Dansk e-boksuksess slår tilbake

Publisert Sist oppdatert

Danske folkebibliotek lånte ut 47 000 e-bøker i februar. Forlagene frykter uthuling av markedet og krever nå begrensninger.

Av Odd Letnes, red.

Danske folkebibliotek lånte ut 47 000 e-bøker i februar. Forlagene frykter uthuling av markedet og krever nå begrensninger.

Av Odd Letnes, red.

De danske bibliotekenes tjeneste for utlån av e-bøker, eReolen, ble lansert med et paukeslag i november 2011. Suksessen lot ikke vente på seg. I februar i år var 150 000 dansker innom nettstedet og lånte til sammen 47 000 bøker.

Det har fått danske forlag til å rope varsko. ”Når jeg ser på våre salg- og utviklingskurver før og etter introduksjonen av eReolen, har utlånene hatt en negativ virkning på det kommersielle salget,” sier direktør Cliff Hansen i forlaget Lindhardt og Ringhof til den danske avisen Politiken (26.3.2012).

Begeistring i Stavanger. eReolens leder, Bo Fristed i Århus kommune, presenterte nylig tjenesten på det nasjonale bibliotekmøtet i Stavanger. Han løftet begeistringen høyt under taket. Det ble twitret om dansk suksess og foreslått at vi ganske enkelt burde importere den danske modellen.

Fristed deler ikke forlagenes frykt. Han mener at bibliotekene har en oppdragende virkning på danskene. Salget av e-bøker har vært jevnt stigende og ”vi har vært med på å lære danskene å bruke e-bøker”, sier han til samme avis. Til det svarer imidlertid forlagene at salget av e-bøker var på forhånd så lavt at det måtte bare gå en vei, oppover.

Reforhandling. Direktør Elisabeth Nøjgaard Fogtdal i Gyldendal stemmer i kritikken fra Lindhardt og Ringhof i en epost til Bok og Bibliotek, hvor hun skriver:

”Hvem vil kjøpe en e-bok når den enkelt og behagelig kan lånes gratis på biblioteket? Det er derfor viktig at den nåværende avtale er et ettårig pilotprosjekt, hvor vi gjør oss viktige erfaringer, som kan endre avtalen når den skal reforhandles i løpet av året.”

Norsk utakt. I Bok og Biblioteks undersøkelse (Bok og Bibliotek nr 2/2012) om e-bøker blant biblioteksjefer og forlagssjefer, finner vi den samme frykten i Norge som i Danmark.

Blant forlagene mener 62,5 prosent at utlån av e-bøker fra bibliotekene vil undergrave det norske markedet for e-bøker. Men bare 4,6 prosent av biblioteksjefene mener det samme.

Så kommer utfordringene. Danmark er et bibliotekland vi gjerne henter inspirasjon fra enten vi reiser dit på konferanser eller studiebesøk for å få et glimt av ”det nye”. Også når det gjelder utlån av e-bøker ligger Danmark foran oss. Her hjemme starter Biblioteksentralen i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet og et utvalg bibliotek sitt prøveprosjekt i juni. Da er danskene snart på vei til å evaluere sine erfaringer med eReolen.

Pilotprosjektene er viktige, de vil samle erfaringer. Men det er etter at prøveprosjektene er gjennomført, de virkelige utfordringene vil melde seg. De store og ubesvarte spørsmålene i framtiden for både dansker og nordmenn, kan kokes ned til dette: Hvordan skal det offentlige støtte litteraturen i den digitale framtiden, når den enkle gutenbergske eksemplarvirkeligheten er satt ut av spill? Her står vi foreløpig uten gode svar.

Powered by Labrador CMS