Utgave: 1/2021

En sterk «Rød Mix» med Professoren

Bibliotek

Ragnar Audunson har satt sitt preg på bibliotekarutdanning og bibliotekforskning i 40 år. Det som en gang het Statens bibliotekskole har i denne tiden utviklet seg fra å være en slags etatskole til et akademisk lærested. Det er bare rett og rimelig at Audunsons kolleger feirer den kommende emeritus med et fyldig festskrift:

Sunniva Evjen, Heidi Kristin Olsen og Åse Kristine Tveit (red.) Rød mix. Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Oslo, ABM-media, 2020.

De tre første artiklene tar for seg hans innsats som forsker, leder og formidler, mens de 14 øvrige artiklene viser kollegenes og bibliotekfagets bredde med temaer som fengselsbibliotek, brukeropplæring og digitalisering til barnebibliotek, biblioteklover og universell utforming. Vi finner også en hyldest i form av en poplåt, stoff om Ragnars onkel Jacob Sande og en fyldig bibliografi. Som en smakebit gir vi her et utdrag av Øivind Frisvolds åpningsartikkel.

Audunsons nordiske kolleger sier at han «har været en af de største empirisk drevne biblioteksforskere i de nordiske lande, hvor bibliotekernes sociale rolle for borgerne altid har været forskningsfokus. Han vil være en stadig inspirationskilde for både nye og erfarne forskere.» Roger Blomgren, Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Nanna Kann-Rasmussen.

https://abm-media.no/produkt/rod-mix/

Powered by Labrador CMS