Flood: 2.0!

Publisert Sist oppdatert

Inntrykk fra Online Information 28. – 30. november 2006

Førstebibliotekar Even Flood, UBiT

Online møtet i London 2006 var på en måte et brudd med tradisjonene, hele møtet var denne gangen i november. Vanligvis har det vært senere, så sent at julelønnen kom inn på konto før vi reiste hjem, til glede for julehandlerne. Det stoppet ikke norske fra å reise over denne gangen også, ifølge listen over deltagere var vi 42 delegater fra Norge og et par pressefolk som også fikk være med på konferansen. I tillegg var det mange som også denne gangen kom over bare for utstillingen. På mange måter er online møtet blitt meget forandret over de seneste årene. Før var det utstillingen som hadde mest faglig interesse, det var her nyhetene ble presentert. De siste årene er det selve konferansen som har vært i sentrum.  Den har blitt mer interessant, med spennende tema og mange gode foredrag. Utstillingen har blitt mindre og nyhetene der færre.

Skal hovedinntrykket fra konferansen oppsummeres kortest mulig så trenger jeg ikke ord i det hele tatt. 2.0 er årets tall, det gikk igjen i utrolig mange av sesjonene: Bibliotek 2.0, web 2.0 og mange andre variasjoner. Konferanserapporten hadde undertittel: ”Preparing for information 2.0”. Sesjonene viet dette var i det største auditoriet og det var fullt hele tiden.


Hva er 2.0?

Hva er da 2.0? Det går igjen overalt og betyr for de fleste brukermedvirkning og deling av data. Alle som ønsker å bidra med noe i en diskusjon eller være med på et arbeide kan gjøre det. Det kan være ved å redigere og forandre en tekst eller bidrag, som i en wiki. Det kan være at brukerne får legge inn emneord til et bidrag, såkalt ”tagging”, et ord som denne sammenhengen er det altså noe positivt. Etter hvert som brukerne legger inn emneord blir det til brukerlaget emneregister, også kalt ”folksonomies”. Blogging er også 2.0.
 
En liten personlig kommentar: 2.0 tjenester holder på å overta diskusjonen fullstendig, og ingen av innleggene var kritisk til fenomenet. Spesielt var kvalitet på informasjon lite kommentert. Undertegnede har noen motforestillinger. David Weinbergers slagord fra hans foredrag om dette på forrige Online Information var ”Pretty good information is good enough”. Tør noe fagbibliotek bruke det som et motto?

Nic Newmann fra BBC snakket om BBCs planer for å engasjere brukerne. BBC planlegger å legge ut 75 år med programmer fra lydarkivene, og må gjøre disse søkbare. Det skjer gjennom at BBC legger inn emneord til de forskjellige programmene, men også lar brukerne gjøre det fritt. Jo flere emneord, dess bedre. Metadataene BBC legger inn er konsistente og hjelper med søking og presisjon, men brukere kan legge inn mye supplerende informasjon som bedrer gjenfinningen. Materialet de har er så omfattende og variert på alle måter at ved å la folket slippe til for å dele ressursene og emneordene vil materialet bli mer tilgjengelig.

Stuart Kauder fra Accoona snakket om hvordan finansiere og eventuelt tjene penger på 2.0 prosjekt. Alternativene er 1) Reklame, med en masse modeller med kryptiske navn: CPC, CPM, CPV, CPL, CPA mm. CP står for Cost Per og siste bokstav for ting jeg ikke vet hva er, og er ikke sikker på om jeg har lyst til å vite. 2) Medlemskap som man betaler for. 3) Finansiering ved mikrobetalingsformer, en lettvint måte å overføre meget små beløp over landegrenser. Problem: Slike betalingsmodeller har man snakket om i årevis, uten at det er kommet noe ut av det. 4) Overtakelse: Du får en ide som er så god at noen vil betale deg mange, mange millioner for å overta den. Eksempel: Videotjenesten YouTube, kjøpt av Google.  5) Tigging. Eksempel: Wikipedia. 6) Kombinasjon av alle de forgående. 7) Hva er penger? La oss lage en vevside!  Konklusjonen var, vent og se. Noe må krystallisere seg ut.

Søking

Søk var, som alltid, emne for flere foredrag. Phil Bradley hadde et foredrag med den omniøse tittelen ”The death of search?” Svaret hans var: Ikke ennå, men søking har stagnert. Googles formål, er ikke lenger søk, det er å lagre informasjon og brukere på alle mulig måter: Bøker, tidsskrift, post, virtuell kontorpult og en masse andre tjenester. Selve søkingen gir ofte dårlige resultater, både på Google og andre søkemaskiner. Med selve søkingen har det ikke skjedd noe spesielt fra de store aktørene på lenge. Utvikling i søk må komme fra andre steder. Så hvor går søk? Svaret er: Søk 2.0 (Ble noen overrasket over det?) Først og fremst må søking tilpasses nye media. Søkemaskiner via mobiltelefon er noe mange ser på, innen 2015 regner man med det vil være 4 mrd mobiltelefoner i verden. I samme slengen er stemmeaktivert søking også meget interessant. Vel så viktig er utviklingen mot personlig søk hvor brukere med utgangspunkt i en av de store maskinene lager emnebaserte søkeoppsett som lagres sentralt og hvor andre kan bruke dem og kommentere dem og hjelpe til med å forbedre. Dermed kan, i sann 2.0 ånd, alle lære av hverandre og forbedre søket. Rollyo er en tjeneste hvor du lager din egen søkemaskin begrenset til vevsteder du selv velger ut. Swiki (for search viki) er tilsvarende, men der kan du legge ut denne til alle og den kan kommenteres. Søkingen kartlegges og de mest brukte søkingene vises i den kjente 2.0 blandingen av emner i forskjellige størrelser alt etter hvor mye de er brukt. Her kan alle lære av hverandre og alle kan forbedre hverandres søk. Deltagerne blir viktigere enn søkemaskinene.

Små forlag.

Av andre tema som dukket opp merket jeg meg: Akademiske selskap og andre små forlag og deres fremtid i vevverdenen. De har det problematisk siden de store forlagene med sine dyre pakkeløsninger kommer foran de små i budsjettene og når nedskjæringer tvinger frem oppsigelser er det ofte disse som går først. Så hva kan de små selskapene gjøre for å overleve finansielt og få sitt budskap og sine publikasjoner ut? Alternativene er:

  1. Menge seg med de store og bli en del av deres pakke. Her finner vi  Royal Astronomical Society med ”Astronomy & Geophysics” som er utgitt av Blackwell. En klar ulempe er når de store pakkene de er mer i blir for dyre.  De blir med i dragsuget som når Blackwells priser går over tålegrensen, som er skjedd for Universitetsbibliotekene i Norge.
  2. De kan slå seg sammen og levere egne pakker. Project Muse og Bioone er gode eksepler på slike. Fordelen er at blir en del av en større enhet og kan bli mye mer fristende for et bibliotek, den samlede informasjon i pakken er stor og verdifull. Ulempen er at selv om snittprisen for enkelte tidsskriftene er billige hver for seg blir pakken fort meget dyr allikevel.
  3. De kan satse helt på Open Access med forfatternes betaling som inntektskilde. Dette var budskapet i et bidrag av Paul Peters fra Hindawi Publishing Corporation i Egypt. Hans argumenter var at de små forlagene har store administrative og økonomiske problemer med markedet. Hvis de skal basere seg på abonnement og ikke er med i noen av de store pakkene er de meget sårbare i perioder med nedskjæringer. Og som alle vet er nedskjæringene nesten en konstant faktor, ikke noe periodevis. Videre, hvis et lite forlag har lyst til å utvide og lage nye produkter så er det enda vanskeligere å komme inn på noe marked hvis det er basert på abonnement. Men med open access så lar dette seg løse. Økonomien kommer fra forfatterne og deres institusjoner som betaler for publisering. Denne modellen er det flere som bruker, selv om også den har problemer.

For å oppsummere Online Information 2006: Det er umulig å oppsummere Online Information 2006. Det var så mye som foregikk og som foregikk i parallelle sesjoner at dette bare er blitt noe sporadiske inntrykk av det jeg fikk med meg. For eksempel kolliderte sesjonene om web 2.0 dessverre med flere foredrag viet nasjonalbibliotek som jeg ikke fikk med meg, og det har visst ingen av bloggerne fra konferansen heller. Og innlederne her har sviktet med materiale til den trykte konferanserapporten. Så jeg har ikke noe fra dem.

Lenker:

Blogger fra Online Information 2006:
http://blog.iwr.co.uk/2006/11/iwr_blog_at_onl.html
http://www.infotodayblog.com/

Mer om Nic Newmanns foredrag: http://blog.iwr.co.uk/2006/11/web_20_nic_newm.html
Stuart Kauder: Accoona, http://www.accoona.com/
Phil Bradleys har hjemmeside: www.philb.com. Han har blog på philbradley.typepad.com/ hvor han også har en meget god kommentar til Online møtet. Foredraget hans er, sammen med mange andre av ham på http://www.slideshare.net/Philbradley/
Søkemaskinene han nevnte er: www.rollyo.com  og swicki.eurekster.com

Små forlag:
Bioone: http://www.bioone.org/
Project Muse: http://muse.jhu.edu/
Hindawi Publishing, http://www.hindawi.com/
God blogg med nyheter om Open Access: http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Debatten i Nature om open access: www.nature.com/nature/focus/accessdebate/index.html

Noen gode steder som illustrerer web 2.0:
David Weinbergers foredrag fra Online Information 2005 er kommentert av undertegnede i B&B nr 1, 2006.
SEOmoz deler ut web 2.0 awards, http://www.seomoz.org/web2.0/
Vince Veneziani  gjør noe som ligner: The Best of Web 2.0 http://reviews.digitaltrends.com/guide46.html
Etidsskriftet Cites & Insights hadde vinteren 2006 et eget nummer om Library 2.0: http://citesandinsights.info/civ6i2.pdf
Rapport om 2.0 og bibliotek: Web 2.0 and Libraries: Best Practices for Social Software, Michael Stephens, http://www.techsource.ala.org/ltr/web-20-and-libraries-best-practices-for-social-software.html. Rapport på 36 sider som må kjøpes, 63 USD. De 12 første sidene er gratis.

Og som bonusmateriale, KORG 2.0 dagene i Oslo,” Kunnskapsorganisatoriske utfordringer ved "Bibliotek 2.0" ble holdt 25-26 januar 2007: Presentasjonene er på www.hio.no/content/view/full/52381 og blog fra konferansen korg20.wordpress.com/

Andre artikler av Even Flood: home.broadpark.no/~evflood/artikler.html

Powered by Labrador CMS