Eventyrskatter til nye generasjoner

Publisert Sist oppdatert

En unik samling med eventyr, hentet fra mange land, er blitt til Eventyrskatten, nylig lansert på video og DVD. Seks vakre animasjons.lmer bringer kulturarv fra mange verdenshjørner til nye generasjoner.

Av Hilde Rønningen, frilansskribent

 

I mangfoldet av animasjonsfilmer for barn, er dette sjeldne perler. Alle de seks filmene er dukkeanimasjoner av høy kunstnerisk kvalitet. Her er dukker, kulisser, musikk, lys og farger fint avstemt ned til minste detalj. Gjennom ulike fortellinger, med varierende animasjonsteknikker, tas vi med på en fargerik rundreise verden over. Animasjonsfilmene er basert på eventyr og legender fra Wales, Hellas, Nederland, Tyskland, Sør-Amerika og Norge. Sistnevnte, naturlig nok representert med én av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr. I løpet av en time og tyve minutter møter vi kjente figurer fra eventyrriket: prinser, prinsesser, troll, greske guder og forheksede dyr tar oss med inn i en magisk og overnaturlig verden.

 

DET VAR EN GANG…
Barns evige fascinasjon for eventyr, er universell og tidløs. Gang på gang lar de seg begeistre av historier om det overnaturlige – om trolldom og magi. Gjennom bøker, høytlesing, muntlige fortellinger og film møter de en verden som trollbinder dem og skaper nye opplevelser i møte med hvert enkelt barn. Eventyr vekker et følelsesmessig engasjement hos de fieste. Barn lar seg lett rive med i det som fortelles. De fylles av spenning, glede, frykt, tristhet og begeistring.

I eventyrene presenteres vi for en verden der det gode kjemper mot det onde. Nyanser utover dette eksisterer sjelden. På den måten er selv de minste i stand til å forstå budskapet: De svake kan beseire de sterke ved hjelp av mot, klokskap og rettferdighet. Barnepsykologen og forfatteren Gerlinde Ortner hevder at barn identifiserer seg med heltene i historiene, og at de begeistret overtar ideene og forslagene de tilbys som løsning på problemene. Barn som opplever eventyr, får mulighet til å være en del av eventyrets følelser, handlinger og moralske dilemma. På den måten kan eventyrene bli en kilde til identitetsutvikling for mange barn.

 

VERDENS STØRSTE CO-PRODUKSJON
Eventyrskatten er opprinnelig et europeisk kringkastingsprosjekt der hensikten var å stimulere til produksjon av animasjonsfilm verden over: ”No nation is poor in stories and we are all enriched by sharing them.” Med dette utgangspunktet gikk man i gang med å produsere animasjons film, slik at barn verden over kunne ta del i eventyr fra mange verdenshjørner. Resultatet ble den største coproduksjon i fjernsynets historie, med tv-kanalen S4C i Wales som «regissør», på vegne av Children’s Television Trust International. I alt ble det produsert 26 anima- sjonsfilmer. Seks av dem finnes altså på Eventyrskatten. I Norge er NRK prosjektets samarbeidspartner. 15 filmer skal glede norske barn i Barne-tv-tid.

 

EN VIKTIG KULTUROPPGAVE
Bak video og DVD-lanseringen av Eventyrskatten i Norge står den offentlige kulturinstitusjonen Norsk filminstitutt, videodistributøren SF-Norge og S-film. I Norsk filminstitutt ønsker man å ha et bevisst forhold til det å formidle slike animasjonsproduksjoner for de minste:

– Vi har et spesielt ansvar for å ta inn slike produksjoner. Dessverre er det ikke alltid de gode barnefilmene som vinner frem på det kommersielle markedet. Å løfte frem kvalitetsfilmer for barn, er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Ingrid Dokka, filmkonsulent i Norsk filminstitutt. Hun mener at Eventyrskatten er en fin mulighet til å gjøre barn kjent med vår europeiske eventyrkultur: – Eventyr har til alle tider fascinert barn fordi de svært ofte griper fatt i moralske dilemma barn er opptatt av. Flere av eventyrene i denne samlingen handler om overgangsritualer. Barn søker svar og ønsker å finne ut av livet. Eventyr kan være med på å berike den utforskertrangen de små har, mener Dokka.

 

BOK ELLER FILM?
– Bør ikke eventyr overbringes muntlig, og ikke på film, slik at barna selv kan skape egne bilder inne i hodet?

– Jeg ser ingen motsetning mellom det å bli lest for og det å se på film. Det er en kjensgjerning at barn søker de samme historiene, men med ulike uttrykk. Det handler om å bruke flere sanser, slik at de kan bli kjent med nye sider ved en fortelling, sier filmkonsulenten. Hun understreker betydningen av det faktum at barn elsker repetisjoner: – De minste kan oppleve den samme historien om og om igjen. Filmene i Eventyrskatten er detaljrike og kan by på nye iakktagelser fra gang til gang. Det er kanskje spesielt her vi føler et viktig ansvar; våre filmer skal tåle å bli sett mange ganger.

Samtlige dukkefilmer er versjonert (dubbet) til norsk. Norsk filminstitutt har i en årrekke hatt en viktig kulturoppgave med sitt versjoneringsarbeid, slik at også de minste kan ta del i gode filmopplevelser, på sitt eget språk. Blant mange kjente stemmer, finner vi også vår egen eventyrprinsesse, Märtha Louise. Asbjørnsen og Moes Høna tripper i berget, er hennes første filmversjonering.

Eventyrskatten ble lansert under barnefilmfestivalen i Kristiansand i mai i år.

 

Dette er eventyrskatten
Høna tripper i berget, Kongen med hesteørene, Guvernøren og snekkeren. Persefone, Treet med gulleplene, Den forheksede løven

Pris video kr. 99,–
Pris DVD kr. 159,–

 

Powered by Labrador CMS