Fem stipendiater tatt opp til førstebibliotekarprogrammet

Publisert Sist oppdatert

Høgskolen i Oslos (HiO) utvalg for førstelektorprogrammet har gjort vedtak om
opptak til ordinært førstelektorprogram og til Norges første førstebibliotekarprogram.

 
Høgskolen i Oslos (HiO) utvalg for førstelektorprogrammet har gjort vedtak om
opptak til ordinært førstelektorprogram og til Norges første førstebibliotekarprogram.

De fem som kom kom gjennom nåløyet for bibliotekmodulen er:

Jannicke Røgler, Fylkesbiblioteket Buskerud
Anett K Kolstad, Læringssenteret, Høgskolen i Oslo
Thomas Brevik, Sjøkrigsskolen
Heidi Kristin Olsen, Høgskolen i Vestfold
Jingru Høivik, Nasjonalbiblioteket, redusert program 3 år.

I tillegg ble det tatt opp 7 stipendiater til ordinært førstelektorprogram.

Førstebibliotekarprogrammet vil gå over 5 år med en arbeidsbelasting på 50 %
stilling. Programmet omfatter en felles obligatorisk del og valgfrie
tilleggskurs som til sammen har et omfang tilsvarende 60 studiepoeng i 
tillegg til deltakernes egne prosjektarbeider.

Førstebibliotekarprogrammet disponerer et eget utviklingslaboratorium i HiOs
læringssenter (LATINA/lab). Dette gir en samlende organisatorisk, teknisk og
sosial ramme for praksisdelene i samtlige kurs.

Oppstarten av førstebibliotekarprogrammet betyr at vi nå har fått en vei til
kvalifisering til førstekompetanse for bibliotekarer. I tillegg vil det
innebære en vesentlig styrking av utviklingsressursene innen bibliotekfagfeltet
som vil kunne få nasjonal betydning.

 

– Lars Egeland,
læringssenterdirektør HiO

 

 

 

Powered by Labrador CMS