Bibliotekstriden i Frogn kommune

Demokrati, økonomi og følelser, eller kampen om plasseringen av et bibliotek

Frogn kommune bestemte før jul å nedbemanne biblioteket og flytte det ut av byen. Da ble det bråk. Striden pågår ennå.

Aksjonerte: 200 mennesker slo ring rundt biblioteket i Drøbak i forkant av kommunestyrets behandling av saken om mulig flytting og salg 18. desember 2023.
Publisert Sist oppdatert

Den 18. desember 2023 vedtok kommunestyret i Frogn å selge Torget 6. Patrisierhuset fra 1700-tallet med tilknytning til grunnlovsfar Christian Magnus Falsen har huset biblioteket i snart et halvt århundre.

Et fakkeltog rundt biblioteket forsøkte å overtale politikerne til å ombestemme seg. Da de ikke ble hørt oppsto en forening som raskt er blitt blant kommunens største med over fem hundre medlemmer. Hver lørdag tiltrekker foreningens samlinger på torget utenfor biblioteket seg flere hundre innbyggere.

Vedtaket om flytting og salg ble fattet uten utredning av hverken mulig eiendomssalg eller kostnader ved flytting. Ønsket var å flytte biblioteket ut av byen og til Seiersten ungdomsskole, noe som vil påvirke en rekke eksisterende aktiviteter. Nedbemanningen var en del av det samme vedtaket. I en uoffisiell avstemning i lokalavisa Akershus Amtstidende stemte 83 prosent imot kommunens planer.

Byen

Drøbak via landeveien vitner om lite annet enn kornåkre og spredt bebyggelse, som ellers i Akershus. Du passerer en golfbane og Seiersten, som huser fotballbane, ungdomsskole og et skjebnesvangert badeland. Et par bratte svinger senere treffer du indre Oslofjords svar på Sørlandet, en trehusbebyggelse som både trekker turister og vedlikeholdsmidler. 

Men det er slett ikke trehusene som har gjort stedet fattig. Frogn holdt tidligere til i toppsjiktet blant landets rikeste kommuner. Men kortsiktig styring og en feilslått milliardinvestering har fått økonomien til å knele. Badelandet ved Seiersten har utløst både rettssaker og intern strid, og en allerede krevende økonomi ble direkte dyster da en tvist med entreprenøren endte med tap og saksomkostninger på 160 millioner kroner.

Den tradisjonelle Høyre-kommunen har fortsatt velstående innbyggere, men også en gjeld på 2,5 milliarder og et budsjett på underkant av én milliard. For tredje året på rad ligger kommunen an til å gå i minus. Eiendomsskatten ble innført i 2022 for å betjene enorme rentekostnader. En skatt Høyre, FrP og Pensjonistpartiet gikk til valg på å fjerne. De tre partiene vant flertall, og vedtaket om nedbemanning og flytting av biblioteket ble fattet med 17 mot 14 stemmer.

Bygget

Når du først er i sentrum, er Torget 6 umulig å overse. Utenfor det lyseblå trehuset fra 1700-tallet står en byste av «grunnlovens far», Christian Magnus Falsen.

Der treffer jeg Helene Stubberud, som er tillitsvalgt ved biblioteket.

– I fjor var det 42 000 besøkende, som var ganske bra, siden den store barneavdelingen var stengt nesten hele året.

– Hvem er det som bruker biblioteket?

– Vi har en del som sitter og jobber her, avisleserne våre kommer hver dag. Så har vi språkkafé, med opplæring for innvandrere, unge som jobber med lekser, babytreff hver tirsdag, barneteater og forfatterbesøk. Jeg synes vi får til en god del med det personalet vi har. Her er alle velkomne inn, vi er for alle. Sånne plasser har du ikke mange igjen av, og det er kjempeviktig, sier hun. 

Hun sitter i arbeidsgruppen som skal utrede kostnader ved flytting.

– Det utredes på priser. De skal jo også utrede hvor mye det koster å sette dette bygget i stand.

– Har du lov til å si noe om alternativene dere har sett på?

– Nei.

– Men er de bedre enn her?

– Nei.

– Hva mener dere selv bør bli utfallet?

– Hvis dette bygget var tilrettelagt med heis, så ville vi veldig gjerne være her. Hvis ikke man får til det, så vil vi inn i noe som er bedre.

– Hvordan tror du det blir for eldre om dere flytter?

– Det bor mange i sentrum og bussen stopper rett her. Ved Seiersten må du gå litt. Jeg tror du mister mange eldre, sier hun.

Stillingene

Mens spørsmålet om flytting diskuteres, er nedbemanningen bestemt. Biblioteket lå allerede godt under det nasjonale gjennomsnittet på 3,4 årsverk per ti tusen innbyggere. Det ferske kuttet vil redusere Frogn-biblioteket til 2,1.

– Vi er fire i hundre prosent i dag. Så skal vi ned til tre. Det er jo klart at når du mister en, klarer du ikke å gjøre det samme. Vi må redusere på noe, sier hun. Jeg flyttes til barneavdelingen, så det blir en mindre på voksen.

Engasjement: BEHOLD OG BEVAR – Torget 6 og bibliotekets venner i Frogn har avholdt demonstrasjoner på torgert i Drøbak gjennom hele vinteren.

Det vurderes å holde stengt deler av sommeren, noe som påvirker 400 barn som deltar i Sommerles-kampanjen.

– Vet dere hvilke andre aktiviteter som må kuttes?

– Vi har begynt å se pådet. Jeg har begynt med samlesing, det må vi kutte ut. Podkasten tror jeg vi må legge på is. Så har vi bokaften hvert år, den kuttes. Vi må se hva vi får til.

– Oppfattet dere flyttevedtaket som endelig?

– Jeg oppfattet det som at det var bestemt. Det var et vedtak om at bygget skulle selges og at det var noen betingelser, forteller Stubberud. 

Vedtaket

Vedtaket fra 18. desember fremsto tydelig for lokalpresse og innbyggere. Ordlyden var at «kommunedirektøren får instruksjon til å selge følgende eiendom, men hvor det først legges fram en sak om premisser for salget».

– Ingenting er avklart, sier Hanne Bøgild Alm, nestleder for Høyre i hovedutvalget for kultur, omsorg og oppvekst. – Dessverre har jeg ikke så mye å bidra med i forhold til de spørsmålene du stiller om biblioteket akkurat nå, men du er velkommen tilbake når vi har behandlet sakene i løpet av våren. Ingen ting er avklart og vedtatt før vi har fått sakene om konsekvenser til behandling, forteller Alm.

Hun henviser meg til gruppeleder for Frogn Høyre, Anine Norén, som i motsetning til sin partikollega ytrer seg som om salget er en realitet.

– For å bevare vil det være bedre å selge det til private med kapital til å ivareta bygget. Jeg tror ikke kommunen alltid er best egnet til å vedlikeholde byggene i sentrum, mener Norén.

– Er det fare for at bibliotektilbudet blir dårligere etter nedskjæring og flytting?

– Vårt mål er at tilbudet skal møte kravene et moderne bibliotek har, og at det blir et godt tilbud til alle.

– Sakspapirene fra kommunestyret nevner hverken kostnader ved flytting eller mulig inntjening ved salg. Hvor mye forventer dere å tjene på salget av bygget?

– Dette vil bli belyst i sakene som kommer, sier hun. 

Ønskene

Ordfører Sigbjørn Odden (H) ønsker ikke å svare på spørsmål om saken.

Inga Snorresdatter sitter i administrasjonsutvalget for Fremskrittspartiet. Hun mener at kommunen ikke har noe annet valg enn å flytte biblioteket.

Kommunen er lydhør, men har dessverre ikke økonomiske muskler til å opprettholde alle eiendommer.

Inga Snorresdatter (FrP)

– Flyttingen kommer vi ikke unna. Kommunen er lydhør, men har dessverre ikke økonomiske muskler til å opprettholde alle eiendommer. Så innbyggerne bør heller slå seg sammen og komme med gode innspill. Jeg tror at det for flere grupper vil bli et sterkere tilbud, med større inkludering.

Salget av trehuset mener hun også er en bedre løsning for byen.

– Jeg mener at private i langt større grad vil ha forutsetning for å ivareta Torget 6 i tråd med de føringer som ligger der.

Hun roser det folkelige engasjementet, men etterlyser konstruktive innspill til kommunen.

– Jeg skjønner at de ikke liker at Torget 6 selges, og at de mener at mange vil bli berørt. Men hvem, hvordan og i hvilken grad de berøres sliter jeg ennå med å få tak på. Hva konkret savner de ved at tilbudet forsvinner noen hundre meter oppover i gaten? Det kan da umulig være bygget i seg selv de så hardt kjemper for at kommunen skal opprettholde eierskap av, det blottlegger i så fall, etter mitt syn, direkte manglende økonomisk forståelse, hevder Snorresdatter. 

Bevegelse

Malmfrid Hovsveen Hallum leder foreningen mot flytting, som har fått navnet «Behold og bevar, Torget 6 og bibliotekets venner i Frogn». Hun er selv dramatiker og forfatter og mener biblioteket og bygget representerer noe mer enn kostnader.

– Saken engasjerer fordi den både involverer å selge byens arvesølv og å flytte biblioteket ut av sentrum til en ungdomsskole. Det har vært engasjement på alle fronter. Ikke grupper imot hverandre, men et bredt tverrpolitisk fokus.

Hun mener også at saken har en viktig kulturpolitisk betydning.

– I en større norsk kulturdebatt er jo dette litt kuriøst, med tanke på at man ellers i landet flytter bibliotekene inn i sentrum. Man satser på bibliotekene som en del av et levende bymiljø og en del av byutviklingen. Så det å flytte biblioteket ut av sentrum til periferien er en overraskende retning, mener hun.

Kommunedirektøren la opprinnelig frem en plan om salg av eiendom som ikke inkluderte biblioteket. Det ble lagt til av politikerne selv.

Det er jo til en viss grad følelsesstyrt fordi det handler om byen man bor i. Det er positivt, mener jeg. Men det vi har etterlyst hele veien er faktagrunnlag.

Malmfrid Hovsveen Hallum

– Det handlet om å spare inn på vedlikehold og drift og bruke lokaler som kommunen har. Men når man ser nærmere på det, så koster det penger å flytte. Intensjonene var sikkert gode, men så kom argumentene på bordet. Vi tenker at man må tenke langsiktig, at det er lurt å ta en fot i bakken, se på fordeler og ulemper og gjøre en god analyse.

– Det hevdes at det er blitt vel mye følelser i denne saken.

– Det er jo til en viss grad følelsesstyrt fordi det handler om byen man bor i. Det er positivt, mener jeg. Men det vi har etterlyst hele veien er faktagrunnlag. For det var ingenting i forkant. Man kan jo liksom tenke seg at dette handler om økonomi og ikke så mye om visjoner om hva man ønsker at et bibliotek skal være.

– Tror du noe om utfallet?

– Vi hadde ikke engasjert oss som vi gjør hvis vi ikke tenkte at denne saken er mulig å snu. Det er jo i bevegelse, dette, sier Hallum. 

Fordeler og ulemper

Kommunedirektør Georg Njargel Smedhus la først frem et annet forslag som politikerne endret. Han ønsker ikke å mene noe om salget av Torget 6, men hevder at det finnes både fordeler og ulemper ved en eventuell flytting.

– Det blir mer sentralt i forhold til barn og unge, i forhold til kollektivtilbud og områdene i kommunen som nå står foran en befolkningsvekst. Det får også universell utforming som sikrer enkel tilgang for en del grupper dagens bibliotek ikke er tilpasset til. Samtidig vil brukere med sitt hjem i Gamle Drøbak oppleve en redusert tilgjengelighet.

– Tror du en flytting av biblioteket vil gi et sterkere eller svakere tilbud til befolkningen?

– Her er det mange ulike meninger. Noen vil vinne og noen vil tape. Personlig tror jeg størrelsen på bemanningen har langt mer betydning for om vi har et sterkt eller svakt bibliotektilbud, mener Smedhus.

– Tror du flertallet har latt seg påvirke av det folkelige engasjementet rundt bygget og biblioteket?

– Det vil vise seg i neste runde av den politiske behandling, mener Smedhus. 

Lys i vinduene

Aksjonsgruppa henter støtte fra flere hold, inkludert Norsk Bibliotekforening, Avistegnernes hus (som ligger i Drøbak), Verneforeningen Gamle Drøbak, Frogn kulturråd, Drøbak kunstnerforum og Frogn næringsråd (imot salg av bygget).

Bemanningen kommunedirektøren peker på er altså allerede redusert med en fjerdedel. Det store slaget står om selve bygget. En samlet opposisjonen stemte imot vedtaket med 14 stemmer (Ap, SV, Rødt, MDG, Sp, V og Partiet Sentrum), mens flertallet har 17. Noe som gjør at Pensjonistpartiet med sine to stemmer kan bli avgjørende for utfallet.

Pensjonistpartiets Ole Edvard Scheie sitter i hovedutvalget for plan- og byggesaker og mener saken avgjøres av økonomi.

– Det er foreløpig mange rykter, men det kommer en sak der vi skal få tall. Dette går jo litt på følelser, og det har jeg respekt for, men det er veldig vanskelig å argumentere mot. Foreløpig er det pengene, så er det de følelsesmessige etterpå, mener han.

Er du villig til å snu i denne saken?

– Jeg er faktaorientert og venter på tallene. Jeg må si at det bør ikke være ytterligere økonomiske utfordringer ved å flytte. Hvis det er close med penger, så vil det tippe mot å bli. Det skal være en ganske god margin, så hvis det ikke er helt klart fornuftig å flytte, så kan vi ikke flytte.

– Tror du de andre partiene er villige til å revurdere?

– Så vidt jeg har skjønt er jo FrP ganske klare på hva de mener og vil ikke diskutere noen ting. Høyre er også ganske klare på dette. Det er vi som kommer til å være avgjørende her, sier Scheie.

Saken skal etter planen avgjøres på nytt i kommunestyret i slutten av april. En sak aksjonsleder Hallum mener handler om noe mer enn penger.

– Det er det mange som har sagt at dette engasjementet samler byen. Det viser at man har noe i denne byen som er verdt å ta vare på og verdt å bry seg om. Det handler om at man ønsker å bo et sted hvor det er godt å leve og at man trenger dette tilbudet. Drøbak er et unikt sted med trehusmiljø, og vi ønsker å beholde lysene i vinduene.

Powered by Labrador CMS