Digitaliserer alt

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalbiblioteket vil digitalisere sine samlinger så raskt som mulig. I samarbeid med opphavsrettsorganisasjonene skal innholdet i størst mulig grad gjøres tilgjengelig via nettet

Av Signy Irene Karlsen

DIGITALISERING – Det er veldig viktig å huske å trykke på save-knappen! Trond Giske fikk æren av å markere åpningen av Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt 29. mars, noe han gjorde ved både å digitalisere omslaget til Ibsens Catilina, og sørge for at det ble trygt lagret i bibliotekets base. I tillegg til Kulturministerens bidrag skal også resten av bibliotekets samlinger digitaliseres, uavhengig av format, med tanke på å ha mest mulig innhold tilgjengelig på nett. Et realistisk tidsperspektiv for denne mammutoppgaven er 10-15 år avhengig av bevilgningstakten, i følge Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. – Det blir en ny måte å være nasjonalbibliotek på, sier hun.

Også materiale som er opphavsrettsbelagt skal digitaliseres, selv om det helt umiddelbart ikke er mulig å gjøre dette materialet tilgjengelig for sluttbrukerne. Motivet for digitaliseringen er nemlig tredelt: Å bidra til at den delen av kulturarven som Nasjonalbiblioteket har som oppgave å bevare når fram til flest mulig, å sikre at innholdet bevares selv om originaldokumentene forvitres, eller publikum, av sikkerhetsgrunner, gis begrenset tilgang til det og å sikre for ettertida materiale som fødes digitalt.

Først
Flere europeiske bibliotek er i startgropen for digitalisering av deler av sine samlinger, og det startes nå et samarbeid om et Europeisk digitalt bibliotek. Nasjonalbiblioteket er likevel, i tillegg til å være først med sin erklæring om fulldigitalisering, foreløpig alene om å ha startet en dialog med opphavsrettshavere. I samarbeid med blant andre Norsk faglitterær forfatterforening og Norsk forfatterforening er målsetningen nemlig på sikt å kunne formidle også det nyere materialet digitalt. Hvordan forfattere og rettighetshavere skal få sin kompensasjon er ennå ikke avklart, men avtalelisenser kan være en mulig modell i følge Nasjonalbibliotekets IKT-direktør Svein Arne Solbakk.

Google kan innkassere mye av æren for at dette prosjektet ble igangsatt nå. Beslutningen om digitaliseringen ble nemlig tatt i desember, i kjøvannet av at Google i fjor høst lanserte et omfattende digitaliseringsprosjekt i samarbeid med flere bibliotek i den engelskspråklige del av verden. Dette skapte raskt debatt rundt bevaring av materiale på nasjonale språk rundt om i Europa. Nasjonalbiblioteket har imidlertid ingen konkrete planer om samarbeid med søkegiganten. – Vi vil behandle alle søkemotorer likt, sier Skarstein. – Det er vi som skal legge materialet til rette, så kan søkemaskinene gjerne formidle det.

 

 

Nasjonalbibliotekets visjon

Nasjonalbiblioteket skal være et multimedialt kunnskapssenter som skal:

  1. Være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek
  2. Være kjernen i Norsk digitalt bibliotek
  3. Tilby kunnskap og opplevelse av høy kvalitet
  4. Gi kulturforståelse og teknologikunnskap
  5. Være en omstillingsdyktig organisasjon

 

Powered by Labrador CMS