Utgave: 4/2022

De sørger for gratis tidsskrift til folkebibliotekene

Ny ordning fra Kulturrådet og TekstalmenningenTidsskriftordningen er endret. Nå kan bibliotekene søke om gratis abonnement på tidsskrift. Kulturrådets bestemmer hvem som får hva, tidsskrift- og småforlagssentralen Tekstallmenningen står for informasjon og distribusjon ut til bibliotekene.

Inga Moen Danielsen og Silje Heggren fra Tekstalmenningen har fått i oppdrag av Kulturrådet å bidra til at tidsskriftene blir bedre formidlet rundt i bibliotekene.

Nå på tampen av året har mange av folkebibliotekene i Norge stiftet bekjentskap med Tekstallmenningen. Den bergensbaserte tidsskrift- og småforlagssentralen er i alle fall kjent for de tidsskriftansvarlige som har sendt inn ønskeliste om abonnement på norske kulturtidsskrift.

Stor interesse fra bibliotekene

– Tekstallmenningen holder til i Bergen, men har hele landet som nedslagsfelt, forteller daglig leder Inga Moen Danielsen og prosjektleder Silje Heggren. De snakker på inn- og utpust når vi kaprer dem for et intervju under Tidsskriftdagen i slutten av oktober. Allerede etter bare et par års drift har Tekstallmenningen en bred vifte med tjenester. Denne er nettopp blitt lagt fram for tidsskriftredaktører og andre interesserte på Litteraturhuset i Oslo.

– Interessen for gratis abonnement på kulturtidsskrift har vært stor fra nord til sør i landet. Norske bibliotek har meldt tilbake ønsker verdt til sammen 1,5 millioner kroner, mens tidsskriftordningen i Kulturrådet kun har 900 000 kroner til rådighet. Noen bibliotek har søkt om tre–fire tidsskrift, andre slo til og søkte på alle de 39 kulturtidsskriftene på listen, sier Inga Moen Danielsen, som har hatt direkte kontakt med alle fylkesbibliotekene, og alle folkebibliotek har fått informasjon på e-post. Bestillingsskjemaet åpnet 23. september, og fristen for å søke gikk ut 20. oktober. Nå etter tidsfristen er det mulig å bestille abonnement til ordinær pris.

Den nye tidsskriftordningen

Kulturrådets tilskuddsordning for tidsskrift og kritikk kom i stand i 2019. Samtidig ble det opprettet en modell der bibliotekene kunne søke om å få subsidiert abonnementer på tidsskrift.

I juni 2022 vedtok Kulturrådet å erstatte denne modellen med en der tidsskriftene søker om å bli godkjent for innkjøp til folkebibliotekene, og der bibliotekene legger inn ønsker om gratis abonnement på de tidsskriftene de kunne tenke seg. Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk i Kulturrådet vurderer hvilke tidsskrift som kjøpes inn til ordningen, og hvilke bibliotek som skal få hva. Tekstallmenningen administrerer abonnementene og står for distribusjon ut til bibliotekene.

Modellen fra 2019 viste seg å gi for lite tilbake til tidsskriftene. I tillegg krevde den også mye administrasjon. Målet er å sikre tidsskriftene lesere i norske folkebibliotek. I dag står 39 norske kulturtidsskrift på lista. Den nye modellen er kostnadsfri for bibliotekene, og vil være tilgjengelig for mange norske tidsskrift.

Tekstallmenningen– tidsskrift- og småforlagssentralen

  • Ideelt AS eid av Tekstallianse (nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet).

  • Initiert av Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant.

  • Har fått oppstartstøtte av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

Gratis tidsskrift i bytte mot formidling

Bibliotek som får gratis abonnement på et kulturtidsskrift, forplikter seg til å lese vaskesedlene som følger med, og formidle tidsskriftene aktivt. De må selvsagt også overholde oppbevaringsplikten.

– Med tiden håper vi, i samarbeid med tidsskriftene, også å tilby arrangementer rundt lansering av tidsskrift i bibliotek, sier prosjektleder Silje Heggren. Som eksempel skisserer hun en type lansering der temanummer belyses ved foredrag og paneldebatter.

– Vi er mellomledd mellom bibliotekene og tidsskriftene. Det er potensial for å drive mer aktiv formidling i bibliotekene. Vi vil samarbeide med de som har ønske om å gjøre noe.

Tanken er at bibliotekene snakker med oss og vi søker finansiering. Vi kan eksempelvis sende rundt et forhåndslaget program og slik avlaste både tidsskriftredaktører og bibliotekarer.

Inga Moe Danielsen forteller at samarbeidet med bibliotekene har gitt mange ideer, blant annet til en podkast der Tekstallmenningen intervjuer tidsskriftredaktørene om deres tidsskrift og den nyeste utgaven.

– Da den nye ordningen om kostnadsfrie abonnement på kulturtidsskrift ble lansert, la Kulturrådet vekt på nettopp formidling som et premiss for å delta, fra både tidsskriftenes og bibliotekenes side.

Digitale tidsskrift

– Hva skjer med digitale kulturtidsskrift i bibliotekene? Vår erfaring er at disse også trenger markedsføring for å bli synlige.

– Tekstallmenningen er i full gang med å etablere en digital plattform som kan gi bibliotekene tilgang til kulturtidsskrift på bibliotekenes publikums-PC-er, forteller Inga Moe Danielsen.

Ordningen vil også gjøre det mulig for lånerne å lese digitale tidsskrift via egen PC på biblioteket. Strukturen er på plass, forteller de to. BLA – Bokvennen Litterær Avis er første tidsskrift på plattformen. Noe tekst er åpen, annet krever abonnement. Det vil komme flere tidsskrift på plattformen før jul, lover Tekstallmenningen.

– Etter hvert som vi får nye tidsskrift inn på den digitale plattformen, planlegger vi å lage en felles side for artikler, en slags Readers Digest der leseren kan velge ut fra tematikk. I dag har vi ca. 40 tidsskrift vi formidler, og flere er på gang.

I tillegg har vi ca. 120 boktitler, og vi tilbyr formidling, kunnskap, distribusjon og kompetanseheving til en rekke småforlag, sier Inga Moen Danielsen.

Husk på de digitale kulturtidsskriftene!

Tidsskriftet Vinduet gikk i 2022 over til å bli et rent nettidskrift. Tidsskriftet gis nå ut gratis og kan leses av alle på vinduet.no. Ved henvendelse til redaksjonen sender de digitalt og analogt markedsføringsmateriell til bibliotekene.

Eksempler på andre norske kulturtidsskrift som er rene nettidskrift, uten betalingsmur:

Powered by Labrador CMS