Brennpunkt bibliotekforskning

Publisert Sist oppdatert

"Har det noen hensikt å satse på bibliotekforskning?" spurte jeg nylig i en kommentar.

Les det som er publisert om bibliotekforskning på bokogbibliotek.no de siste årene – og bedøm selv.

Min konklusjon er imidlertidig klar: Bibliotekforskning må til. Eller som jeg skrev i lederen i Bok og Bibliotek nr 5/2008:

"Bibliotekforskningen kan selvsagt ikke, ved et trylleslag, skape det perfekte bibliotekvesen. Det er et urimelig og snevert krav. Det er også noe som heter politikk, det er noe som heter penger, mennesker og sunn fornuft. Det er minst like viktige ingredienser i framtidens bibliotekmix.

Det høres selvmotsigende ut, men forskningen er også nødt til å holde en viss avstand til praksisfeltet. En bred rundspørring i bibliotekvesenet ville sannsynligvis ha avdekket at mange etterlyser forskning som kan gi umiddelbare nytteeffekt. Men et slikt krav vil skape tam forskning. De dagligdagse utfordringene løses best i det enkelte bibliotek, mens de langsiktige utfordringene, krever ressurser av en helt annen karakter. Mye av den meste spennende forskningen har et langsiktig perspektiv og er en del av biblioteksektorens selvrefleksjon."

 

• LIS – bygge et forskningfelt

• Forskning som et såpestykke?

• Kritisk tenkning – nødvendig for å realisere nettets potensial

• Digitaliseringen øker bibliotekbruken

• Biblioteket i Leeds skaper møteplasser på internett

• Nå står det også en akademiker i skranken!

• Dårlig behandling av unge brukere 

• Folkebibliotekets verdi

• Hva skal vi med bibliotek- og informasjonsvitenskap?

• Biblioteksjefer er positive til forskning

• Den korte halen – et skråblikk på forskning

• Bibliotekforskning må til

• Menn og bøker

• Viktig bok fra Danmark

• En felles nordisk forskningsplattform

• Fra synsing til kunnskapsbasert praksis

• Gjenreis biblioteklederen!

• Litteraturformidling og dannelse

• Biblioteket – en arena for trinnvis integrasjon

• Webteknologi ved bibliotekarutdanningen

• Er det for mange fotballspillere på landslaget?

• Norsk bibliotekforskning – de som gikk foran

• Vi og fastlegene – nytt fra forskningsfronten

• Hva forskes det på?

• Rommet som åpner rom

• Kven tek ansvar for folkebiblioteka?

• Har det noen hensikt å satse på bibliotekforskning?

 

– Red.

Powered by Labrador CMS