Filialdöd hotar danska folkbibliotek

Publisert Sist oppdatert

Tekst: GUNILLA HEICK

Omkring 100 danska filialbibliotek får stänga dörren för sista gången, när danska kommunreformen blir ett faktum den 1 januari 2007. Det har medfört en storm av protester, inte minst bland lånarna.

Eskebjerg är en by med 107 hus i Bjergsted kommun på västra Själland. Från och med år 2007 läggs Bjergsted samman med fyra andra kommuner, till den nya storkommunen Ny Kalundborg Kommune.

Eskebjerg Bibliotek har öppet två dagar i veckan, sammanlagt sex timmar. Så politikerna i sammanläggningsutskottet för den nya storkommunen tyckte att det var närliggande att stänga både Eskebjerg och ett par andra små biblioteksfilialer, när det skulle rationaliseras och sparas pengar.

Men det tyckte invånarna i Eskebjerg inte! Bibliotekets stödgrupp samlade 410 underskrifter och tog ett möte först med borgmästaren och sedan med sammanläggningsutskottet. De förklarade att biblioteket är byns hjärta! Här samlas dagmammorna med sina barn till lekstuga, och här håller byaföreningen sina möten. Och vad med alla de som inte har internet hemma, eller som inte kan använda flera timmar på att åka buss fram och tillbaka till Kalundborg Bibliotek? På ett möte med den nya storkommunens kulturutskott medgav ordföranden att han aldrig hade satt sin fot på ett bibliotek och heller inte läste böcker. Det hela slutade med att han insåg hur mycket skada stängningen av Eskebjerg Bibliotek skulle innebära. Resultatet blev att både det och de andra små filialbiblioteken blir bevarade ett år.

– Och så får vi ju bara ta upp kampen igen, om de vill stänga filialerna år 2008, säger Etteke Busck från Eskebjerg Biblioteks stödgrupp.

Men solstrålehistorier som denna är inte så vanliga i strukturreformens tidevarv. En splitterny undersökning från Danmarks Biblioteksforening visar att det i mer än hälften av landets nya sammanslagna kommuner blir biblioteksnedskärningar på 7-8 procent som konsekvens av reformen.

Och värst går det ut över filialerna. I dag finns det ungefär 700 biblioteksavdelningar i de nuvarande 269 kommunerna. Hur många som finns kvar i de kommande 98 stora kommunerna är ännu inte klart, men de senaste talen pekar på att ungefär 100 filialer ska läggas ner.

Till exempel i den nya Mariagerfjord Kommune, som är sammansatt av fyra tidigare kommuner, ska sex till åtta biblioteksfilialer stängas, eftersom biblioteket har fått påbud om att spara 1 miljon kronor. Biblioteksmedarbetare som pensioneras får inga ersättare. Också Ny Horsens Kommune ska spara 1 miljon danska kronor på biblioteksområdet, och även här var filialerna i fara. Men medborgarna protesterade så kraftigt, att filialerna fick lov att bestå. Besparelserna ska nu istället finnas på huvudbiblioteket. Det  betyder att nya medarbetare inte anställs vid pensioneringar. I Skive Storkommune, bestående av fyra tidigare kommuner, läggs 11 filialbibliotek ner. Istället köper man en extra bokbuss, så att området nu kommer att betjänas av två bokbussar. I Ålborg ska 12 filialer stängas. I Ny Holbæk mellan sex och nio. Och så vidare.

En bibliotekschef som valt att försöka vända utvecklingen till något positivt är Inger Skamris i Randers på norra Jylland. Här läggs sex kommuner samman till Ny Randers Kommune, och biblioteket ska spara 4,2 miljoner kronor i anledning av strukturreformen. Fem filialer läggs ned. Men Inger Skamris menar att den nya utvecklingsplanen faktiskt kommer att förbättra biblioteksväsendet:

– Våra filialer ligger i områden som tidigare var mycket aktiva – på 1970-talet bodde många småbarnsfamiljer här. I dag är pendlings- och barnpassningsmönstren helt annorlunda, men det har biblioteket försummat att följa med i. Därför kan det vara riktigt att stänga sådana filialer. Nu öppnar vi istället ett nytt bibliotek i ett storcenter med många affärer, dit folk ändå kommer för att handla på väg hem från jobbet. Biblioteket får samma öppningstider som centrets specialbutiker.

– Det är vansinnigt att spara så mycket på kulturen, men vi lever i en politisk värld, och skolor, barn och äldreomsorg vill man ju spara så litet som möjligt på. Ska folk välja mellan barnpassning eller bibliotek, så väljer de att få sina barn passade, det är klart, säger Inger Skamris. Biblioteket ska förutom själva filialerna skära ner personalen med 8,2 enheter.

Också Bibliotekarforbundets ordförande Pernille Drost säger att det kan vara på sin plats att stänga mycket små filialer utan bibliotekarisk betjäning:
– Vi menar inte att alla filialer ska bestå till varje pris. Men det ska företas en konkret värdering med borgaren i centrum i varje enskilt tillfälle. Och det har inte skett i alla kommuner. Det är ingen tvivel om att det nu på många håll i Danmark stängs filialer som har stor betydelse för lokalsamhället. Små bibliotek drar till sig och koordinerar lokala kulturella arrangemang. De är lokala mötesplatser, och därför med till att stärka identitetskänslan. Det är viktigt för medborgarna med ett lokalsamhälle där närhet, omsorg och spontanitet står i centrum.

– Att spara bort filialer beror inte bara på en önskan om högre servicenivå för de bibliotek som blir kvar. Det är tal om besparelser som kommer att undergräva det danska biblioteksväsendet i en grad som vi aldrig förr har sett. Och att skära ner på öppningstiderna går rakt emot kommunernas önskemål om att biblioteken ska ta hand om medborgarservicefunktionerna. Under det senaste året har man från kommunernas sida just pekat på bibliotekens flexibla öppningstider som en möjlighet för att betjäna de lånare som bor långt från rådhuset. Så det handlar inte bara om kultur – det handlar i lika hög grad om närdemokrati och kontakt mellan förvaltning och medborgare. Därför hoppas vi att kommunpolitikerna tänker sig om en extra gång innan de avskaffar det decentrala biblioteksväsen, som vi har varit så stolta över i Danmark, säger Pernille Drost.

Också Danmarks Biblioteksforening uppmanar kraftigt de nya storkommunerna till att man i de sista budgetrundorna ska göra sig klart vad som ska sättas i stället för de små biblioteken, så att man reellt kan erbjuda medborgarna den bättre service, som var hela kommunreformens mål.

                                                     

Powered by Labrador CMS