Et innvortes politisk kompromiss

Publisert Sist oppdatert

I revidert
Nasjonalbudsjett stadfestes det at 6
stillinger fra ABM-utvikling skal overføres til Kunnskapsdepartementet
hvor de
skal knyttes til arbeidet med Norsk vitenskapsindeks (NVI). I følge
Aftenposten
12.5 skal stillingene ha vitenskapelig publisering som særskilt
arbeidsfelt. Deres
framtidige arbeidsgiver er imidlertid ikke fastsatt, og stillingene
forblir der
de er i dag inntil dette er avklart…

– Av Hans Martin Fagerli, daglig leder i ABM-media

 
I revidert Nasjonalbudsjett stadfestes det at 6
stillinger fra ABM-utvikling skal overføres til Kunnskapsdepartementet hvor de
skal knyttes til arbeidet med Norsk vitenskapsindeks (NVI). I følge Aftenposten
12.5 skal stillingene ha vitenskapelig publisering som særskilt arbeidsfelt. Deres
framtidige arbeidsgiver er imidlertid ikke fastsatt, og stillingene forblir der
de er i dag inntil dette er avklart.

      Oppgaver
med konsortieforhandlinger/lisenser skal følge med på ferden.
Nasjonalbiblioteket melder på sine hjemmesider 12.mai at de to ministrene og nasjonalbibliotekaren
møttes den 11. vedrørende saken. Sannsynligvis for å sikre seg at alle parter
kunne godta løsningen. Eller kanskje mer sannsynlig for å synliggjøre at dette
skjer uten institusjonelle mishag.

      Opprinnelig
var kravet fra Universitets- og Høgskolerådet (UHR) 12-14 stillinger av
ABM-boet. Uttellingen ble vel omtrent som forventet når to parter skal
forlikes. Samtidig observerer jeg at dette politiske og departementale forliket
har overraskende sider. Det er arbeidet med NVI som er premissleverandør for
kompromisset, og ingen form for generell omtanke for fagbiblioteksektoren som
sådan. Det blir Nasjonalbibliotekets oppgave. Og det er heller ikke noe nytt at
det er universitetene – nå med høgskolene som haleheng – som vinner fram.

 

Et forslag
til en slags NVI-organisasjon ligger klar i Kunnskapsdepartementet i form av en
rapport fra en arbeidsgruppe, datert 20. februar 2010. Arbeidsomfanget med
utviklingen av NVI er ikke dramatisk, men noen årsverk har man bruk for. Ikke
minst Universitetet i Oslo som i dag har ansvaret for det systemet NVI skal
utvikles med grunnlag i (Frida). Man kan lure på hvor årsverkene ville blitt
tatt fra om ikke ABM-utvikling så høvelig skulle til opphogging. Bibsys? De
sitter jo på et parallelt system (Forskdok), men jeg har ikke funnet antydning
til at dette skal utfases.

      I følge
nevnte rapport er "formålet med NVI er å dokumentere vitenskapelig publisering
i universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren og instituttsektoren i en
felles database, og å levere kvalitetssikrede data om den vitenskapelige
publiseringen til bruk i de tre sektorenes finansieringssystemer". Ingen dårlig
ide, og kanskje er NVI løsningen på et snart 30 år gammelt problem med å finne
en felles nasjonal løsning på et kvalitetssikret system for
forskningsdokumentasjon. I de siste årene også av vesentlig betydning for å
styre omfordelingen av forskningsdelen av UH-sektorens budsjetter. Jeg skal
unnlate å stille det ledende spørsmålet om hvorvidt kostnadene ved det nye
systemet kan rettferdiggjøres av de relativt små beløp som omfordeles, ei
heller hvor langt liv tellekantsystemet i UH-sektoren kan tenkes å ha. Et
system som er klart avhengig av høy bibliografisk kvalitet på slik data.

 

Det er også
interessant å legge merke til at Nasjonalbiblioteket i aller høyeste grad er
påtenkt en rolle i NVI, fortrinnsvis som dataleverandør. Siden NVI har
ambisjoner om å utvikle en database med forskningsdokumentasjon med høy
bibliografisk standard, kunne man jo under andre omstendigheter sikkert ha sett
andre organisatoriske løsninger. De omtalte stillingene skal jo i tillegg
arbeide med lisensavtaler som også berører folkebibliotekene og de øvrige
fagbibliotekene.

      Jeg er enig
med Norsk bibliotekforenings (NBFs) nye leder at det er godt å få en avklaring.
Det har vi også fått på framdriften av framtiden for B-en. Det blir som man har
sagt. Og det resterende AM-utvikling skal reorganiseres. Det var jo ikke
akkurat noen overraskelse. Jeg er mer spent på om man virkelig klarer å stable
på bena et NVI og om det vil fungere etter forutsetningene.

 

– Av Hans Martin Fagerli, daglig leder i ABM-media

 

 

 

Powered by Labrador CMS