Databaserevolusjon i norske folkebibliotek

Publisert Sist oppdatert

Store norske leksikon er Norges største kunnskapsdatabase på nett, og en sentral forvalter av norsk språk, kultur og samfunnsliv. ABM-utvikling har derfor forhandlet frem en avtale med Kunnskapsforlaget på vegne av over 100 folkebibliotek over hele landet.
– Vi er glade for å ha fått forhandlet frem denne avtalen, sier avdelingsdirektør Leikny Haga Indergaard ved ABM-utvikling.
– Den trykte utgaven av Store norske leksikon har alltid vært et av bibliotekenes viktigste oppslagsverk, og Internett-utgaven gir enda bedre tilgjengelighet.
I 1995 startet Riksbibliotektjenesten opp arbeidet med å forhandle fram konsortieavtaler for tilgang til faglige databaser på vegne av norske fagbibliotek. I dag er så godt som alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge med i en eller flere avtaler. Et stort antall forskningsinstitusjoner, sykehus og andre statlige institusjoner er også kommet med.
– Etter hvert som publikum i større og større grad benytter folkebibliotekene i forbindelse med studier, etterutdanning o.l., er det viktig å sørge for at også disse får tilgang til kvalitetssikret, faglig informasjon, sier Ove Sundby, koordinator for ABM-utviklings arbeidsgruppe for konsortieavtaler. Mange folkebibliotek ønsker nå også å markedsføre seg som attraktive læringsarenaer for publikum. ABM-utvikling arbeider derfor for tiden med flere aktuelle databaseavtaler, både av generell og faglig art. Nylig ble det framforhandlet en svært gunstig avtale for tilgang til siteringsdatabasene i Web of Science fra ISI, der 120 folkebibliotek deltar. Basene inneholder referanser til artikler fra både humaniora, kunst og teknisk- naturvitenskapelige tidsskrifter. I nærmeste framtid vil det også sendes ut tilbud om Encyclopædia Britannica og Oxford English Dictionary Online.
ABM-utvikling administrerer en postliste, databaser@biblioteknett.no, for informasjon og diskusjon om konsortieavtaler. Lista er åpen for alle.

sik

Mer informasjon:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/Postlister/

Powered by Labrador CMS