Gratulerer Deichman!

Publisert Sist oppdatert

Vi som elsker Deichman har nå fått
noe å glede oss over: Det skal bygges nytt hovedbibliotek i Oslo. Oslo, ja, men
samtidig blir det en oppvisning langt ut over Oslos grenser på hva et moderne
og fremtidsrettet bibliotek skal være. For første gang i moderne historie har
Oslo fått muligheten til å bygge et nytt stort bibliotek fra grunnen av.

 

 

Vi som elsker Deichman har nå fått
noe å glede oss over: Det skal bygges nytt hovedbibliotek i Oslo. Oslo, ja, men
samtidig blir det en oppvisning langt ut over Oslos grenser på hva et moderne
og fremtidsrettet bibliotek skal være. For første gang i moderne historie har
Oslo fått muligheten til å bygge et nytt stort bibliotek fra grunnen av.

      Det
mest skadelige som nå kan skje, er at det dannes en prosjektorganisasjon hvor
det er politikere, arkitekter, entreprenører og så videre som tar kontrollen. Det
er ingen grunn til å tvile på at disse gruppene også ønsker å få verdens beste
bibliotek i hovedstaden. Men man kan ikke ta det for gitt at de vet hva det nye biblioteket skal være. Det er
det bibliotekfolket som gjør.

      Det
blir derfor viktig å skape en prosess og en organisasjonsstruktur som gjør at bibliotekmiljøet
blir hørt. I bibliotekmiljøet er det allerede tenkt langt om hva et moderne
bibliotek skal inneholde og hvordan bygningen skal se ut og møbleres, både her
hjemme og i utlandet.

      Noen
vil hevde at det ikke er nok konsensus i bibliotekmiljøet om hva det nye
biblioteket skal være, og at dette vil virke forvirrende for andre aktører. Men
hvorfor strebe etter konsensus i biblioteksektoren, når vi ellers lever i et
samfunn preget av økende mangfold? La heller de mange gode ideer få spire. Sørg
for at det blir plass til dem i det nye biblioteket. IT og dataspill utelukker
ikke bøker, like lite som lydstudioer og videoverksteder utelukker salonger for
stille lesing.

      Et
konstruktivt premiss må være å tro at politikerne og arkitektene er klare for
dialogen med bibliotekarene. Men da må også bibliotekarene være parat til det
samme. Det vil være naivt å tro at dette blir en enkel og rettskinnet prosess.
Mange stemmer vil kjempe om ordet. Det vil garantert kreve mye hjemmearbeid på
Deichman for å få fram det nødvendige råstoffet til diskusjonene. Foredlingen
av råstoffet vil skje på mange plan, uformelle som formelle.

      –
Det er en ledelsesoppgave å prioritere slik at de ansatte får anledning til å
være med på prosessen. Det er såpass viktig at det ryddes tid til det, slår prosjektleder Marie Østergård i Århus
fast i et intervju i dette nummer av Bok og Bibliotek. Her har hun helt klart
et poeng.

      Lykke
til, Deichman. Dette er velfortjent!

 

– Odd Letnes, red.

 

 

Powered by Labrador CMS