God jul og godt nytt år

Publisert Sist oppdatert

Er du sulten på gode pepperkaker? Har du lyst til å hive innpå hele fatet, men må nøye deg med et lite hjerte?

Akkurat like vanskelig er det å gi et lite utvalg av alle de spennende artiklene som har stått i Bok og Bibliotek i 2008. Men her kommer i alle fall noen få glimt.

Vi ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

 
Er du sulten på gode pepperkaker? Har du lyst til å hive innpå hele fatet? Kjenner du deg igjen?

Akkurat like vanskelig er det å gi et lite utvalg av alle de spennende
artiklene som har stått i Bok og Bibliotek i 2008. Men her kommer i
alle fall noen få glimt.

Vi ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Mvh Odd Letnes, redaktør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsvare verdier

"Utviklingen av Biblioteket.se er en en måte å reformere
biblioteket, med hovedmål å gjøre Stockholms biblioteker brukervennlige og på
sikt forsvare de verdiene bibliotekene er satt til å verne om." (Oskar Laurin
Anderson, nr 1/08)

 

Meir audmjuk

"Eg trur Giske vil tene på å vere litt meir audmjuk både
overfor Kulturrådet, Rådets medlemmer og dei mange som meiner at
armlengdesprinsippet har vore eit svært tenleg styringsprinsipp i norsk
kulturpolitikk i meir enn 40 år. Sterkare direkte politisk styring og meir
detaljert departemental kontroll gir kanskje kulturlivet meir pengar. Men det
gir oss ikkje betre kunst." (Georg Arnestad, nr 1/08)

 

Mangler ressurser

"Vi mener absolutt vi har oppnådd en god del. Men hvis vi
ser på den stortingsmeldingen, "ABM-meldingen", som ligger forut for
etableringen av ABM-U, så foreslo den tiltak og aktiviteter til en sum av 80-90
millioner 1999-kroner. Vi har bare fått omkring fem millioner. Og det sier seg
selv at vi ikke kan oppnå det samme med mindre ressurser." (Leikny Haga
Indergaard, nr 1/08)

 

Første demotek

"Når denne tjenesten blir mer kjent, ikke minst via
jungeltelegrafen, regner vi med at det vil rase inn med demoer." (Karen
Marie Loge, nr 2/08)

 

Lokalhistorisk wiki

"Samarbeidet er fruktbart, for amatører sitter på lokal
spisskompetanse og kan utfylle arbeidet fagfolk gjør." (Marianne Wiig, nr 2/08)

 

Folkebibliotekets
rolle 1

"La oss tenke oss at Nasjonalbiblioteket om en 10 års tid
har fått digitalisert alle sine samlinger, og at det er inngått avtaler med
rettighetshaverne om alt før år 2000 vil være fritt tilgjengelig, hvordan vil
folkebibliotekenes rolle da bli? Når tersklene for å hente fram informasjon
blir så lav, hva skal da bibliotekene gjøre, hva skal de tilby brukerne –
hvilke merverdier skal et fysisk bibliotekbesøk gi i forhold til å bruke det
virtuelle biblioteket på nettet?" (Trond Andreassen, nr 3/08)

 

Folkebibliotekets
rolle 2

Les den setningen om
igjen – den er den viktigste som står i dette nummeret av Bok og Bibliotek: Biblioteket
er en institusjon som med utgangspunkt i fysiske og digitale dokumentsamlinger
organiserer sosiale prosesser.
Den rommer en forståelse av hva
bibliotek er og fanger kjernen av hva bibliotek alltid har gjort, samtidig som
det peker framover mot en oppgave som blir viktigere og viktigere i det
digitale samfunnet: å sørge for at kommersialisering og individualisering ikke
bryter i stykker sosiale arenaer. (Ragnar Audunson, nr 3/08)

 

Gratis musikk i Danmark

"Hva er alternativet?- Ingen digital musikkformidling i det
hele tatt? (..) Selv om vi ikke kan tilby musikken til alle, vil vi heller ikke
gjøre det beste til det godes fiende!" (Susanne Buus-Pedersen, nr 3/08) 

 

Ut med skranken

"Skranken kan skape avstand, noe som kan gjøre det vanskelig
å kartlegge lånerens egentlige behov. Vi ønsker større nærhet til brukerne i
referansesituasjoner." (Geirr Karlsen, nr 4/08)

 

Prinsessen om
bibliotek

"Biblioteket er viktig i samfunnet. Jeg husker selv da jeg
gikk på skolen, hvor ofte jeg var på skolebiblioteket. Vi hadde jo noen bøker
hjemme, men man lærer seg fort hvilke bøker det er. Så det å komme på et
bibliotek med store samlinger av ukjent litteratur, er kjempespennende. Det at
man kan utforske både faglitteratur og skjønnlitteratur og kan sette seg ned og
lese der og da, eller låne med bøkene hjem, det er viktig. Mange har jo heller
ikke råd til å kjøpe så mange bøker. Derfor er det jo fantastisk med Norge at
vi har disse innkjøpsordningene for bøker." (Prinsesse Märtha Louise, nr 4/08)

 

Ønskebok på Skeive
dager

"Under Skeive dager 2008 var me ni bibliotekarar som bytta
på å betene Ønskebokteltet . Det var ei artig og mangslungen oppleving. Me
opplevde at mange søkte mot nettopp bøkene. Fleire forlag hadde i førekant vore
venlege med å gje oss skeive bøker til standen vår. Då me stilte desse ut i
synet på folk, opplevde me at mange stoppa opp for å sjå og bla i dei. Mange
ville også svare på vår vesle homolitterære quiz. Andre ville berre slå av ein
prat, drikke ei øl, eller ein kopp kaffi, kanskje ta ein karamell eller ein
sjokolade. Eg hadde ei kjensle av at Ønskebokstanden vart sett på som ein
"trygg" stand å komme til." (Oddmund Kårevik, nr 5/08)

 

ABM-u-frukter

"Vi har fått en felles bibliotekutredning, Bibliotekreform
2014. Det ville aldri ha kunnet skje hvis vi fortsatt hadde hatt SB og RBT. Da
ville partene fortsatt ha drøftet sammensetning av gruppen som skulle utforme
mandatet. Det andre viktige er at også fagbibliotekene har mulighet til å søke
på prosjektmidler på lik linje med folkebibliotekene." (Frode Bakken, nr 5/08)

 

Vi trenger forskning

"Endringer i samfunnet går fort, spesielt på det
teknologiske området. Nye media konkurrerer med mange av bibliotekenes
tradisjonelle tilbud. Forskning kan gi oss noen svar på hvordan bibliotekene
kan endre seg i takt med den utvikling som er gjeldende i samfunnet forøvrig.
Vi trenger gode modeller, og ikke minst overføring av resultater fra
forskningen, som kan brukes i det daglige arbeidet." (Hildur Eikås, nr 5/08)

 

Biblioteket inntar T-banenDet er det første nordiske tunnelbanebiblioteket.
Men sannsynligvis ikke det siste. Planen er å bygge en rekke slike
småbiblioteker langs det sterkt trafikkerte t-banenettet i den svenske hovedstaden.
To millioner friske kroner er satt av til å etablere nyskapningen. I Oslo har vi
også en tid snakket om T-banebibliotek, men her måtte vi altså se oss slått av
Søta Bror (Nr. 6/08)

 

Samtale med Monica
"I et oppjaget tempo har vi hatt lett for å hoppe på det nye –
og ikke tenke. Vi har vært flinke til å ta det nye i bruk. Det er en god
egenskap, men samtidig har det jaget opp farten i det daglige arbeidet slik at
det blir vanskelig å heve blikket og få øye på de store spørsmålene og temaene." (Monica Deildok, nr 6/08)

 

 

 

 

Bli oppdatert, utfordret og inspirert

 

– les Bok og Bibliotek i 2009!

 

 

Powered by Labrador CMS