Full fart i Tromsø

Publisert Sist oppdatert

I 1996 så en ny bibliotekarutdanning dagens lys i Norge. Da åpnet bibliotek- og dokumentasjonsstudiene ved Universitet i Tromsø. Utdanningen retter seg både mot studenter som ønsker jobb i et folke- eller fagbibliotek, men også mot studenter som ønsker en høyere akademisk utdanning eller forskerkarriere.

Den akademiske dimensjonen ligger i studiet av dokumentasjonsvitenskap, forteller professor Niels Windfeld Lund ved dokumentasjonsstudiene ved Universitetet i Tromsø. Fagområdet omfatter teoretiske og praktiske studier av medier som lyd, skrift eller bilder, analoge og digitale medier, dokumenter som taler, konserter, bøker, film, hjemmesider,
malerier og institusjoner som bibliotek, arkiv, museer, kulturhus, skoler, massemedier, internett og så videre.

– Dokumentasjonsvitenskap er studiet av hvordan mennesker bruker forskjellige medier til å
kommunisere med, og gjennom det skape dokumenter. Videre studerer vi hvordan dokumenter anvendes og eventuelt organiseres for bruk i dokumentinstitusjoner, sier Lund.

Han legger til at faget har inngått et samarbeid med University of California, Berkeley, om en årlig konferanse om dokumentforskning, DOCAM, (se
http://thedocumentacademy.hum.uit.no/). I år har man også, sammen med franske dokumentforskere, tatt initiativ til en sommerforskerskole for dokumentforskning.

Som et barn av UiT var det akademiske gradssystemet på plass allerede fra starten av. For tiden har studiet fem aktive doktorgradsstudenter og to hvilende.

– Fram til kvalitetsreformen hadde vi en egen studieplan for doktorgrad i dokumentasjonsvitenskap, etter reformen er vi en studieretning innenfor det fakultære ph.d.-programmet, sier Lund. Han legger til at tidlig høsten 2005 vil tre av doktorgradskandidatene levere sine avhandlinger.

– Vi legger opp til en ”mega-disputas” i januar 2006. Det passer bra i forhold til vårt 10-årsjubilieum, sier Lund.

 

Powered by Labrador CMS