En ivrig leser har funnet tidsskrifthylla på Voss folkebibliotek.

Fem forslag for tidsskrift og kritikk

Norsk Tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallianse har gått sammen om fem forslag som blant annet vil styrke formidlingen av tidsskrifter i landets folkebiblioteker.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Kulturdepartementet skriver de tre at hensikten er å styrke infrastrukturen for et opplyst ordskifte og realisere det demokratiske potensialet i den rike norske kunst- og kulturproduksjonen. De har fem innspill til statsbudsjettet 2024:

  1. Norsk kulturfond styrkes med 30 millioner til fagområdet tidsskrift og kritikk
  2. Antall arbeidsstipend til kritikere økes med ti hjemler
  3. Driftsstøtten til Norsk tidsskriftforening styrkes med 750 000 kroner
  4. Driftsstøtten til Norsk kritikerlag styrkes med 180 000 kroner
  5. Driftsstøtte til Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen på 2 millioner kroner

Fyller landets biblioteker

Satsingen gjelder kritikeres og tidsskriftredaktørers arbeid, som ikke bare finner sted i skriftlig form, men også fyller landets biblioteker og litteraturhus med levende diskusjoner, noe som i sin tur rekrutterer nye befolkningsgrupper inn i den opplyste samfunnsdebatten, skriver de videre.

Ifølge brevet tilsvarer de statlige tilskuddene til Tidsskrift og kritikk kun 7,11 % av pressestøtten. Pressestøtten til avisene er i tillegg et rent produksjonstilskudd, men tilskuddene til Tidsskrift og kritikk også går til arrangementer, podkaster, ymse kritikerprosjekter og innkjøp til bibliotekene. «Ved den seneste tildelingen ble det satt av 900 000 kroner til innkjøp av tidsskrifter til bibliotekene, slik at de skal kunne tilby et godt utvalg av norske tidsskrifter. Interessen for denne innkjøpsordningen stor og behovet er betydelig høyere – bare i 2023 beløp bestillingene seg til nesten 1,5 millioner kroner,» skriver de tre organisasjonene.

Tidsskrifter i bibliotekene

Bok & bibliotek presenterte Tekstallmenningen sitt arbeid i utgave 4-22. De har fått i oppdrag å administrere Kulturrådets ordning for innkjøp og formidling av tidsskrifter i norske folkebibliotek. Tekstallmenningen formidler aktuelle utgivelser til landets biblioteker og erfarer et stort engasjement rundt ulike formidlingstiltak knyttet til utgivelsene. Ordningen sørger for kontaktflater mellom alle slags tidsskrifter og lokalbiblioteker over hele landet, og vurderes av tidsskriftredaksjonene og kritikere utenfor hovedstaden som svært viktig, skriver forslagsstillerne til Kulturdepartementet.

Tekstallmenningen er et idealistisk AS som er avhengig av offentlig støtte for egen drift. I 2022 mottok de 1 674 200 kroner fra ulike ordninger i Kulturrådet. For å stabilisere driften og realisere ambisjonene ber de fem organisasjonene om at to millioner kroner tildeles Tekstallmenningen over en ny fast post i statsbudsjettet for 2024.

Bekymret for utviklingen

Norsk tidsskriftforening er bekymret over det lave støttenivået til tidsskriftene, og ber også om mer midler til egen drift.

– En større satsing er helt nødvendig for å fylle de viktige funksjonene våre medlemmer har i å drive kritisk refleksjon i et opplyst demokrati. Norsk tidsskriftforening arbeider både strategisk og politisk for å bedre rammevilkårene for tidsskriftene, og omfattende kursing og kompetanseheving i redaksjonene. Dette er viktig fordi store deler av tidsskriftfeltet er drevet  på frilansbasis. Norsk tidsskriftforening trenger nå en tryggere og mindre prosjektbasert økonomi, for å kunne gjøre en enda bedre jobb for tidsskriftene, sier Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening.

Forslagsstillerne trekker fram klimaendringer, energikrise, inflasjon, kunstig intelligens og krig i Europa som faktorer de mener skaper en ny situasjon for det norske demokratiet: «I denne situasjonen kan tilliten til det politiske systemet bli skadelidende. Samtidig ser vi at digitaliseringen fører til en svekkelse av avisoffentlighetens folkeopplysende selvforståelse. Et botemiddel vil være å vitalisere infrastrukturen for tidsskrifter og kritikk.»

* Bindinger: Redaktør i Bok & bibliotek Arne Olav Hageberg er styremedlem i Norsk tidsskriftforening.

Powered by Labrador CMS