Utgave: 2/2021

Fra rot og kaos til suksess

Full opprydding i Verdalsøras skolebibliotekSkolebiblioteket på Verdalsøra i Trøndelag var rot og kaos. Men nå er det innbydende og mye brukt.

Kult bibliotek. – I dette biblioteket er det mye kunnskap, sier Brage Eggen Vatne (8). -Dette er et kult bibliotek, sier Othelie Karlsen Olsen (8).
Bibliotek

– Velkommen! Åse Storholmen ønsker velkommen til skolebiblioteket i Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Dette biblioteket gir service til om lag 950 personer, derav 800 elever og 150 ansatte ved de to grunnskolene.

– Biblioteket er hjertet i skolen, sier Storholmen, som har ansvaret for biblioteket. Hun er avdelingsleder i ungdomsskolen.

Barneskolen holder til i en fløy, ungdomsskolen i den andre. Disse byggene er under samme tak, med et felles areal i midten, med kantine i første etasje og biblioteket i andre etasje.

Skolen med dette biblioteket ble bygd i 2012. Før den tid var det to bibliotek, ett i barneskolen og ett i ungdomsskolen.

Fungerte dårlig

– Vi tenkte det var riktig å samle de to bibliotekene i hjertet av skolen, lett tilgjengelig, sier hun. Noe av ideen med det nye biblioteket var at det skulle være åpent, bokstavelig talt, uten vegger, slik at alle kunne gå dit når det passet. Slik ble det.

– Vi hadde en kjempestor boksamling, sier hun.

Men biblioteket fungerte svært dårlig.

– Det var et evig kaos av bøker i biblioteket hver dag vi kom på jobb, sier hun.

Alt ble flyttet på om kveldene av besøkende etter skoletid.

Slik var det år etter år. Dette kunne ikke fortsette.

– I 2019 bestemte vi derfor å gjøre en gigantisk oppussing. Vi hadde ikke hjerte til å kaste bøker, følte vi. Det var hardt, men vi måtte gjøre det. Vi fikk svært gode råd og mye hjelp av folkebiblioteket i Verdal.

De fleste gamle bøkene havnet på søppelhaugen. Det ga plass til nye bøker.

– Vi begynte å kjøpe inn bøker, noe vi ikke hadde gjort på mange år.

Samtidig ble det bygget glassvegger rundt biblioteket, slik at ingen kunne komme inn dit om kveldene. Dermed var skolebiblioteket forvandlet fra et kaos til et innbydende bibliotek som elevene setter stor pris på. Biblioteket var i utgangspunktet ment å være ubemannet. Men nå er det delvis bemannet med en lærling som skal ta fagbrev i kontorfag, og en av skolens assistenter.

God bok. Brage Eggen Vatne og Othelie Karlsen Olsen har funnet en bok som de leser i skolebiblioteket, her sammen med bibliotekansvarlige Åse Storholmen (t.v.) og assistent Tove Norum.

Kult bibliotek

Døra står alltid åpen inn til skolebiblioteket i skoletiden.

– Hei! Assistent Tove Norum kommer på besøk med to av elevene i klasse 3A.

– Hva synes dere om biblioteket?

– Her er det mye kunnskap i bøkene, sier Brage Eggen Vatne (8).

– Dette er et kult bibliotek, sier Othelie Karlsen Olsen (8).

Hun synes det er spesielt artig med de forskjellige utstillingene i biblioteket.

– Her er det skjelett, utstoppede dyr og bamser, sier hun. På toppen av hyllen for faglitteratur står skjelettet av en dinosaur for å vise hva bøkene handler om.

Elevene på Verdalsøra starter dagen med å lese et kvarter hver morgen. I dette kvarteret bestemmer de selv hva de skal lese.

– Jeg leser «Monstermanetene», sier Othelie.

– Jeg leser «Min geniale verden» av Tom Gates, sier Brage.

Vi spør de to elevene om de kan finne en ny bok de vil lese. Noen sekunder senere har de funnet fram en av sine favorittbøker. Det var enkelt. De setter seg på hver sin sakkosekk på gulvet mellom de store bokreolene.

Othelie leser nå Harry Potter.

– I denne boka er det mange spennende figurer, mye artig og mye rart som skjer. Litt action, sier hun.

Brage leser «Tom Gates: DogZombies ruler (snart)».

– En veldig artig bok. Det skjer mye, sier han.

Ti minutter senere går elevene sammen med assistent Tove Norum tilbake til klassen sin.

Det var ikke tilfeldig at elevene fant sine favorittbøker raskt, blant alle de forskjellige bøkene i dette biblioteket.

Svært viktig

– Kategorisering av bøkene er svært viktig, understreker Åse Storholmen.

I dette skolebiblioteket er det fagbøker og faktabøker langs de lengste veggene og reoler med de mest populære og lettleste bøkene på gulvet midt i rommet. Reolene og hyllene er merket med stikkord for de ulike kategoriene, kategorier som de selv har valgt.

Biblioteket er blitt både innbydende, oversiktlig og romslig. Slik er det sett fra inngangsdøra: En stor sofa i front, en skranke til høyre midt i rommet.

På baksiden av skranken er det laget en liten avdeling for de minste barna. Der står det mange kasser med bildebøker. Disse bøkene er lagt fram slik at hele forsiden med bilder og tegninger er lett synlig, spesielt med tanke på at de minste ikke kan lese ennå. De minste barna har også fått en liten sofa og noen sakkosekker på gulvet i sin avdeling. Lengre inn i biblioteket er det for det meste vanlige reoler, tilpasset de ulike alderstrinnene på skolen.

Innerst i biblioteket er det laget enda en avdeling hvor ungene kan sitte og lese i sakkosekker. På hyllene er det plassert mange store bamser som elevene kan låne mens de leser.

Langs veggene innenfor inngangsdøren i biblioteket er det satt opp hyller med faktabøker og faglitteratur. Stikkord er dyreliv, vitenskap, samfunn, religion, historie og nynorsk. Nynorsk-bøkene er samlet på et sted, slik at det skal bli lett for elevene å finne en nynorsk bok, for eksempel når de har nynorskundervisning på skolen.

Verdal er et særdeles viktig sted i norsk historie, med Stiklestad og vikingene. Derfor har bøker om Verdals historie fått god plass på en av veggene i biblioteket.

Lokale forfattere er selvsagt også presentert. En av dem er Ingrid Storholmen, Åses søster!

– Ingrid ga ut en ny bok, «Støvberar», før jul. Den er utlånt, sier Åse Storholmen.

Bøker av Bjarne Slapgard står derimot i hyllene, blant mange andre bøker fra lokale forfattere.

På den samme veggen er det plassert språkbøker på både engelsk, tysk, fransk og spansk. Det er blant annet Harry Potter på engelsk, slik at elever som har lest Harry Potter på norsk, også kan lese den på engelsk når den tid kommer.

Skal lære

Hensikten med å gå på skolen er selvsagt at elevene skal lære mest mulig.

– Hvilken betydning har skolebiblioteket for det elevene skal lære på skolen?

– Det har kjempestor betydning, understreker hun.

– Biblioteket kan i høyeste grad være med på å gi elevene bedre resultater på skolen. Leseferdighetene er svært viktig.

– Bøkene i biblioteket kan gi elevene leselyst. Når elevene får leselyst, leser de mer, og de leser etter hvert raskere. Egenskapene de lærer seg ved å lese skjønnlitteratur kan de overføre til de vanlige skolebøkene. Dette gir effekt på elevenes resultater på skolen, sier hun.

– Regjeringen arbeider med en ny opplæringslov. I forslaget til ny lov er begrepet «skolebibliotek» tatt bort. Hva synes du om det?

– Vi har et folkebibliotek i Verdal sentrum. Men å gå dit ville krevd mye planlegging og tatt mye tid, selv om det kun er noen minutters gangavstand.

– Skolebiblioteket har kjempestor betydning for elevene, både på barneskolen og på ungdomsskolen. Det er svært viktig å ha skolebiblioteket i huset, så nær elevene som mulig.

– Vi satser på skolebiblioteket vårt for fremtiden, sier bibliotekansvarlig Åse Storholmen.

Stolt. Åse Storholmen ved skranken i det nyoppussede biblioteket til grunnskolene på Verdalsøra.
Powered by Labrador CMS