Utgave: 4/2022

Gratisprinsippet opp til debatt i Drammen

Et ferskt vedtak i Drammens kulturutvalg knesetter arrangørers rett til å ta inngangspenger ved arrangementer på biblioteket. Dermed oppheves vedtaket fra 2020 om at absolutt alt på biblioteket skulle være gratis.

Drammen bibliotek.

Etter sammenslåingen av kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik i 2020 vedtok kommunestyret at arrangementer skulle være gratis ved alle bibliotek i den nye kommunen. Høsten 2022 ble vedtaket endret slik at man ved enkelte arrangement kan ta opptil 100 kroner i inngangsbillett fra voksne, mens barn, unge og studenter fortsatt kan gå gratis.

Før gratisvedtaket i 2020 hadde de tre kommunene ulik praksis. I Drammen og Svelvik var alt gratis. I Nedre Eiker ble det tatt inngangspenger på enkelte arrangementer i regi av både biblioteket og eksterne. Flertallet av arrangementene var likevel gratis.

Virksomhetsleder og biblioteksjef ved Drammensbiblioteket, Jørgen Hovde, sa til Bok & bibliotek i 2020 at de var «glade for at vi nå har en felles praksis for de tre tidligere selvstendige kommunene. Det er viktig å ha en slik harmonisering forankret i kommunens ledelse, så slipper man å finne opp kruttet for enhver ny anledning» (Bok & bibliotek 5/2020).

I dag, vel to år senere, nyanserer Hovde det på denne måten:

– Enkelte frivillige organisasjoner har uttrykt at vedtaket om at alt skal være gratis, skapte økonomiske utfordringer for dem, fordi de trengte billettinntekter til å dekke utgifter. Dersom det kan tas betalt for inngang på enkelte arrangementer, vil frivillige lag kunne ha flere arrangementer i biblioteket, noe som vil øke både mengden og bredden av tilbud til publikum. Ulempen ved dette er at inngangspenger kan ekskludere noen fra å delta, for eksempel barn og unge.

Folkeakademiet: Behov for inntekter

En av de frivillige organisasjonene som har reagert offentlig, er Folkeakademiet Nedre Eiker. De har samarbeidet med biblioteket i en årrekke.

– Biblioteket har latt oss bruke lokalene til arrangement, hvor vi har vært ansvarlige for innholdet og kostnadene, forteller Folkeakademiets leder Anne Gjesmoe til Bok & bibliotek.

– Som en frivillig organisasjon med begrenset budsjett og inntektsmuligheter har vi tatt inngangspenger for arrangementene våre, sier hun.

Det handler ikke om å tjene penger, legger styremedlem Lisbeth Følstad til.

– Det handler om å få hjulene til å gå rundt, så vi kan fortsette å tilby opplysning og kulturelle opplevelser. Billettprisene lå de siste årene på 100 kroner for voksne og 50 for barn, noe vi ikke mener er avskrekkende.

Begge er alt i alt fornøyde med det nye vedtaket.

Ny politisk behandling

Drammens kommunepolitikere har også tatt ordet i saken. Blant annet ønsket Drammen Høyre at rådmannen skulle utrede en sak om betalt inngang på enkeltarrangementer på Drammens biblioteker, noe de fikk flertall for i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet. Vedtaket pekte spesielt på problemstillingene som var blitt reist av Seniornett og Folkeakademiet.

Den 19. oktober i år la rådmann Elisabeth Enger fram en ny sak, hvor det ble åpnet for betaling på enkeltarrangementer. Herman Ekle Lund presenterte forslaget på vegne av sitt eget parti Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre, som åpnet for å ta betaling på opptil 100 kroner per billett fra voksne, mens barn og studenter fortsatt skal kunne delta gratis. Miljøpartiet De Grønne (MDG) fremmet et motforslag om at alle arrangementer skulle være gratis for alle.

Jørgen Hovde og Anne Kaslegard foran scenen på Drammensbiblioteket, hvor de fleste arrangementene går av stabelen: – Det hadde vært interessant med en landsomfattende undersøkelse omkring betaling av arrangement.

Avviser uthuling av gratisprinsippet

Bok & bibliotek var i kontakt med Herman Ekle Lund i forkant av møtet og fikk svar fra talerstolen. I hovedutvalgsmøtet fortalte han tilhørerne at han var blitt kontaktet av «nisjetidsskrifter innen kultur» med spørsmål om man nå i Drammen sto i fare for å uthule gratisprinsippet. Dette benektet han på det sterkeste og gjentok at man har full respekt for gratisprinsippet. Å åpne for en moderat betaling vil imidlertid være til stor hjelp for enkelte frivillige organisasjoner som ikke har tilstrekkelig offentlig grunnbevilling til å holde hjulene i gang.

Forslaget fra V, Ap og H ble vedtatt mot MDGs stemme.

Biblioteksjef Jørgen Hovde tar innover seg de nye styringssignalene etter vedtaket, men er samtidig nysgjerrig på hvordan slike ting håndteres omkring i Bibliotek-Norge.

– Jeg vil tro at praksis i folkebibliotekene i Norge er ulik når det gjelder betaling for inngang på arrangementer. Noen bibliotek tar betalt for inngang på mange av arrangementene sine, mens andre har gratis inngang på alt. Ulik praksis skyldes blant annet ulik økonomi i bibliotekene og ulike holdninger til spørsmålet om hva som bør være gratis i biblioteket. Det hadde vært spennende med et større landsomfattende perspektiv på dette, sier han.

Anne Gjesmoe og Lisebeth Følstad fra Nedre Eiker Folkeakademi er fornøyde med det nye vedtaket, som åpner for opp til 100 kroner i inngangspenger på arrangementer på biblioteket.

Vedtaket i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i drammen 19. oktober:

  1. Biblioteket og bibliotekets samarbeidspartnere kan ta betalt for inngang på enkelte arrangementer.

  2. Rådmannen vurderer hvilke arrangementer det kan tas betalt for. Arrangementene må fremme opplysning, utdanning eller kultur, og billettinntektene må bidra til økt tilbud og aktivitet i bibliotekene.

  3. Prisnivået på arrangementene skal være moderat.

  4. Det skal ikke tas betalt for inngang på arrangementer for barn, unge og studenter. Det skal heller ikke tas betalt fra barn, unge eller studenter for inngang på noen andre arrangementer.

  5. Bibliotekets ordinære brukere skal i størst mulig grad skjermes fra arrangementer med inngangspenger, og disse arrangementene skal ikke være til hinder for allmennhetens tilgang til bibliotekets ordinære tilbud.

  6. Det settes en maksimal inngangspris på 100,– på arrangementer. Summen indeksreguleres årlig.

Powered by Labrador CMS