Fra produkt til prosess

Publisert Sist oppdatert

Bedriftsøkonomisk Institutt har flytta til Nydalen i Oslo og åpnet sitt nye campus der. BI-byens hjerte er biblioteket som går over de to øverste etasjene og som måler 6500 m2.

Av Lars Egeland

I 2001 åpnet BI i Sandvika sitt Læringsressurssenter hvor bibliotek og IT gikk sammen om å stille ressurser til rådighet for studenter og ”faglige” som det heter på BI. Der heter det nemlig ikke lærere. Faglige kan være undervisere eller forskere. Mens lære er noe den enkelte har ansvar for selv. Læringsressurssenteret i Sandvika var ikke før åpnet før biblioteksdirektør Bente R. Andreassen fikk beskjed om at hele skolen skulle flytte. 14. oktober ble hun berømmet for sin stå på-evne. Da var det offisiell åpning av det som igjen heter bibliotek. Men det er et bibliotek som er annerledes, som har forandret seg.

Det er arbeidsplasser til 1150 mennesker, fordelt på 46 grupperom med plass til 4 eller 6 personer. Dette er nemlig den vanligste gruppestørrelsen. Å bygge større grupperom er å kaste bort kvadratmetre! Fra Sandvika har de tatt med de fleksible arbeidsplassene som er enmannsbord med hjul som kan bygges sammen til større gruppebord. Det er 350 arbeidsplasser med stasjonære PC-er, men selvfølgelig er det trådløst nett slik at studentene kan bruke sine bærbare PC-er. – Dette er det bygget i verden som er best og mest gjennomtenkt retta mot læring, mente BI-rektor Ole Stenvinkel Nilsson.

Det nye biblioteket er uttrykk for at kunnskap ikke lenger ses som et produkt, men som en prosess – mente Bente R. Andreassen. Professor Øystein Fjeldstad framholdt at vi ikke er på vei til kunnskapssamfunnet, vi er midt inne i det. Kunnskapsproduksjon er den største delen av økonomien. Det er en kumulativ kunnskap hvor vi legger til framfor å erstatte. Biblioteket må være globalt tilknyttet, lokalt forankra og allsteds og alltids tilgjengelig. Det siste får man til bl.a. gjennom nett-tjenestene som selvfølgelig er åpne hele døgnet.

Samme dag som BI markerte biblioteksåpningen, var Kong Harald på Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen, bl.a. for å markere at det her skal bygges et bygg for samlokalisering av høgskolen. Det innebærer bl.a. at det skal bygges et bibliotek/læringssenter på over 3000 m2.

 

Powered by Labrador CMS