-Gratispakke til Kristin Clemet

Publisert Sist oppdatert

-Kristin Clemet har fått en gratispakke av oss. Vi lager et formidabelt prosjekt for henne som har innbefattet masse ekstraarbeid, og som vil fordre videre gratisarbeid fra vår side om vi velger å følge opp etterspørselen.

Tekst og foto: Kristin von Hirsch

Det er Berit Norvoll, leder for barne og ungdomsavdelingen ved Drammen bibliotek, som på denne måten beskriver hva hun føler etter å ha fått 50.000 av en søknadssum på 665.000 for lesestimuleringsprosjektet ”Lysthuset” (se egen sak).

Klatting med midler er et kjent fenomen for de fleste som søker om statlig støtte til kulturelle prosjekter. Og lesestimulering er i skuddet som aldri før, særlig etter de dårlige leseferdighetsstatistikkene som så dagens lys for et par år siden. Skal man dømme etter prosjektet i Drammen ser dette likevel ikke ut til å ha hatt noen merkbar virkning.

-Hadde det vært bedre å ikke få noe?
-Det kan du godt si. Vi søkte jo om midler både fra ABM-utvikling og Clemets’ gi rom for lesning. Søknadssummen på 665 000 skulle gi mulighet for innkjøp av rikelig med bokeksemplarer i tillegg til at det skulle gå til lønn og produksjon. Vi fikk altså 50 000 fra gi rom for lesning og valgte å prøve å få til noe med de ressursene vi hadde til rådighet. Det har resultert i at Kristin Clemet har fått en gratispakke av oss.

– Får hun vite om det?
– Hun gjør jo ikke det, og det er egentlig ganske trist. Men sånn er det jo hele tiden. Det blir gjort mye utenom, mye på frivillighet og som fritidssyssel. Vi anstrenger oss virkelig for å få til ting selv om vi verken har eller får penger for det. Og målet for oss med dette opplegget er jo at prosjektet, eller i alle fall malen, skal kunne videreføres og brukes i lang tid fremover, med ny ungdom involvert for hvert år – etter hvert også noen nye titler. Vi sendte av gårde en søknad om oppfølgningsmidler tidlig i høst som vi enda ikke har fått svar på, men vi vet at Gi rom for lesning disponerer midler til videreføring av gode prosjekter, og håper virkelig at fylkeskommunen som administrerer disse midlene ser verdien i dette ungdomsdrevne prosjektet. For skal vi ha mulighet til å drive det videre, følge opp etterspørselen, vil vi trenge mange flere bøker, samt i alle fall noen lønnsmidler. Det ville jo vært utrolig trist om et prosjekt som ungdommen selv har blåst liv i og tatt til seg som sitt eget bare skulle lide en stille død, sier Berit Norvoll.

 

Powered by Labrador CMS