Ifølge Knut Skansen er det verken mulig eller ønskelig å kontrollere hvem som beveger seg inn og ut av det 10.000 kvadratmeter store bibliotekrommet i Bjørvika.

Deichman Bjørvika snur: Avslag for Renaud Camus

Legatum Publishing får likevel ikke låne rom i Deichman Bjørvika til lanseringen av Renaud Camus på norsk. Det meldte NRK fredag ettermiddag. Magne Lerø i Samtiden spår dårlige kår for ytringsfriheten med bibliotektopper som Knut Skansen i ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

Camus er kjent for å stå bak begrepet «Den store utskiftingen», en tanke om at europeere er i ferd med å erstattes av folk med mørk hud, og muslimer spesielt – gjennom massemigrasjon, befolkningsvekst og nedgang i fødselsraten til hvite europeere. Camus hevder dette skjer i dag, og at det er en utvikling som må reverseres.

LES OGSÅ: Rasisme hører ikke hjemme på biblioteket

Både ansatte og flere Oslo-politikere har vært kritiske til arrangementet. Legatum hevder sin rett til å bruke biblioteket som alle andre.

Avslaget

Vartoslo.no siterer fra e-post-en Knut Skansen sendte til forlaget Legatum Publishing på fredag:

«Det har som kjent blitt en del uro rundt arrangementet. Vi har hatt tett dialog med politiet i saken.

Det er også tillyst en demonstrasjon mot Legatum sitt arrangement. Politiet sier de vil kunne garantere for sikkerheten i biblioteket, men at de løpende vurderer tiltakene.

Siden biblioteket er et åpent offentlig rom er det ikke mulig eller ønskelig å kontrollere hvem som beveger seg inn og ut av det 10.000 kvadratmeter store bibliotekrommet.

Min vurdering, som biblioteksjef, er – basert på den informasjonen jeg har – at det med sannsynlighet vil bli så mye uro i biblioteket at jeg må gjøre en avveining mellom Legatums reservasjon av rommet for sitt arrangement og hensynet til de anslagsvis 1000-1100 andre brukerne av biblioteket som vil være til stede på dette tidspunktet.

Min vurdering er at tilstedeværelse av politi og annet sikkerhetspersonell, for å sikre Legatums arrangement, kombinert med demonstrasjoner, vil hindre og/eller forstyrre bruk av biblioteket for øvrige brukere av bygget.

Det er altså min vurdering at Legatums arrangement ikke kan tilpasses øvrig virksomhet på biblioteket.

Basert på dette har jeg besluttet å avslå utlånet av rommet og må be Legatum finne et annet egnet sted for sitt arrangement.»

Dømt for rasisme

Ifølge transitmag.no er Renaud Camus dømt for rasisme i hjemlandet Frankrike ved flere anledningen, men mange av rettsprosessene er foreløpig uavklarte siden Camus har anket dommene. Men han har en rettskraftig dom fra 2014 for antimuslimsk rasisme.

Renaud Camus blir også beskyldt for å ha inspirert terrorangrep, særlig i Christchurch 15. mars 2019, da Brenton Tarrant drepte 51 personer i to moskeer under fredagsbønnen. I manifestet sitt siterte han Renaud Camus, og henviste også til Anders Behring Breivik.

Den kjente franske forskeren på høyreekstremisme Jean-Yves Camus (ikke i slekt med Renaud Camus) understreker til Transik magasin at Renaud Camus ikke kan holdes ansvarlig for Christchurch-angrepet.

– Han kan ikke ha lest boka, men bare funnet et sitat på internett.

Dessuten oppfordrer ikke Renaud Camus til drap på innvandrere, men å sende dem bort, hevder Jean-Yves Camus.

Også nektet på Litteraturhuset i Oslo

I jnauar i år fikk Legatum Publishing avslag på å holde et bokbad i Litteraturhuset i Oslo. Lanseringsarrangementet for Camus´ bok var heller ikke aktuelt for Litteraturhuset.

Samtiden publiserte 11. april et innlegg av forlagssjef Tore Rasmussen i Legatum der han beskriver innholdet i det planlagte arrangementet, som nå altså heller ikke blir på Deichman Bjørvika:

«… vi akter å fremme saklige, kunnskapsbaserte argumenter […]. Vi skal også sette av en og en halv time til spørsmål og svar, der kritisk innstilte journalister og andre vil få anledning til å stille harde og konfronterende spørsmål til Camus.

Den typen samfunnsdebatt vi legger opp til på pressekonferansen, er nettopp den formen for samfunnsdebatt det er Litteraturhusets og Fritt Ords formål å legge til rette for: en diskusjon der en forfatter som feilaktig beskyldes for å være konspirasjonsteoretiker, får anledning til å oppklare denne misforståelsen ved å informere journalister, forskere, akademikere og andre om hva han faktisk mener.»

Bevisst strategi fra høyreekstreme

Lene Auestad er dr.philos. fra etikkprogrammet ved UiO, forfatter og medlem av Oslo SVs antirasistiske gruppe. I et innlegg på vartoslo.no torsdag 4. mai skriver hun:

«I en årrekke har fascister og høyreekstremister hatt som bevisst strategi å bruke demokratiske verdier mot demokratiene selv – ved å kreve en rett til å fremføre sine hatefulle, rasistiske budskap på alle offentlige arenaer, samtidig som de nekter andre ytringsfrihet. Målet er å true motstemmer til taushet.

Tragedien oppstår når mektige representanter for mainstream-offentligheten – politikere, journalister, kulturforvalterne, biblioteksjefer – overtar og videreformidler denne forvrengte forståelsen av hva språk, kommunikasjon, formidling og propaganda innebærer.

Det er en tolkning som beleilig nok utelater betydningen av maktforhold og det at vi mennesker er sosiale vesener som former og formes av hverandre.

Fascistenes nyttige idioter er de som hjelper dem, skritt for skritt, til å flytte grensene for hva det er tillatt å si og hvor langt det er sosialt akseptabelt å gå i å hetse og trakassere våre medborgere. […]

Historien har vist at slik desensitivisering – det at de fleste tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv – går forut for folkemord.»

Dårligere kår for ytringsfriheten

Redaktør i Samtiden Magne Lerø er i en kommentar publisert 8. mai svært kritisk til bibliotekets helomvending. Hvis offentlig sektor skal befolkes av ledere som Knut Skansen ved Deichman i Bjørvika, må vi regne med dårligere kår for ytringsfriheten framover, skriver han, og fortsetter:

«Når Skansen ombestemmer seg i løpet av et døgn, skjer ikke det fordi han er blitt overmannet av et klarsyn. Han gir etter for press. Han kaster prinsippene sine på sjøen fordi han ikke vil ha bråk. Ytringsfriheten er ikke verd å ta en kamp for, i alle fall ikke på Deichmann en torsdag i mai.

Hvis det å unngå bråk, er vesentlig for en leder, er det forståelig at ikke Skansen ville holde fast på sitt opprinnelige standpunkt. Kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) hevdet det var problematisk at biblioteket ville leie ut rom til Legatum. Det er mulig Skansen har latt seg presse av sin politiske sjef. […]

– De aller fleste av oss vil ta avstand fra synspunktene og verdiene som forfektes av forfatteren, sa biblioteksjef Skansen, som svar på påstanden om at han skulle være en nyttig idiot for fascister. Men det var før han ikke orket å ta kampen for ytringsfriheten.»

Powered by Labrador CMS