Deichman Bjørvika har gitt enorme besøkstall, og økt arbeidspress for de ansatte i.

Fra april vil bibliotekarene bare jobbe til fem

Ledelsen og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte ved Deichman har ikke klart å bli enige om ny arbeidstidsavtale. Etter 1. april vil bibliotekarene derfor kun jobbe innenfor ordinær arbeidstid, altså fra 7 til 17.

Publisert Sist oppdatert

Vi har tidligere skrevet om dommen i Arbeidsretten i vinter som slo fast at dersom bibliotekarene ved Deichman skal jobbe utover ordinær arbeidstid, som i Oslo kommune er kl. 7–17, må det avtales med Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. To uker med forhandlinger har ikke ført til enighet.

Ubekvem arbeidstid

– Vi føler at vi står veldig langt fra hverandre, sier hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet (BF) på Deichman Goro Aarseth til Bok & bibliotek.

– Formålet med å forhandle var å få til en litt bedre arbeidstidsordning enn vi har i dag, men vi føler at arbeidsgiver ikke har tatt inn over seg dommen i arbeidsretten.

– Vi føler at arbeidsgiver ikke har tatt inn over seg dommen i arbeidsretten, sier hovedtillitsvalgt Goro Aarseth (t.v), her avbildet sammen med bisitter Rachel Holm. Foto: Christine Tolpinrud / Bibliotekarforbundet

Stridens kjerne er økningen i ubekvem arbeidstid ved Deichman etter åpningen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. De lange åpningstidene og de store arealene betyr flere vakter til klokka 20:00. På de andre Deichman-bibliotekene stenger betjent åpningstid klokka 19. Hovedbiblioteket har også søndagsåpent til klokka 18 og betjent åpningstid på mange helligdager.

Dommen i arbeidsretten i desember kom etter at Bibliotekarforbundet gikk til søksmål mot Oslo kommune. Den slo fast at alle ansatte i kommunen skal ha medbestemmelse når arbeidstiden endres. I og med at forhandlingene om en lokal avtale nå strandet, vil BF sine medlemmer i Oslo fra 1. april kun jobbe innenfor ordinær arbeidstid i henhold til tariffavtalen i Oslo kommune, altså mellom kl. 7 og 17.

– Vi ønsker å bidra til et åpent og aktivt bibliotek, men må samtidig ivareta våre medlemmers behov for en god balanse mellom jobb og fritid, sier Goro Aarseth.

Nye vaktlister

HR-direktør hos Deichman bibliotek Elisabeth Hammerø konstaterer at partene ikke lyktes å komme til enighet.

– Det tar vi til etterretning, og arbeidstida blir nå lagt i tråd med tariffavtalen i Oslo kommune, sier hun til Bok & bibliotek.

– Ble dere overrasket over dommen i arbeidsretten før jul?

– Ja, vi ble overrasket over dommen, men forholder oss til den og har satt oss ned for å forhandle med Bibliotekarforbundets tillitsvalgte.

– Klarer dere å holde bibliotekene åpne om alle de ansatte som er organisert i Bibliotekarforbundet, bare skal jobbe til klokka 17?

– Det er for tidlig å si nå.

Lederne i Deichman jobber med å utarbeide nye vaktlister for april, der bibliotekarene ikke blir satt opp på vakter som ikke er innenfor tidene som tariffavtalen regulerer. Ifølge arbeidsmiljøloven må endringer i vaktlister legges fram for de ansatte minst 14 dager før den aktuelle vakten.

– Vi jobber med oversikten og vil ha den klart innen fristen, sier Hammerø.

Ikke alle bibliotekarene er organisert i BF, mange er også i Fagforbundet. De har ikke sittet ved forhandlingsbordet i denne runden. Noen er trolig også uorganiserte. Men etter det Bok & bibliotek har forstått, vil alle fagbibliotekarer og bibliotekkonsulenter bli behandlet likt i de nye vaktlistene, uavhengig av organisering.

Større arbeidspress i Bjørvika

De nye vaktlistene vil bli drøftet lokalt og lagt i tråd med regelverket, understreker Hammerø.

– Er kravene til Bibliotekarforbundet rimelige?

– Vi opplever at kravene ikke møter vårt driftsbehov, som er det samme som det alltid har vært, sier HR-direktøren.

Ifølge Goro Aarseth har åpningstidene i Bjørvika økt med over 50 % sammenlignet med da hovedbiblioteket lå på Hammersborg.

– Men det er ikke tilsatt flere med bibliotekfaglig kompetanse. Vi har fått gradvis dårligere arbeidsforhold, med en for dårlig grunnbemanning dersom en skal yte den servicen en ønsker og ha god balanse for arbeidstakerne mellom jobb og fritid.

– Det er fantastisk at Bjørvika blir brukt så mye, men et åpent og aktivt bibliotek krever en grunnbemanning som svarer til behovet.Hovedtillitsvalgt Goro Aarseth

– Alle som har vært innom Deichman Bjørvika, har opplevd trykket der av publikum og aktivitet. Hva har dette å si for arbeidssituasjonen til de ansatte?

– Det er blitt mer slitsomt å være på jobb. Man er mer alene og har mange lange utevakter. Det er også dels krevende brukergrupper og mye mennesker. Bjørvika er et tøft sted å jobbe. I helgene står det folk i kø i flere timer for å slippe inn i barneavdelingen. Det har ikke noe å si for arbeidstida, for så vidt, men det har noe å si for hvor sliten en blir. Og vi er dagarbeidere. Vi driver ikke med liv-og-helse-turnusarbeid, påpeker Aarseth.

– Det er fantastisk at Bjørvika blir brukt så mye, men et åpent og aktivt bibliotek krever en grunnbemanning som svarer til behovet.

Høye politiske ambisjoner

– Åpningstiden i hovedbiblioteket økte da det flyttet fra Hammersborg til Bjørvika, slik det var ønsket og planlagt for, sier Elisabeth Hammerø.

Hun forteller at ledelsen ved Deichman forholder seg til politiske ambisjoner for prosjektet Bjørvika om hvilket tilbud en skal legge til rette for.

– Vi har bemannet i forhold til disse føringene om åpningstid så langt. Så må vi se hvordan det blir videre med den nye situasjonen.

Ledelsen forvalter hele arbeidsstokken på tvers av alle Deichman-bibliotekene. Ansatte fra lokalbibliotekene har for eksempel søndagsvakter i Bjørvika.

– Vil endringene i arbeidstid for bibliotekarene ha noe å si for tilbudet ved lokalbibliotekene?

– Det er for tidlig å si noe om, svarer Hammerø.

Bør skape presedens

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet. Foto: Ilja C. Hendel

Vi spør leder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet om hun tenker denne saken kan skape presedens for arbeidstidskravene til ansatte i folkebibliotekene i andre kommuner.

– Oslo er et eget område, og dette går på utøvelse av tariffavtalen i Oslo der vi vant rettssaken som slo fast at dette skal avtales ut over 7-17. Men det jeg tenker bør skape presedens, er denne balansegangen mellom åpne og tilgjengelige bibliotek og hensynet til bibliotekaren. En må ha en grunnbemanning som er stor nok.

Bergli understreker at bibliotekarer vanligvis er definert som dagarbeidere, selv om de jobber kveld og helg.

– Vi vet at arbeidstid er et viktig tema mange steder. Og vi håper arbeidsgiverne etterstreber å ha en god nok grunnbemanning og komme fram til gode ordninger i samarbeid med tillitsvalgte, sier forbundslederen.

Powered by Labrador CMS