Det er ikke bare å si ”Kjør debatt!”

Publisert Sist oppdatert

Hvis biblioteket skal bli en ”arena for offentlig debatt”, må en rekke forutsetninger være til stedet når det gjelder beliggenhet og tilgjengelighet, design og innredning, økonomi og kompetanse.

Av Odd Letnes, redaktør

Hvis biblioteket skal bli en ”arena for offentlig debatt”, må en rekke forutsetninger være til stedet når det gjelder beliggenhet og tilgjengelighet, design og innredning, økonomi og kompetanse.

Av Odd Letnes, redaktør

I det forslaget til biblioteklov som har vært ute på høring, får folkebiblioteket en ny formålsparagraf. Vi kan gjerne kalle den ”litteraturhus-paragrafen”, for det er helt tydelig at suksessen til Litteraturhuset i Oslo har vært en påvirkende kraft under forarbeidene til lovforslaget. Det gjenspeiler seg særlig i kravet om at biblioteket skal være en ”arena for offentlig debatt”.

Opplevelsesbiblioteket

Litteraturhus til tross, fortsatt finnes det bibliotek fulle av mørke hemmelighetsfulle reoler og duft av papir og granitol lukket inne i uberørte 50 år gamle bygninger. De inviterer til skattejakt med sin diskrete sjarm og forteller om en fordums tid hvor bøkene sto støtt i sentrum av alle bibliotek.

     Men både samfunnet og folks lese- og medievaner forandrer seg – og med dem bibliotekene. Vi trenger fortsatt de tradisjonelle bibliotekene, de er viktige brikker i det store samfunnsbildet. Men ser vi biblioteksektoren under ett, tror jeg ikke slike bibliotek kan være veivisere inn i framtida. I min krystallkule – som riktig nok ikke er mer pålitelig enn en hvilken som helst annen krystallkule – ser jeg en helt annen type bibliotek, det som enkelte nå begynner å kalle opplevelsesbiblioteket.

     Hva er så et opplevelsesbibliotek? Det er et sted hvor det i tillegg til tradisjonell bibliotekvirksomhet – utlån av bøker og andre medier – foregår en rekke andre ting innenfor kulturelle og pedagogiske rammer: konserter og utstillinger, teater og film, det er et sted for små og store læringsarenaer – og ikke minst et sted for debatt.

Forutsetninger for debatt

For at opplevelsesbiblioteket skal kunne bli en debattarena, må en rekke forutsetninger være på plass. Vi må kort fortalt stille krav til beliggenhet og tilgjengelighet, design og innredning, økonomi, og ikke minst til de ansattes kompetanse og ferdigheter…

(Les hele artikkelen i Bok og Bibliotek nr 5/2012).

 

Powered by Labrador CMS