Lesing av e-bøker i BookBites
Innrettinga på boklova vil mellom annan legga føringar for kva som er mogleg å få til framover når det gjeld formidling av lydbøker i bibliotek.

Du kan påverka boklova

Kanskje har du sett at høyringsutkastet til ny boklov er sendt ut. Men har du fått med deg at dine innspel er velkomne?

Publisert Sist oppdatert

Høyringa er open for alle som har ein eller fleire tankar om korleis den norske bokheimen skal forvaltast best – privatpersonar, kollegium, fagmiljø, interessegrupper, bibliotekvener og bokvener. Lovforslaget er på to A4-sider, og høyringsnotatet er på overkomelege 50 sider.

Bok & bibliotek er kjent med at fleire folkebibliotek, fylkesbibliotek og universitets- og høgskulebibliotek jobbar med høyringssvar.

Konkurransetilhøva i den norske bokheimen har til no vore regulerte av Bokavtalen. Partane her er Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen, noko som har gjort at aktørar som ikkje er medlemmer i desse foreiningane, heller ikkje har vore bundne av avtalen. Ei boklov, derimot, vil gjelda for alle i alle ledd.

Innrettinga på boklova vil til dømes kunna påverka kva som er mogleg å få til framover når det gjeld formidling av lydbøker i bibliotek.

Powered by Labrador CMS