redusert for mye.

Seksjonssjef John Andrew Firing

Hva er innbyggertorg?

– Dette er vinn–vinn, sier John Andrew Firing og Elin Brandsrud, her foran skranken til innbyggertorget og biblioteket i Askim.

Eksempler på henvendelser som tidligere bibliotekansatte nå må ta stilling til, kan være: «Jeg ønsker å søke barnehageplass», «Kan du reparere hullet i veien utenfor huset mitt?», «Vi skal gifte oss borgerlig!».

Et innbyggertorg skal gi innbyggerne i kommunen informasjon, råd og veiledning om offentlige tjenester og tilbud. Innbyggerne skal komme i kontakt med rett person eller få ønsket informasjon på en lett og rask måte, ifølge prosjektet til Indre Østfold kommune.

– Hvilken opplæring har de som jobber i biblioteket fått med tanke på jobben i innbyggertorget?

– Vi har hatt kompetansekartlegging og medarbeidersamtaler. To ganger i året er det fellessamlinger der hver enkelt kan bestemme seg for å gå i dybden og lære om forskjellige tema. Annenhver uke holder vi møter for å holde oss oppdaterte, sier Elin Brandsrud.

Innbyggertorgene og bibliotekene er organisert med fire forskjellige team som forvalter svært mange oppgaver: Utleie og booking av tjenester, som utleie av elbiler og lokaler. Søknader om parkeringsbevis for handikappede. E-bøker. Skaperverksted. Bibliotekstatistikk. Samlingene i biblioteket, og koordinering av samarbeid med frivillige.

En av de ansatte er superbruker, det vil si at vedkommende går i dybden på noen temaer, slik at de andre kan lære av vedkommende. De ansatte lærer med andre ord av hverandre. De som jobber på innbyggertorg, har informasjonsbank i et standard dataprogram.

Mange eksempler på vinn–vinn

Brandsrud er både biblioteksjef og avdelingsleder, slik at hun av og til stepper inn for å arbeide i skranken.

– Hvordan opplever du det, nå når du også skal gi service til de som kommer til innbyggertorget?

– Utfordrende. En annen måte å tenke på. En annen måte å jobbe på. Det er gøy å gi service til innbyggerne. De får mer enn de forventet. En person som kom, fikk fornyet sitt parkeringsbevis for handikappede og utbrøt: «Jøss, så fint det er her.» Jeg tok han med på en tur rundt i biblioteket og forklarte hvilke aktiviteter vi kan tilby: at man kan booke time for veiledning, være med på kurs, delta på språkkafe. Og mye mer. Jeg fikk synliggjort biblioteket til vedkommende, sier Brandsrud.

Hun har mange gode eksempler på vinn–vinn-situasjoner som følge av samlokaliseringen. «Jeg hadde aldri i verden kommet til biblioteket hvis jeg ikke skulle hente krykker», sa en annen innbygger.

Men hva med bibliotekets kjerneoppgaver? Blir det for eksempel like mye tid til formidling nå som før?

– Vi sliter litt med å få nok tid til formidling når vi er blitt færre ansatte. Vi satser på dette, men skulle ønske vi hadde mer tid. I nasjonal bibliotekstrategi slås det fast at vi skal bruke tid til å hente inn nye brukere ved å lage arrangementer utenfor bibliotekene, for eksempel på skoler. Det har vi ikke hatt tid til. Det skyldes også begrensninger i koronakrisa, sier hun.

– Hva med å lage arrangementer og satse på «samtale og debatt»?

– Vi har ikke arrangert store debatter siden før pandemien. Men det skal vi i hvert fall gjøre neste år, før valget, sier Firing.

Er den frie rollen under press?

Et innbyggertorg og bibliotek i Indre Østfold kommune skal minimum inneholde bibliotek, samtalerom som kan brukes til saksbehandlingskontor, gratis møterom, felles område for barn og unge og et sted for arrangementer med scene og en kafé.

Brandsrud har fått spørsmål om bibliotekets frie rolle, nå når det blir kommunens forlengende arm i innbyggertorget.

– Jeg mener at vår frie rolle ikke er truet. Vi er veien inn for innbyggerne. Vi skal fortsette med å være frie og uavhengige og lage forskjellige arrangementer og debatter, sier hun.

Den nye Indre Østfold kommune har 46 000 innbyggere. Innbyggertorgene og bibliotekene har mer enn nok å gjøre. Fram til utgangen av august i år har de følgende tall å vise til for 2022: 152 159 besøkende, 374 arrangementer og 5000 svar på telefonhenvendelser.

– Vi skal fortsette med å være frie og uavhengige og lage forkjellige arrangementer og debatter.

Enhetsleder og biblioteksjef Elin Brandsrud

John Andrew Firing trekker fram det viktige samspillet med innbyggerne.

Det kan være folk fra nærmiljøet, frivillige i lag og foreninger eller fra næringslivet. Han mener samskaping er noe av «cluet» for å tette kapasitetsgapet som følge av redusert bemanning.

– For oss er spørsmålet: Hva er best for innbyggerne? Vi er til for innbyggerne, innbyggerne er ikke til for oss. De fleste sier at de får mer enn de hadde forventet i vårt innbyggertorg og bibliotek, sier Firing.

For Brandsrud er det viktig å være bevisst på bibliotekets samfunnsoppdrag og følge opp det som står i bibliotekloven.

– Vi skal være en gratis, lavterskel møteplass og drive aktiv formidling, uavhengig av kjønn, alder og sosial bakgrunn, understreker hun.

– Hva synes du om felles innbyggertorg og bibliotek?

– Jeg synes det er helt topp. Jeg låner mange bøker og får god kommunal service. Jeg fikk for eksempel hjelp i forbindelse med et seniorlån for ikke lenge siden. Kurs i å bruke mobiltelefonen har jeg også fått.

– Jeg spurte en gang i skranken: Hva passer å lese for en sjuåring? Jeg ønsket å finne noen bøker til mine barnebarn. Men vedkommende visste ikke svaret på det spørsmålet. Jeg klager ikke på de som jobber der. Men jeg savner bibliotekaren som alltid har svar til oss. Jeg sendte derimot tekstmelding og fikk gode råd om hvilke bøker jeg kunne låne.

Powered by Labrador CMS