Byrådet må prioritere nytt bibliotek!

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 26.8 skal Oslo
bystyre vedta saken om utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika. I den
forbindelse er det en del momenter som bør synliggjøres.

 

Av Ingeborg
Rygh Hjorthen,  Leder Norsk
Bibliotekforening avdeling Oslo/Akershus
Onsdag 26.8 skal Oslo
bystyre vedta saken om utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika. I den
forbindelse er det en del momenter som bør synliggjøres.

 

Av Ingeborg
Rygh Hjorthen,  Leder Norsk
Bibliotekforening avdeling Oslo/Akershus

 

En av
Oslos viktigste saker
ligger
til behandling i Oslo bystyre denne uken. Byggingen av et nytt hovedbibliotek i
Bjørvika er en av de sakene som virkelig betyr noe for byens innbyggere, og som
vil komme til å bli en berikelse for både oss som bor her og besøkende til
byen.

 

Mens vi
venter på et nytt hovedbibliotek
har
Oslos befolkning et bibliotektilbud som er langt unna den standarden Norges
hovedstad bør kunne tilby: Dagens hovedbibliotek har i lang tid lidd under en
nedprioritering i påvente av stadig nye prosjekter for bygging av nytt
hovedbibliotek. Redusert tilbud og tilgjengelighet for publikum, bl.a. fordi
bibliotekets foredragssal i lang tid har vært stengt for all bruk av hensyn til
brannsikkerheten, heiser står ute av drift. Dessuten har biblioteket etter
flere kutt måttet redusere åpningstidene, og hovedbiblioteket stenger i dag
dørene kl 16.00 på fredager.

 

I denne situasjonen haster det å få på plass et nytt hovedbibliotek.
…For dette har vi ventet på så lenge, ja så lenge, ja så lenge…
For i
Norges største, mest flerkulturelle og sammensatte by er behovet stort for
biblioteket: et verktøy for å løfte kunnskapsnivået, leselysten,
informasjonskompetansen, øke forståelse og for å gi mennesker en unik
møteplass.

 

Snikutsettelse.
Slik innstillingen
opprinnelig forelå var det lagt til rette for nok en snikutsettelse av det nye
hovedbiblioteket. Til tross for at ingen nye momenter skulle tilsi en ny
utsettelse ut over 2012/2013 skulle det nye biblioteket tidligst påbegynnes i
2014. Dermed la innstillingen formelle hindringer i veien for bygging før 2014.
Finansieringen av biblioteket utsatt til 2014 (dagens økonomiplan går til 2013)
og forprosjektet ble planlagt ferdig i 2014. Norsk Bibliotekforening avdeling
Oslo/Akershus spør om byrådets manglende vilje til fortgang i saken skyldes
økonomiske grunner.

 

Positive
presiseringer.
Behandlingen
i Kultur- og utdanningskomiteen og Finanskomiteen har lagt til noen positive
presiseringer som gjør det mulig å starte byggingen tidligere: " Bystyret
forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekter for både museet og nytt
hovedbibliotek starter umiddelbart etter bystyrets vedtak. (…) Byrådet legger
frem en egen sak om bygging av biblioteket, senest innen utgangen av 2010 med
sikte på at bygging kan starte så snart det er praktisk mulig."
  Nå venter vi på bystyrets vedtak.

 

Finansiering.
Allikevel er ikke
dette et forpliktende vedtak i forhold til finansiering av biblioteket. Og med
tanke på budsjettsprekken i forbindelse med Holmenkollutbyggingen, må vi alle
følge denne saken med argusøyne fremover –

For å sørge
for at Oslo får et nytt og nyskapende bibliotek som og både gir kultur,
kunnskap og opplevelser – og blir et signalbygg og en møteplass for byens
befolkning og besøkende.

 

Innlegget står på trykk i Klassekampen i dag. Gjengis her med tillatelse fra forfatteren.

 


Powered by Labrador CMS