Fylkesbiblioteksjef vil legge ned fylkesbibliotekene

Publisert Sist oppdatert

Trond Giskes intervju i Aftenposten 18.
desember 2008 utløste reaksjoner i biblioteksektoren, blant annet en kommentar på
bokogbibliotek.no og debatt på bloggen "Bibliotekarer på ville veier". Noe som
gjør diskusjonen på bloggen særlig interessant, er at fylkesbiblioteksjef Ruth
Ørnholt er blant deltakerne.

– Merk at jeg foreslår å legge ned
fylkesbibliotekene, sier hun. 30. desember gjentok Ørnholt synspunktene i et debattinnlegg i Aftenposten.

 

– Av Odd Letnes, redaktør
Giskes intervju i Aftenposten 18.
desember 2008 utløste reaksjoner i biblioteksektoren, blant annet en kommentar på
bokogbibliotek.no og debatt på bloggen "Bibliotekarer på ville veier". Noe som
gjør diskusjonen på bloggen særlig interessant, er at fylkesbiblioteksjef Ruth
Ørnholt er blant deltakerne.

– Merk at jeg foreslår å legge ned
fylkesbibliotekene, sier hun. 30. desember gjentok Ørnholt synspunktene i et debattinnlegg i Aftenposten.

 

– Av Odd Letnes, redaktør

 

Når Giske snakker om at
biblioteksektoren er overmoden for reform med sine kompliserte, byråkratiske
strukturer og fryktelig mange institusjoner og nivåer – åpner det for å
spekulere på om han kommer til å gå løs på fylkesbibliotekene.

 

Det er også temaet for diskusjonen
på "Bibliotekarer på ville veier".

 

Diskusjonen innledes med en bred
invitasjon til debatt og en forventing om at Giske nå virkelig gjør noe med
fylkesbibliotekene:

 

"Jeg håper virkelig at han tar tak
i dette. Både fylkesbibliotekene og ABM trenger virkelig å strammes opp.
Fylkesbiblioteksjefene imponerte jo ikke når de svarte
i Bok og bibliotek om hvilke forventninger
de hadde til meldingen. Torbjørn
Navelsaker i Akershus svarte: Ingen. Så da er det jo bare for Giske å legge ned
fylkesbibliotekene," sier "skrevet av mann". Mannen er for øvrig
en av de ansvarlige for bloggen.

 

Det som gjør den påfølgende
diskusjonen særlig interessant er at fylkesbiblioteksjefen i Hordaland, Ruth
Ørnholt, kaster seg inn i den 22. Desember. Ørnholt var en av de
fylkebiblioteksjefene som virkelig mente noe, da Bok og Bibliotek gjorde en
rundspørring blant landets fylkesbiblioteker våren 2008.

 

Hun starter bloggposten med å slå
fast at hun håper at fylkene får et klarere mandat i bibliotekmeldingen, og at
det blir tatt et radikalt grep. Hun skriver: "Fylkeskommunene er tillagt
oppgaver i Bibliotekloven, men står ellers ganske fritt med hensyn til hva man
prioriterer. Mange fylker har satset på regionalt utviklingsarbeid og har
vedtatt en politikk for regional bibliotekutvikling."

 

Videre sier hun:

 

"I en intervjuundersøkelse ble
fylkesbiblitoteket i Hordaland, beskrevet som en offensiv institusjon som
tenker utvikling og tar initiativ. Det innehar spesialkompetanse, som det er
umulig for det enkelte bibliotek å ha, og arbeidet med fylkesdelplan for
bibliotek ble fremhevet. Tar man med at det i 2007 var over 12.000 deltakere på
kurs og konferanser, arrangert av fylkesbibliotekene, og at det ble brukt over
10 millioner på innkjøp av bøker, er det vanskelig å komme forbi at
fylkesbibliotekene er en viktig del av biblioteksektorens infrastruktur."

 

Fylkesbiblioteksjefen
mener at manglende satsing på folkebiblioteket i mange kommuner, fører til at
tilbudet blir svært ulikt. Biblioteket blir ofte en salderingspost i kommunale
budsjettdebatter.

 

"Folk i Norge bør få et likt og like godt bibliotektilbud, og
dersom Giske ønsker å ta et radikalt grep i den kommende bibliotekmeldingen,
mener jeg man kan komme langt med å utnytte fylkeskommunene."

 

Ørnholt gir to alternativer:

 

"1. Gi fylkeskommunen ansvar for
drift av folkebibliotekene i fylket.
Fylkene har erfaring med drift av videregående skoler og tannhelsetjeneste,
sektorer som driftes best med et regionalt perspektiv. Fylkeskommunen kan
overta ansvar for folkebibliotekforvaltningen i kommunene og organisere den ut
fra en helheltlig driftsmodell.

Prosjekter som er gjennomført i
England for å anslå det optimale befolkningsunderlaget for produksjon av
bibliotektjenester, konkluderer med at et optimalt innbyggertall ligger på 200
000. Det skulle tilsi at det vil være rasjonelt at fylkeskommunen overtar
ansvaret for drift av folkebibliotektjenester. Det vil gjøre det lettere å
foreta en helhetlig planlegging av bibliotektilbudet i fylket, både for stasjonære
og mobile bibliotekenheter. Med et regionalt perspektiv vil ressurser og
kompetanse komme hele fylket til gode og fordelingen av bibliotektjenester vil
bli rettferdig.

 

2. Gi fylkeskommunen ansvar for
bibliotekutvikling.
ABM-utvikling er statens organ for arkiv, bibliotek og museum. Dersom man
ønsker å avbyråkratisere biblioteksektoren, er det dette nivået som må slankes.
Det regionale nivået må få tydelige oppgaver og overført ansvar og økonomiske
ressurser. Det er for lang avstand mellom byråkratene i Oslo og de minste
folkebibliotekene. Fylkeskommunen har kompetanse, kontakt og kunnskap om
kommunene, og er derfor den best egnede institusjonen, som kan gi
folkebibliotekene et samlet løft.

Enten
Giske velger den ene eller andre løsningen – eller en kombinasjon – for
fylkeskommunen i den kommende Bibliotekmeldingen, mener jeg det er på tide å ta
et radikalt grep for norske folkebibliotek."

 

I en senere kommentar til diskusjonen legger Ørnholt til:

 

"Merk at jeg foreslår å legge ned fylkesbibliotekene. Et
regionalt grep om bibliotekdriften, vil gjøre det enklere og mer forutsigbart å
tilføre kommunene midler øremerket bibliotek. Vi må våge å tenke nytt og ta nye
grep for å sikre folk et godt og likeverdig bibliotektilbud."

 

Alt tyder på at 2009 blir et spennende år!

 

 

Les diskusjonen på "Bibliotekarer på ville veier" her.

 

 

 

Powered by Labrador CMS