Rekordår for Deichman

Grunn til å smile: Deichman Torshov der Frid Hamsun er seksjonsleder har mer enn doblet besøket på ett år.

Her øker både besøk og utlån

Deichman hadde en eksplosiv publikumsvekst i 2023. Nå øker også utlånet, ikke minst blant barn og unge. Lokalbibliotekene bidrar sterkt til veksten, med Deichman Torshov som et fremragende eksempel. 

Ikke bare Bjørvika: – Nå ser vi at satsingen på lokalbibliotek gir resultater, sier Deichman-direktør Merete Lie.

Deichman hadde et mål for 2023. Det var 4,7 millioner besøkende. Da nyttårsrakettene smalt hadde nær 5,4 millioner vært innom i løpet av året. En viktig målsetning for Deichman er at besøk skal føre til utlån. Nå viser tallene for 2023 at også utlånet øker, ikke minst blant barn og unge.

Lokalbibliotekene bidrar til rekordtall

Det har vært og er et viktig og klart mål å satse på lokalbibliotekene, skriver Deichman i en pressemelding publisert 6. mars i år. Tallene for 2023 viser at det nettopp er lokalbibliotekene som har bidratt til den sterke veksten, med økende besøk over hele byen. At satsingen på bibliotekene i Groruddalen har virket, viser økt besøk flere biblioteker i bydelen, som Deichman på Stovner, Furuset og Nordtvedt.

– Deichman i Bjørvika har hatt kraftig vekst siden åpningen. Men målet har vært at også besøket på lokalbibliotekene skal øke. Nå ser vi at satsingen på lokalbibliotek gir resultater, og at besøk på lokalbibliotekene tar seg kraftig opp. Dette er veldig gledelig. Vi ønsker å være tilgjengelige for hele byens befolkning der de bor, styrke lokalmiljøene og være en attraktiv og tilgjengelig møteplass plass, sier Merete Lie.

Eksplosiv vekst på Torshov

Et annet eksempel på lokalbibliotek i vekst er Deichman Torshov. Her har besøkstallene økt med 106 prosent fra 2022! 

– Vi har gjort flere viktige grep, forklarer seksjonsleder Frid Hamsun. 

De har blant annet kuttet og gjort hyllene lavere, for å gi siktlinjer og få inn lys fra vinduene

– Bibliotekrommet oppleves nå som åpent, moderne og ikke minst tryggere. Nå vil flere unge være hos oss, sier seksjonslederen. 

– Vi programmerer med fokus på å minske forskjellene i bydelen, ikke øke dem. Det ser ut til å fungere.

Kulturbyråd Anita Leirvik North i Oslo mener det er bemerkelsesverdig at lokalbibliotekene står for den sterkeste veksten.

Kulturbyråd i Oslo Anita Leirvik North (Høyre).

– Det understreker deres betydning som nære og tilgjengelige møteplasser i hele byen. Før sommeren legger vi også frem en ny bibliotekplan for byrådets satsinger fremover, lover hun.

Tallenes tale

Utlånet av papirbøker har økt med fem prosent sammenlignet med 2022 og 20 prosent sammenlignet med 2019 som var siste normalår før pandemien. Tall fra SSB viser at mens resten av landet har synkende utlånstall, har Deichman greid å snu trenden. Fra 2019 til 2023 økte Deichmans utlån av papirbøker fra 1 178 570 til 1 408 961.

Deichmans samling består av ca 800 000 bøker.

Hovedstadens bibliotek har også hatt vekst i nye lånere. I 2023 rekrutterte de hele 48107, dette i en tid der leselyst og lesing generelt er synkende og det er nedgang i boksalget.

– Selv om et bibliotek i dag er mye mer enn bøker, er fortsatt litteratur, leseglede og leselyst helt sentralt i Deichmans samfunnsoppdrag, sier direktør for Deichman Merete Lie ifølge pressemeldingen.

Ni av ti liker Deichman: Ungdommer i sommerjobb på utebiblioteket til Deichman Torshov sommeren 2019. Etter at dette bildet ble tatt har mange Osloborgere tatt i bruk biblioteket for første gang.

Oslofolk er fornøyde med biblioteket Bibliotekene er blitt viktige møteplasser for folk over hele byen i alle aldre. Oslos innbyggerundersøkelsen for 2023 viser at brukerne er fornøyde. Tilfredsheten med bibliotektilbudet gått opp fra 73 prosent i 2014 til 90 prosent i 2023.

Tallene gleder kulturbyråden.

– Deichman har nådd nye høyder og overgått egne rekorder. Det er ikke bare imponerende, men også inspirerende for videre satsing. Jeg mener det er spesielt gledelig å se at utlånet har økt, særlig i en tid hvor leselysten daler og bokbransjen sliter. Disse knalltallene viser bibliotekets viktige rolle i samfunnet, sier Anita Lervik North.

Lykkes med å nå ungdom

Ungdom er en viktig målgruppe, og i 2023 hadde Deichman 1370 ungdomsarrangementer, der så mange som 45 031 deltok.

– At vi har greid å tiltrekke oss unge, er noe vi Deichman er veldig fornøyde med. Vi ønsker at ungdom bruker biblioteket og at de får et forhold til bøker og litteratur. Vi ønsker å være en møteplass med attraktive aktiviteter og samtidig bidra til leselyst og leseglede, sier Merete Lie.

Også kulturbyråd North er opptatt av at biblioteket skal fremme leselyst.

– Vi ønsker å styrke satsingen mot barn og ungdom fremover, og bidra til større leselyst–blant unge, slik at flest mulig får tilgang til bøkenes verden, sier hun.

Utlån av barn og ungdomslitteratur har økt gradvis og betydelig. Andelen av Deichmans utlån av fysiske medier med barn og ungdom som målgruppe har økt fra 34 prosent i 2006 til 54 prosent i 2023.

Powered by Labrador CMS