Fagforbundet svarer Bibliotekarforbundet

Publisert Sist oppdatert

I Bok og
Bibliotek nr 6/08 ble leder av Bibliotekarforbundet, Monica Deildok, intervjuet.
Samtalen handlet blant annet om fagorganisering og rettigheter.

– Mye av det som
ble sagt er vi enige i, men en liten bemerkning om at Fagforbundet ikke passer
for bibliotekarer, fant veien opp i overskriften og ut til bladets forside. Den
kan ikke få stå uimotsag, skriver Mette Henriksen Aas (bildet), leder, Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og
oppvekst.

 
I Bok og
Bibliotek nr 6/08 ble leder av Bibliotekarforbundet, Monica Deildok, intervjuet.
Samtalen handlet blant annet om fagorganisering og rettigheter.

– Mye av det som
ble sagt er vi enige i, men en liten bemerkning om at Fagforbundet ikke passer
for bibliotekarer, fant veien opp i overskriften og ut til bladets forside. Den
kan ikke få stå uimotsagt.

 

– Av Mette Henriksen Aas, leder, Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og
oppvekst

 

Påstanden var at Fagforbundet er så stort at det ikke er i stand til å
ivareta mindre yrkesgrupper.

     Det stemmer at vi er store,
landets største, faktisk. Vi er også en del av LO, som har lang tradisjon for
politisk påvirkningsarbeid. Det gjør oss sterke og samfunnspolitisk
slagkraftige. Men det betyr ikke at vi ikke jobber med spesifikke fagområder.
Vi ser en helhet mellom ulike yrkesgrupper innenfor samme fagfelt.

     Et profesjonsforbund,
derimot, jobber selektivt og vil i mange henseende fungere isolerende. De står
i fare for å overse at de er avhengige av de andre yrkesgruppene i biblioteket
for å eksistere. 

 

"Bibliotekarer må
velge Bibliotekarforbundet fordi det er vi som har fokus på bibliotekarer –
hver eneste dag. Fagforbundet og andre store samleforbund er viktige fagforbund,
men i såpass store organisasjoner, kommer bibliotekarene til kort.
Bibliotekarene er en ytterst liten gruppe i de store forbundene og de sitter
ikke ved forhandlingsbordet når lønn og andre arbeidsvilkår skal bestemmes. For
å si det enkelt: Det er ikke bibliotekarer Jan Davidsen har fokus på. Sånn er
det også lokalt i kommunene. Hovedfokus ligger på lavtlønnstillegg for de som
ikke har utdanning. Vi trenger tillegg for dem med høgskoleutdanning."
(Monica
Deildok, Bok og Bibliotek 6/08)
 

FAGFORBUNDET ER OPPTATT av å heve statusen til bibliotekarene. For å få
det til, må vi løfte hele institusjonen og alle som jobber der. For en tid
tilbake var jeg i møte med det danske LO. I Danmark er det vanntette skott
mellom yrkesgrupper med og uten høgskoleutdanning, i den forstand at de ikke
har muligheten til å organisere seg i samme forbund. Det har gjort det svært
tungvint å samarbeide om felles tiltak for biblioteksektoren.

     Fagforbundet har en egen
faglig arbeidsgruppe for bibliotek, og jobber med bibliotekpolitiske spørsmål.
Vi har et godt samarbeid med Bibliotekforeningen, og er sterkt inne på de
arenaer hvor bibliotek diskuteres. Fagforbundet sto for eksempel helt sentralt
da det i fjor ble mulig for bibliotekene å ta inn lærlinger i Kontor- og
administrasjonsfaget. Uten Fagforbundet hadde ikke denne yrkesfaglige retninga
vært en realitet i dag.

     Med 17 000 tillitsvalgte
spredt over hele landet, er det alltid en tillitsvalgt i nærheten, eller på
arbeidsplassen din. Fagforbundet er i rekordstor vekst, og vi får stadig nye
bibliotekarer blant medlemmer. Brorparten av medlemmene våre i
biblioteksektoren, befinner seg i folkebibliotekene og i skolebibliotekene.

 

REALKOMPETANSE ER VIKTIG for alle som jobber i bibliotek. De som ikke
har bibliotekarutdanning er også velkomne i Fagforbundet. Vi mener det er
verdifullt å ivareta deres kompetanse og at de tilfører utvikling til
bibliotekene i samarbeid med bibliotekarene og alle de andre med ulik bakgrunn
i biblioteket. En lavtlønnsprofil er ingen trussel for bibliotekarer, tvert
imot har dette fokuset vært med på å heve bibliotekarenes lønninger.
Bibliotekarer har også lav lønn, sett i forhold til andre sammenlignbare
yrkesgrupper. Å sette dette opp som motsetninger mener vi derimot er helt feil.
Det må være mulig med flere tanker i hodet på én gang. Å jobbe solidarisk
samtidig som man jobber for egen sak er ikke motsetningsfylt.

     Omtanke, solidaritet og
samhold er nøkkelord for Fagforbundet. Vi jobber kontinuerlig for å
opprettholde en sterk offentlig sektor. Vi er til stede i offentligheten også
utenom tariffoppgjørene, og jobber blant annet med solidaritet internasjonalt.
Rent konkret har det for eksempel gitt seg utslag i en barneby i Angola, og
bevilgninger til Norsk Folkehjelp (i januar ga vi en halv million til arbeidet
med situasjonen i Gaza).

     Jeg oppfatter det slik, og
det er med stolthet jeg sier dette, at mange av våre medlemmer er hos oss
nettopp fordi vi er mer enn fagforeningsarbeid. Først og fremst er vi
fagforening, dernest har vi plass til omtanke for samfunnet.

 

Les hele intervjuet med Monica Deildok

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS