Gutenberg lever fortsatt

Publisert Sist oppdatert

I Bok og Bibliotek 3/08 stilte vi spørsmålet "Johannes Gutenberg er død – eller bare litt sjuk?" Den ferske Nettundersøkelsen 2008 viser at tilliten til nettet svikter blant både brukere og journalister. – Begge grupper foretrekker fortsatt
papiravisene, men de unge leser dem sjeldnere. Samtidig er de unge
minst fornøyd med nettavisene, skriver fagbladet Journalisten. 

I Bok og Bibliotek 3/08 stilte vi spørsmålet "Johannes Gutenberg er død
– eller bare litt sjuk?" En fersk undersøkelse – Nettundersøkelsen 2008 – viser at tilliten til
nettet svikter blant både brukere og journalister. – Begge grupper foretrekker fortsatt
papiravisene, men de unge leser dem sjeldnere. Samtidig er de unge
minst fornøyd med nettavisene, skriver fagbladet Journalisten.

Nettundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2005. I sommer fulgte
Krumsvik opp med en ny runde, i samarbeid med Visendi og Hauststormen.
2.536 lesere av 20 nettaviser på Vestlandet, og 282 journalister som
lager de samme nettavisene, deltok i undersøkelsen.

Blant annet har de foresrpurte i undersøkelse bedt om å rangerer nettaviser i forhold til papiraviser.

– På en karakterskala fra 1 til 6, der 6 er best, fikk papirutgavene 4,2
og nettutgavene 3,7 i 2005. Tre år senere får de tradisjonelle kanalene
karakteren 4,4, og nett 3,9. Differansen er dermed uforandret, skriver Journalisten.

 

Flere funn fra Nettundersøkelsen 2008:
* De vanlige nettavisbrukerne legger størst vekt på kvalitetsnivå, mens
nytteverdi og oppdatering på nett er viktigst for journalistene.
* Nettavisundersøkelsen både i 2005 og 2008 viser en klar negativ
sammenheng mellom avisenes størrelse og tilliten til den etiske
standarden på nettutgavene. For dagsaviser i byene øker andelen som er
negativ, sett i forhold til Vær Varsom-plakaten, fra 14 prosent i 2005
til 23 prosent i 2008. Bildet er enda dystrere blant journalistene, som
har langt mindre tillit til nettavisenes etiske standard enn vanlige
lesere.
* Journalistene i undersøkelsen mener at nettavisenes diskusjonsfora er
mindre viktige for ytringsfriheten enn papiravisenes leserbrevspalter
(23 mot 39 prosent). Det er jevnere blant brukerne, men flest (31 mot
21 prosent) mener at nettavisene er viktigst for debatten.
* Et flertall mener forhåndskontroll av nettdebatt er positivt for
ytringsfriheten. Journalistene er langt mer positive enn brukerne til
forhåndskontroll, med over 50 prosent svarandel.

 

Les hele saken på Journalistens nettsted

Les undersøkelsen som pdf

 

– Red.

 

 

Powered by Labrador CMS