Dramatisk forandring for Pasientbiblioteket i Bibliotekmeldingen!

Publisert Sist oppdatert
St.meld. nr. 23, kapittel 13 vil overføre ansvaret for drift
og finansiering av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet fra Kultur- og
kirkedepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Pasientbibliotek på
andre sykehus blir det færre og færre av, og de som gjenstår får ikke mye av
sykehusenes budsjetter nå som flere helseforetak går med underskudd. I kampen
om budsjettkronene er det andre helsefaglige krav som prioriteres. En flytting
av ansvaret vil dermed kunne føre til et konkret kutt i tilbudet til pasienter.

 

Av Mari Gudim Torp, fungerende avdelingsleder, Deichmanske
bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet
St.meld. nr. 23, kapittel 13 vil overføre ansvaret for drift
og finansiering av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet fra Kultur- og
kirkedepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Pasientbibliotek på
andre sykehus blir det færre og færre av, og de som gjenstår får ikke mye av
sykehusenes budsjetter nå som flere helseforetak går med underskudd. I kampen
om budsjettkronene er det andre helsefaglige krav som prioriteres. En flytting
av ansvaret vil dermed kunne føre til et konkret kutt i tilbudet til pasienter.

 

Bibliotekmeldingen mener organiseringen av Pasientbibliotek
under Helse- og omsorgsdepartementet vil være naturlig fordi "fleire av dei
statlege musea får si driftsstøtte gjennom sine fagdepartement, slik som Forsvarsmuseet
under Forsvarsdepartementet, Norsk vegmuseum under Samferdselsdepartementet og
Nasjonalt medisinsk museum under Helse- og omsorgsdepartementet.". Men den
naturlige organiseringen for et bibliotek må da være under Kirke- og
kulturdepartementet? Pasientbiblioteket er ikke et medisinsk tilbud, men et
kulturtilbud. Pasientbiblioteket er et folkebibliotek!

Kirke- og kulturdepartementet har tatt det økonomiske
ansvaret for bibliotektjenester i fengslene. Bibliotek i statlige
helseinstitusjoner har behov for en tilsvarende ordning. Pasientbiblioteket på
Rikshospitalet er en tjeneste som fungerer, og som bør vernes. Dette krever
øremerkede midler. Kommer Helse- og omsorgsdepartementet til å ta ansvaret for
biblioteket? Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg at Oslo
Universitetssykehuset vil videreføre Pasientbiblioteket på Rikshospitalet om
den statlige støtten faller bort, når helseforetaket i flere år har snudd på
hver stein for å spare penger.

Dette er dårlige nyheter for pasienter, pårørende og ansatte
ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Vi som jobber i denne perlen av et
bibliotek, ser hvor viktig det er for pasienter og pårørende å ha et flott
bibliotektilbud i en vanskelig og travel sykehushverdag.

 

Av Mari Gudim Torp, fungerende avdelingsleder, Deichmanske
bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS